26/2/10

Ανασυγκροτήσεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ( Κ. Υ. Σ. ∆. Ε. )

Ανασυγκροτήσεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ( Κ. Υ. Σ. ∆. Ε. )

Πηγή
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/48-KYSDE.htm  και
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/20-ypiresiaka-symvoulia-kef-a.htm

 • 18-02-2010, Ανασυγκρότηση Κ. Υ. Σ. Δ. Ε. με πρόεδρο τον κ. Ζαφειρακίδη Γεώργιο


Μαρούσι 18-02-2010                                          Αριθμός Πρωτοκ: Υ-34/18568/Δ2
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Δ’ 
-----
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι Αττικής
Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr
email: stelexi@ypepth.gr
Πληροφορίες: Μ. Λυδάκη
Τηλέφωνο: 210-3443308
FAX: 210-3443194


Α Π Ο Φ Α Σ Η                                                      

  ΘΕΜΑ:  Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).
      Έχοντας υπόψη :
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’) «Δομή και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. α. δ.»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α΄)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.32 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄)
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ. Α΄) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων ΥΠΕΣΔΑΑ κ. α. δ.»
 6. Την υπ’ αριθ.1632/4-12-2009 πρόταση της Πανελλήνιας ΄Ενωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 7. Τις υπ’ αριθ. Υ-1/928/Δ2/7-1-2009 και Υ-84/39708/Δ2/7-4-2009 και Υ-130/107437/Δ2/4-9-2009 Υπουργικές Αποφάσεις συγκρότησης – τροποποίησης συγκρότησης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)
 8. Τις παραιτήσεις του Προέδρου και των Μελών του

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

      Ανασυγκροτούμε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως εξής:
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Ζαφειρακίδης Γεώργιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, ως πρόεδρος
 2. Παλαιολόγος Ιάκωβος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, ως αντιπρόεδρος
 3. Σφονδύλη Βασιλική, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, ως μέλος
 4. Καρλαύτης Δημήτριος του Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04-Φυσικών του 2ου Γυμνασίου Αμαρουσίου, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Σακαλίδης Θεόφιλος του Ανδρέα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών του Γυμνασίου Καλλιθέας Ελασσόνας, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
 1. Αγγελόπουλος Δημήτριος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας
 2. Μαυρίκιος Γενέθλιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  Β΄ Αθήνας
 1. Καζακοπούλου Κυριακή-Δόμνα, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  Δ΄ Αθήνας
  1. Καταγής Παναγιώτης του Ευσταθίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων του 9ου Λυκείου Περιστερίου, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  2. Νικηφόρος Δημήτριος του Βασιλείου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων του 4ου Λυκείου Γαλατσίου, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
      Α. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων.
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Σάββας Στέλιος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
 2. Ζαχόπουλος Αθανάσιος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
 1. Λιναρδάτος Γεώργιος, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
 2. Καργάκου Βασιλική, αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
     Β. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.):
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Βαλσαμής Ανδρέας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.
  1. Ξυνής Σοφοκλής, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
 1. Κορέλλα Ποθητή, αναπληρωματική εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.
 2. Σιοτρόπου Ιωάννα, αναπληρωματική εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.
     Γ. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.:
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Κουρουτός Μιχάλης, εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ.
 2. Παπαντωνόπουλος Κωστής, εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ.
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
 1. Κάζαγλης Δημήτρης, ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ.
 2. Γούλας Αλέξανδρος, ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ.
      Δ. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος:
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 1. Δημητροπούλου Νικολέττα, ως εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος
 2. Γκούμας Παναγιώτης, ως εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
  1. Αμπατζίδης Κωνσταντίνος, ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος
  2. Αμοιραδάκης Μιχάλης, ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος
      Ε. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
  1. Μιχαηλίδης Ιωάννης, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
  2. Τερζής Νικόλαος, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Φροντιστών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Ελλάδος.
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
  1. Κροντήρης Βασίλειος, ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
  2. Λουλάκης Παναγιώτης, ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Φροντιστών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Ελλάδος.
           Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τη Λυδάκη Μαρία, διοικητικό υπάλληλο της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με αναπληρώτρια την Εξάρχου Αγορίτσα, εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ17 αποσπασμένη στην Κ.Υ. ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010.
      Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


Εσωτερική διανομή:
 • Γραφείο κ. Υπουργού
 • Γραφείο κ. Υφυπουργού
 • Γραφείο Γεν. Γραμματέα
 • Γραφείο ΚΥΣΔΕ
 • Δ/νση προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Δ΄
  ===============================================================
 • 12-10-2007, Ανασυγκρότηση Κ. Υ. Σ. Δ. Ε. με πρόεδρο τον κ. Παπακωνσταντίνου Απόστολο

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π. Ε. & ∆. Ε.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΠΙΚΟΥ ∆. Ε.
Μαρούσι, 12 - 10 - 2007

Ανδρ. Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:210 – 344 34 64
Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ.
ΤΜΗΜΑ ∆΄
Υ- 154/ 114323α /∆2

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακές ∆/νσεις
FAX: 210 – 344 22 66
Εκπ/σης της Χώρας.
A. K.
2. ∆/νσεις ∆. Ε. της Χώρας.

