15/2/08

Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασ. Κεγκέρογλου σχετικά με το ψήφισμα της Ευρωβουλής για τη Φυσική Αγωγή και Απάντηση του Υπουργού Παιδείας. κ. Ε. Στυλιανίδη

η ΕΡΩΤΗΣΗ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 3829

Ημερομηνία καταθέσεως: 07/01/2008
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

Βουλευτής Ηρακλείου – ΠAΣΟΚ

ΕΡΩΤΗΣΗ


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

κ. Ε. Στυλιανίδη

ΘΕΜΑ: Ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμα του την 13 Νοεμβρίου 2007 καλεί όλα τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν την διδασκαλία της φυσικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από ειδικευμένους καθηγητές φυσικής αγωγής.

Στο σκεπτικό της απόφασης λαμβάνονται υπόψη ότι η φυσική αγωγή είναι το μόνο σχολικό μάθημα που στόχο έχει να προετοιμάσει τα παιδιά για ένα υγιή τρόπο ζωής, το υπερβολικό βάρος που προκαλείται από την καθιστική ζωή και την ακατάλληλη δίαιτα και το άγχος των παιδιών που επιφέρει το διάβασμα και η διάκριση στα μαθήματα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη-μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη της υγείας στο πλαίσιο των σχολικών προγραμμάτων διδασκαλίας, προωθώντας μια σημαντική δραστηριότητα, ώστε τα παιδιά να μπορούν να ξεκινήσουν τη σωματική άθληση σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία προς όφελος της ανάπτυξης της υγείας τους.

Επειδή η τακτική άσκηση των παιδιών από μικρή ηλικία συμβάλλει στην ανάπτυξη υγειών οργανισμών, βοηθάει στην ομαλή ψυχοσύνθεση των χαρακτήρων αλλά συμβάλλει σημαντικά και στη μείωση των δαπανών για υγειονομική περίθαλψη

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου το Υπουργείο να εφαρμόσει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στη χώρα μας, το με αριθμό 2007/2086 (ΙΝΙ) ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία;

Ο ερωτών Βουλευτής

Βασίλης Κεγκέρογλου

(Η ερώτηση σε μορφή Word: ΕΔΩ)


η ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Βαθμός Ασφαλείας;
Να διατηρηθεί μέχρι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Μαρούσι, 30-1- 2008
Αρ.Πρωτ.ΒαθμόςΠροτερ.
3099/ΙΗ

Τηλέφωνο: 210 - 34.42.320
FAX: 210-34.42.365
SARA

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων


ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ.
- Βασ. Κεγκέρογλου
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση
με αριθμό 3829/7-1-08»


Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 3829/7-1-08, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασ. Κεγκέρογλου σχετικά με το «ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Σύμφωνα με την αριθ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ1139/ τ.Β7 2006) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αναμόρφωση ωρολογίων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο», το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται:

Ι. σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου δύο (2) ώρες την εβδομάδα.
II. Στο πρόγραμμα του Ολοήμερου σχολείου:

α. για τις Α' και Β' τάξεις, διδάσκεται τέσσερις ώρες την εβδομάδα και αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα και
β. για τις Γ', Δ', Ε' και ΣΤ' τάξεις αποτελεί μάθημα επιλογής και διδάσκεται δύο ώρες (2) την εβδομάδα.

III. Στα Σχολεία που εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα», στις Γ'. Δ'. Ε' και Στ'
τάξεις, μία ώρα της Ευέλικτης Ζώνης διατίθεται για το εν λόγω πρόγραμμα.

Β. Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γυμνασίου, που καθορίζεται με τη με αριθμ. 54530/Γ2 (ΦΕΚ 771/Τ.Β78-6-05) Υπουργική Απόφαση, το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται 3 ώρες εβδομαδιαίως στην Α' Γυμνασίου, 3 ώρες στη Β' Γυμνασίου και 2 ώρες στη Γ' Γυμνασίου.

Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου, που καθορίζεται με τη με αριθ. 63447/Γ2 (ΦΕΚ 921/τ Β75-7-05) Υπουργική Απόφαση, το συγκεκριμένο μάθημα διδάσκεται:

• στην Α' Τάξη 2 ώρες εβδομαδιαίως στο πρώτο τετράμηνο και 1 ώρα στο δεύτερο τετράμηνο
• στη Β' Τάξη 2 ώρες την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους
• στη Γ' Τάξη 1 ώρα εβδομαδιαίως καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Γ. Το ΥΠΕΠΘ, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, καταγράφει, αξιολογεί και προγραμματίζει ύστερα από συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής των Νομαρχιών, τις Ομοσπονδίες, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και άλλα Υπουργεία, θέματα σχετικά με την επίτευξη της καλύτερης δυνατής λειτουργίας της Φυσικής Ανωγής.

Ήδη μελετάται η θεσμοθέτηση επιπλέον ωρών γυμναστικής στα σχολεία, καθώς και η εισαγωγή της στην προσχολική ηλικία. Όπως επιστημονικά τεκμηριώνεται, η τακτική σωματική άσκηση βελτιώνει την ψυχική και σωματική υγεία, συμβάλει θετικά στη μαθησιακή διαδικασία και είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην αναχαίτιση της παιδικής παχυσαρκίας και στην αποβολή ανθυγιεινών συνηθειών από το σημερινό τρόπο
ζωής.
Επιπλέον, η Φυσική Αγωγή στα σχολεία, με την παιδαγωγική της σημασία, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση διακρίσεων ρατσισμού, ξενοφοβίας και βίας.
Στα καινούργια βιβλία για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, που εκδόθηκαν για πρώτη φορά και αφορούν τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υπάρχουν κεφάλαια που αναφέρονται στη σύνδεση της άσκησης με την υγεία και στη δια βίου άσκηση, δίνοντας έμφαση σε ένα μοντέλο «αθλητικής αγωγής με πρωταρχικό σκοιιό να αναπτύξει στους μαθητές την κουλτούρα της συμμετοχής σε αθλήματα». Σε αυτό το μοντέλο οι μαθητές μαθαίνουν να συμμετέχουν σε αθλήματα, αλλά και να συντονίζουν και να διευθύνουν τις αθλητικές τους εμπειρίες. Παράλληλα, στα βιβλία των εκπαιδευτικών -ιδιαίτερα στο βιβλίο «Φυσική Αγωγή Α' Γυμνασίου» - παρουσιάζονται σχετικά πλάνα μαθημάτων συμμετοχής σε αθλήματα, έτσι ώστε οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής να μπορούν να προεκτείνουν την εφαρμογή τους. Ενισχυτικά, πραγματοποιήθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια επιμορφώσεις των καθηγητών Φυσικής Αγωγής πάνω στα νέα εκπαιδευτικά πακέτα που για πρώτη φορά εντάχθηκαν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, αποκτώντας τα δικά του βιβλία (σύνολο δέκα), αναβαθμίζεται και ισχυροποιείται συμβάλλοντας και στον εξορθολογισμό τού συστήματος Φυσικής Αγωγής στα σχολεία.
Η Ελλάδα καθίσταται πλέον από τις ελάχιστες χώρες που έχουν, τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για μαθητές, βιβλίο για το μάθημα της Φυσικής Ανωγής.
Στο θέμα του αθλητικού υλικού και εγκαταστάσεων υπάρχει συνεργασία με τον Ο.Σ.Κ, σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων της χώρας.
Αναγνωρίζοντας το ζωτικό κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αθλητικοί σύλλογοι στις τοπικές κοινότητες, η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ επιλέγει για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Τ.Α.Δ/Ε Τ.Α.Δ μαθητές και καθηγητές Φυσικής Αγωγής με συγκεκριμένες Υπουργικές Αποφάσεις και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας (1104 αναπληρωτές και 99 μόνιμοι καθηγητές Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2007-08). Ήδη ισχύει η αριθ.891/2000/Γ4 Υπουργική Απόφαση για την λειτουργία των Τ.Α.Δ/Ε.Τ.Α.Δ και η αριθ.36682/Γ4/2000 Υπουργική Απόφαση για την επιλογή καθηγητών Φυσικής Αγωγής που διδάσκουν στα εν λόγω σχολεία,
Επιπλέον, οι σχολικές αθλητικές δραστηριότητες διέπονται από την αριθ. 112843/Γ4/14-10-05 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1497/τ.Β'/1-11-05), η οποία τροποποιείται ανάλογα με τις προτάσεις των ομοσπονδιών. Η κατάκτηση νίκης στους εν λόγω αγώνες τυγχάνει ευεργετημάτων που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν 2725/99 ενω αξιοσημείωτη καί με διακρίσεις - που παρατίθενται στους συνημμένους πίνακες- είναι η συμμετοχή της χώρας μας σε παγκόσμια σχολικά πρωταθλήματα ως μέλους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (I.S.F).