ΘΕΜΑ : Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ( Κ. Υ. Σ. ∆. Ε. ).

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄), β) του άρθρου 6
παρ. 32 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 182 τ. Α΄), γ) του άρθρου 6 του Ν.2839/2000, δ) των
άρθρων 1,9,10 και 33 του Π.∆. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ. Α΄).
2. Την αριθµ. Υ-109 / 136355 / ∆2 / 15-12-06 απόφαση της Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων µε την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσµατα των εκλογών της
14ης Νοεµβρίου 2006 καθώς και των τµηµάτων Α1 και Α2 της ∆. Ε. Γ’ Αθήνας της 27ης
Νοεµβρίου 2006 για την ανάδειξη των Αιρετών Μελών του Κ.Υ.Σ.∆.Ε. και
3. Την αριθµ. Υ-113 / 141762 / ∆2 / 29-12-06 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Ορισµός σειράς εκλογής και διορισµός Αιρετών εκπροσώπων των
Εκπαιδευτικών στο Κ.Υ.Σ.∆.Ε.».
4. Την αριθµ. Υ- 151 / 111545 / ∆2 / 8-10-2007 Υπουργική Απόφαση «Τοποθέτηση
∆ιευθυντών ∆ιευθύνσεων και Προϊσταµένων Γραφείων ∆. Ε.»
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
Ανασυγκροτούµε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Παπακωνσταντίνου Απόστολος, ∆/ντής ∆/θµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.
2. Κωνσταντινίδης Γεώργιος, ∆/ντής ∆/θµιας Εκπαίδευσης Β΄ Θεσσαλονίκης.
3. Νιάκα ∆άφνη, ∆/ντρια ∆/θµιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.
4. Καρλαύτης ∆ηµήτριος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ4-Φυσικών του 2ου Γυµνασίου Αµαρουσίου, αιρετός εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης.
5. Σακαλίδης Θεόφιλος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ3-Μαθηµατικών του Γυµνασίου Καλλιθέας Ελασσόνας, αιρετός εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
1. Μελιγκώνης ∆ηµήτριος, ∆/ντής ∆/θµιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας.
2. Τζαννίνης Ιωάννης, ∆/ντής ∆/θµιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας.
3. Καζακοπούλου Κυριακή - ∆όµνα, ∆/ντρια ∆/θµιας Εκπαίδευσης ∆΄ Αθήνας.
4. Καταγής Παναγιώτης, εκπ/κός κλάδου ΠΕ2-Φιλολόγων του 9ου Λυκείου Περιστερίου,
αναπληρωµατικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
5. Νικηφόρος ∆ηµήτριος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ2-Φιλολόγων του 4ου Λυκείου Γαλατσίου,
αναπληρωµατικός αιρετός εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης.
Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζεται κ. Παπακωνσταντίνου Απόστολος
και
αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντινίδης Γεώργιος.
Γραµµατέα του Συµβουλίου ορίζουµε τη Χατζηελευθερίου Βασιλεία, διοικητική
υπάλληλο της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και αναπληρωτή τον Παπουτσάκη Λάµπρο,
εκπαιδευτικό αποσπασµένο στην Κ. Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31/12/2008.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ

Εσωτ. ∆ιανοµή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
4. Γραφείο Γεν. ∆ιευθυντή
∆ιοίκησης Π. Ε. και ∆. Ε.
5. Γραµµατεία Κ.Υ.Σ.∆.Ε. (Γραφ. 1157)
6. ∆/νση Προσωπικού ∆.Ε., Τµήµα ∆΄


 • 7-5-2007, Ανασυγκρότηση Κ. Υ. Σ. ∆. Ε. με πρόεδρο τον κ. Καλογεράκη Παύλο


Tο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτήθηκε ως εξής:

Τακτικά Μέλη:
1. Καλογεράκης Παύλος, Δ/ντής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χίου.
 2. Μαυρίκιος Γενέθλιος, Δ/ντής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.
3. Νιάκα Δάφνη, Δ/ντρια Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς
 4. Καρλαύτης Δημήτριος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ4 − Φυσικών του 2ου Γυμνασίου Αμαρουσίου, αιρετός εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.
5. Σακαλίδης Θεόφιλος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ3 − Μαθηματικών του Γυμνασίου Καλλιθέας Ελασσόνας, αιρετός εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