Δ. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. αξιολογώντας το ρόλο και τη σημασία της διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής έχει ήδη ενσωματώσει το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο εκπαιδευτικό έργο των Τ.Ε.Ι.. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται και η σπουδαιότητα όσων αποτυπώνονται στο ψήφισμα της 13ης Νοεμβρίου 2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο με τίτλο «Ο ρόλος του Αθλητισμού στην Εκπαίδευση» (2007/2086 (ΙΝΙ)) και, ειδικότερα, ότι ο αθλητισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δια βίου μάθηση και ότι πρέπει να μπορούν να μετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες σπουδαστές όλων των ηλικιών,
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 1404/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 2916/2001, ορίζεται ότι: «σε κάθε ΤΕΙ συνιστάται Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής (Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.), το οποίο αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα επιπέδου τμήματος Τ.Ε.Ι. και υπάγεται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.»
Επομένως, η προώθηση του αθλητισμού και ως διαδικασία απόκτησης σωματικής και ψυχικής υγείας αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Ε. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχουν ζητηθεί σχετικά με το θέμα στοιχεία από τα Πανεπιστήμια, προκειμένου να σας ενημερώσουμε.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Δ/νση Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης
3. Δ/νση Σπουδών Β/θ μ ι ας Εκπ/σης
4. Δ/νση Φυσικής Αγωγής
5. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
6. Δ/νση Τεχν/κου Τομέα Ανωτ.της Εκπ/σης
7. Δ/νση Σπουδών και Φοιτ/κης Εκπ/σης 8.Τ.Κ.Ε.


(Η απάντηση σε μορφή Word: ΕΔΩ)

==============

(Πηγή των παραπάνω: http://www.fa3.gr/PhysEd_and_Europarliament/index2.htm )

5/2/08

Καταγραφή και Χρήση Αθλητικών Χώρων για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τμήμα Α΄
A.Παπανδρέου 37 MAΡΟΥΣΙ 15180
Πληροφορίες : Δημήτριος Κερερές
Τηλέφωνο : 210 3443516
Fax : 210 3442210

Μαρούσι: 1-2-2008
Αριθμός Πρωτ:13585/Γ4

ΠΡΟΣ: Τους Προϊσταμένους Γραφείων Φυσικής Αγωγής της Χώρας
(με την παράκληση να σταλεί στα σχολεία της περιφέρειας τους)ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Στα πλαίσια αναβάθμισης του Σχολικού Αθλητισμού και με τη πεποίθηση ότι η Φυσική Αγωγή και Άθληση μπορεί να γίνει τρόπος ζωής για όλους, πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας χώρων άθλησης στις σχολικές αυλές και πιθανές βελτιώσεις στις ήδη υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να γίνει άμεση καταγραφή των αθλητικών χώρων όλων των σχολείων της περιφέρειάς σας (Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο (ΕΝΤΥΠΟ Ε1 )

Το ερωτηματολόγιο αυτό θα συμπληρωθεί από τους υπηρετούντες Καθηγητές Φυσικής Αγωγής και θα υπογραφεί από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής και τον Διευθυντή του κάθε σχολείου.

Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής θα συγκεντρώσουν τα ερωτηματολόγια ( ΕΝΤΥΠΟ Ε1 ) μέχρι 11-02-2008 και αφού τα επεξεργαστούν θα αποστείλουν συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα (ΕΝΤΥΠΟ Ε2), στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέχρι 29-02-2008.

Επισυνάπτουμε τα έντυπα καταγραφής καθώς και υπόδειγμα με τεχνικές οδηγίες.

Παρακαλούμε όπως τηρηθούν αυστηρά οι ημερομηνίες οι οποίες αναφέρονται.Συνοδευτικά : τέσσερα (4) φύλλα.


Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ1/2/08

Α.Αϊνστάιν: "...και για να μην σας κουράσω, σας το λέω έτσι απλά, ότι μεγάλος μου δάσκαλος υπήρξε ο αξεπέραστος Έλληνας Κων/νος Καραθεοδωρή..."

O Aλμπερτ Αϊνστάιν στην τελευταία συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε το 1955 αναφέρει:
«Κύριοι, ζητήσατε να σας απαντήσω σε χίλια δυο πράγματα, κανείς σας όμως δεν θέλησε να μάθει ποιος ήταν ο δάσκαλός μου, ποιος μου έδειξε και μου άνοιξε τον δρόμο προς την ανώτερη μαθηματική επιστήμη, σκέψη και έρευνα. Και για να μην σας κουράσω, σας το λέω έτσι απλά, χωρίς λεπτομέρειες, ότι μεγάλος μου δάσκαλος υπήρξε ο αξεπέραστος Έλληνας Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, στον οποίο, εγώ προσωπικά, αλλά και η μαθηματική επιστήμη, η φυσική, η σοφία του αιώνα μας, χρωστάμε τα πάντα"

Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή (Βερολίνο, 13 Σεπτεμβρίου 1873 – Μόναχο, 2 Φεβρουαρίου 1950) ήταν κορυφαίος σύγχρονος έλληνας μαθηματικός που διακρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Καραθεοδωρή ήταν γνωστός εκτός Ελλάδας ως Constantin Carathéodory και συχνά αναφέρεται (λανθασμένα) ως Καραθεοδωρής. Το επιστημονικό έργο του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή επεκτείνεται σε πολλούς τομείς των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Αρχαιολογίας.

Αποκαλυπτήρια αγάλματος
Στις 2 Φεβρουαρίου 1950, σαν αύριο, έφυγε και για το λόγο αυτό αύριο στις 2 Φεβρουαρίου γίνονται τα αποκαλυπτήρια του αγάλματός του στο χώρο του Πολιτιστικού-Συνεδριακού Κέντρου του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Περιστερίου.
karatheo1.jpg

Εμείς οι Περιστεριώτες ας θυμόμαστε ότι τον έχουμε -και μας τιμά- στον Δήμο μας.
Σχετικά με τον Κ. Καραθεοδωρή ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Παχατουρίδης πρότεινε:
«Το κενό που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια από την πολιτεία, δηλαδή της ανάδειξης της σπουδαιότητας αυτού του ανθρώπου, η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να το καλύψει. Προτείνουμε λοιπόν ο Δήμος Περιστερίου μαζί με τον Δήμο Κομοτηνής και με το ίδρυμα Καραθεοδωρή να θεσμοθετήσει ένα συμπόσιο διεθνές που θα γίνεται κάθε δύο χρόνια στην χώρα μας για να αναδείξει αυτό που τόσα χρόνια είναι κρυμμένο. Να βάλει τα πράγματα στην θέση τους και να αναδείξει την σπουδαιότητα και το πολύ μεγάλο έργο που έχει προσφέρει στην φυσικομαθηματική επιστήμη παγκόσμια ο Καραθεοδωρή. Η πρόταση είναι ο Δήμος Περιστερίου μαζί με τον δήμο Κομοτηνής να διοργανώσει στο Περιστέρι στις 13 του Σεπτέμβρη, ημέρα γέννησης του Καραθεοδωρή, το πρώτο διεθνές συμπόσιο φυσικομαθηματικής επιστήμης το οποίο μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια. Είναι υποχρέωσή μας να αναδείξουμε τέτοιες σπουδαίες προσωπικότητες που δυστυχώς όπως ανέφερα η πολιτεία δεν έχει κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Έρχεται η τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα ο Δήμος Κομοτηνής που έμπρακτα έχει δείξει εδώ και χρόνια ότι έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και ο Δήμος Περιστερίου τώρα να κάνουν αυτό που έπρεπε να είχαν κάνει κάποιοι άλλοι».Να θυμίσω, επίσης, ότι
μετά από καθυστέρηση 56 χρόνων, μόλις πέρσι, η ελληνική Πολιτεία τίμησε τον Κ. Καραθεοδωρή, ενώ τα ελληνικά Ταχυδρομεία προηγήθηκαν της επίσημης Πολιτείας με την έκδοση του παρακάτω γραμματόσημου:

Ελληνικά γραμματόσημα του 1994 που απεικονίζουν τον Κ. Καραθεοδωρή και τον Θαλή τον Μιλήσιο.
Τα ελληνικά Ταχυδρομεία προηγήθηκαν της επίσημης Πολιτείας. (Κλικ στην εικόνα για μεγέθυ
νση)

Η ακαδημαϊκή του καριέρα περιλαμβανει έδρες διδασκαλίας μαθηματικών στα γερμανικα πανεπιστήμια της Βόννης, του ανοβέρου, του Μπρεσλαου, του Γκέτιγκεν, του Βερολίνου και του Μοναχου. αναδεικνύεται έτσι σε κορυφαίο μαθηματικό παγκόσμιου επιπέδου. Το 1920, αναλαμβανει κατ΄ εντολή του Ελευθέριου Βενιζέλου να οργανώσει το υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο της Ιωνίας στη Σμύρνη, των αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Κατορθώνει να διασώσει τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Σμύρνης και μετα τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922, μεταφέροντας τους τόμους της στο Πανεπιστήμιο αθηνών. Το διαστημα 1922-1924 είναι καθηγητής μαθηματικών και μηχανικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το 1924, εγκαθίσταται οριστικα στο Μόναχο. Επιστρέφει στην Ελλαδα το 1930, προκειμένου να συμβαλει στην αναδιοργανωση των Πανεπιστημίων αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, ο Ανδρας Μεγαλείο
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, φεύγει στις 2 Φεβρουαρίου 1950. Ο κόσμος των μαθηματικών και της φυσικής τον θρηνεί...)

Πολύπλευρος και παραγωγικός μαθηματικός πια, ο Κ. Καραθεοδωρής βαζει τη σφραγίδα της επιτυχίας στα θέματα με τα οποία ασχολείται, τα οποία όμως λατρεύει... Το πεδίο της έρευνας του, ευρύ. Λογισμός των μεταβολών, μερικές διαφορικές εξισώσεις, πραγματικές συναρτήσεις, μιγαδικές συναρτήσεις, γεωμετρική οπτική, θερμοδυναμική, γεωμετρία, θεωρία των συνόλων, αστρονομία, ειδική θεωρία της σχετικότητας του α. Αϊνσταιν. Πρέπει να σημειωθεί η στενή επιστημονική συνεργασία και αλληλοεκτίμηση μεταξύ του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή και του Αϊνσταιν. Ο θείος ΄αλμπερτ τον θεωρεί δασκαλό του... Δεν έχει σημασία ότι ο Καραθεοδωρής δεν είναι τόσο γνωστός στο ευρύ κοινό όσο ο Αϊνσταιν... Στη σχέση του Καραθεοδωρή με τον αινσταϊν υπαρχει ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. Ο κορυφαίος Έλληνας επιστήμονας βοήθησε αρκετα με τις μαθηματικές του γνώσεις τον αινσταϊν στην εκπόνηση της Θεωρίας της Σχετικότητας. Ο αινσταϊν ήταν ένας κορυφαίος φυσικός. Όχι όμως και μαθηματικός. Γι' αυτό στηρίχθηκε σε καποιο βαθμό στη μαθηματική ιδιοφυία του Καραθεοδωρή. Η Φυσική χρειαζεται τη γλώσσα των Μαθηματικών για να εκφραστεί. Σήμερα, για παραδειγμα, όλοι ξέρουν τον Στέφεν Χόκινγκ. Πόσοι όμως γνωρίζουν ότι δίπλα του, «αθόρυβα», στέκεται ένας διαπρεπέστατος μαθηματικός σαν τον καθηγητή της Οξφόρδης, Ρότζερ Πένροουζ;

Περισσότερα :

1) στο YouTube.com
2) Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή - Βικιπαίδεια

3) Σύνδεσμος Φίλων Κ. Καραθεοδωρή

4) Κωνσταντινος καραθεοδωρή (www.anemologio.gr/)

5)
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή: ο Αϊνστάιν του Ελληνισμού :. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search