Αναπληρωματικά Μέλη (αντίστοιχα):
1. Σακκής Ιωάννης, Δ/ντής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας.
 2. Λουμάνης Κων/νος, Δ/ντής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
3. Μαναίου Ελένη, Δ/ντρια Δ/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας.
4. Καταγής Παναγιώτης, εκπ/κός κλάδου ΠΕ2 − Φιλολόγων του 9ου Λυκείου Περιστερίου, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Νικηφόρος Δημήτριος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ2 −Φιλολόγων του 40ου Λυκείου Γαλατσίου, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.
 Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίτηκε ο Π. Καλογεράκης και αντιπρόεδρος ο Γ. Μαυρίκιος. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίστηκε η Χατζηελευθερίου Βασιλεία και αναπληρωτής ο Παπουτσάκη Λάμπρος υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ..

 Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31.12.2008.
======================================================

 • 7-4-2004, Ανασυγκρότηση Κ. Υ. Σ. ∆. Ε. με πρόεδρο τον κ. Καλογεράκη Παύλο

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος
Αθήνα 7-4-2004
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ

ΘΕΜΑ : Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 21 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α'), β) του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196 τ. Α') και γ) των άρθρων 1,9,10 και 33 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ. Α').

2. Την αριθμ. Υ28/32013/Δ2/2-4-2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Τροποποίηση της απόφασης ορισμού σειράς εκλογής και διορισμού αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΚΥΣΔΕ».

3. Την αριθμ. Υ.29/32170/Δ2/5-4-2004 απόφαση ανασυγκρότησης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή της αριθμ. 402/2004 απόφασης Δ.Ε.Α.

4. Τις αριθμ. ΕΠ9, 521,526,533,529 και 532/2004 παραιτήσεις των τακτικών μελών του ΚΥΣΔΕ Κεραμάρη Εμμανουήλ (Προέδρου), Ιωαννίδη Αλέξανδρου (Αντιπροέδρου) Λαρισαίου Γεωργίου (Μέλους) και των αντιστοίχων αναπληρωματικών μελών Παπαχρηστοπούλου Μαρίας, Νικηταρά Χριστίνας και Κωνσταντινίδη Νικολάου,

Αποφασίζουμε

Ανασυγκροτούμε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
:

1. Καλογεράκης Παύλος, Διευθυντής της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου.

2. Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος, Διευθυντής της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

3. Νιάκα Δάφνη, Διευθύντρια της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

4. Σακαλίδης Θεόφιλος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ3-Μαθηματικών του Γυμνασίου Καλλιθέας Ελασσόνας, αιρετός εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

5. Καρλαύτης Δημήτριος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ4-Φυσικών του 2ου Γυμνασίου Αμαρουσίου, αιρετός εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

1. Κούτρας Αθανάσιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ημαθίας

2. Φακορέλλης Μιχαήλ, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κυκλάδων.

3. Νικηταρά Χριστίνα, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ανατ.Αττικής.

4. Νικηφόρος Δημήτριος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ2-Φιλολόγων του 40ου Λυκείου Γαλατσίου, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

5.Καταγής Παναγιώτης, εκπ/κός κλάδου ΠΕ2-Φιλολόγων του 9ου Λυκείου Περιστερίου, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Καλογεράκης Παύλος και αντιπρόεδρος ο Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος.

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον Εμμανουήλ Ροδουσάκη και αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Ζήκο, μονίμους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ.

Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31/12/2004.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ


Πηγή των παραπάνω
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/48-KYSDE.htm  και   
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/20-ypiresiaka-symvoulia-kef-a.htm

21/2/10

Υπεραριθμίες και Βελτιώσεις θέσεων

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν από:

α) ίδρυση σχολικής μονάδας,
β) κατάργηση σχολικής μονάδας γ) συγχώνευση σχολικών μονάδων
δ) μετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις
ε) μείωση των τμημάτων των μαθητών ή
δ) άλλη αιτία.

Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια, μετά τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.

Αν κατά τη σύνταξη των πινάκων μετά τις μεταθέσεις, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

1. Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
(για το χαρακτηρισμό εκπ/κού ως υπεράριθμου και την άρση της υπεραριθμίας αυτού, δεν απαιτείται ένας χρόνος υπηρεσίας στην οργανική θέση).

2. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

* Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 50/96.

* Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ.50/96.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν, κατ` απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο.
Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

Όταν η υπεραριθμία σε λύκεια μιας περιοχής οφείλεται σε ίδρυση ΕΠΑΛ όπου και μετακινούνται οι μαθητές των λυκείων οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν κατ` απόλυτη προτεραιότητα στο ΕΠΑΛ με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ` απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης".

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγουμένων περιπτώσεων τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ.50/96 συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ

Εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να παραμένουν υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις, παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985.

Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία.

Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ., τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, αναμορφώνουν τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που αυτοί τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών. Οι πίνακες αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων των Συμβουλίων.
(Πηγή: http://edu.klimaka.gr/ekpaideytikoi-anakoinvseis/monimoi-ekpaideytikoi/plhrofories/666-ekpaidevtikoi-monimoi-yperarithmoi.html)


ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ
Επιμέλεια: Α. Γατής, καθηγητής ΠΕ7 Γερμανικών, αιρετός ΔΣ ΕΛΜΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
Τα γραφεία, μετά από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, καταγράφουν τις ώρες ανά ειδικότητα που λείπουν ή πλεονάζουν σε κάθε σχολική μονάδα για καθορισμό κενών-πλεονασμάτων.

Στις ειδικότητες που πλεονάζουν 11 ώρες και πάνω (δηλαδή η σχολική μονάδα δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεωτικές διδακτικές ώρες συγκεκριμένου κλάδου ή ειδικότητας) υφίσταται υπεραριθμία. Στη διαδικασία αυτή υπολογίζονται μόνο οι υπηρετούντες με οργανική θέση της συγκεκριμένης ειδικότητας στη σχολική μονάδα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν το σύνολο των φιλολογικών ωρών α ανάθεσης ενός σχολείου σε 64 διδακτικές ώρες και υπάρχουν 4 φιλόλογοι με ωράριο 19 ώρες τότε πλεονάζει ένας φιλόλογος κατά 12 ώρες (υπάρχουν μόνο 64 ώρες ενώ χρειάζονται 76 για να καλύψουν ωράριο οι 4 φιλόλογοι 4*19=76. Επομένως υπάρχει μια υπεραριθμία, καθώς υπάρχει πλεόνασμα πάνω από 11 ώρες στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Β! ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ

1) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα να δηλώσουν εντός τριών (3) εργάσιμών ημερών αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι. Δεν υπάρχει αναγκαστική άρση υπεραριθμίας.

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους κατά σχολική μονάδα έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

1) Αν υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις, υπεράριθμος θεωρείται αυτός που έχει το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
2) Αν κανείς δεν επιθυμεί να κριθεί ως υπεράριθμος χαρακτηρίζεται ως υπεράριθμος εκείνος που τοποθετήθηκε οργανικά τελευταίος στη σχολική μονάδα.


Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Τότε, σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμος χαρακτηρίζεται ο εκπαιδευτικός που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε αυτή μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση, της ταυτόχρονης δηλ. τοποθέτησης, αν υπάρχει εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε ως υπεράριθμος (με αίτηση άρσης υπεραριθμίας) το ίδιο σχολικό έτος, αυτός σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζεται υπεράριθμος.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Σε σχολική μονάδα τοποθετούνται το ίδιο σχολικό έτος 3 Φιλόλογοι από τους οποίους 2 (δύο) με μετάθεση ή βελτίωση και 1(ένας) με άρση υπεραριθμίας. Αν στη σχολική μονάδα προκύψει μια υπεραριθμία στους μαθηματικούς και αυτοί οι 3 είναι οι τελευταίοι τοποθετηθέντες και δεν θέλει κανείς να κριθεί ως υπεράριθμος, τότε σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζεται υπεράριθμος αυτός που τοποθετήθηκε με άρση υπεραριθμίας αλλά αυτός από τους υπόλοιπους δύο που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.


Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι σύμφωνα με τα παραπάνω καλούνται από το ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση (αν θέλουν) τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται τα οργανικά κενά εντός 10 (δέκα) ημερών.ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ

1) Να μην κάνει τίποτα, επειδή δε θέλει να χάσει την οργανική του θέση στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Η οργανική του θέση δε χάνεται όσο υφίσταται η συγκεκριμένη σχολική μονάδα και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ίδιος. Δεν προβλέπεται βάση του υφισταμένου νομικού πλαισίου αναγκαστική άρση υπεραριθμίας.

Έτσι, ο υπεράριθμος το Σεπτέμβριο: α) θα παραμείνει στην ίδια σχολική μονάδα αν προκύψουν νέα λειτουργικά κενά από αποστάσεις, παραιτήσεις, εκπαιδευτικές άδειες, γονικές μακροχρόνιες άδειες κ.τ.λ. Για αυτά τα λειτουργικά κενά προηγούνται για τοποθέτηση οι υπεράριθμοι. β) διατίθεται ή αποσπάται χωρίς αίτηση του εξ ολοκλήρου σε άλλη σχολική μονάδα της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατ’ αρχάς όποτε λαμβάνει «τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενές συνθήκες που αντιστοιχούν στη σχολική μονάδα της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες μετάθεσης για δυσμενές συνθήκες της οργανικής του θέσης είναι περισσότερες οπότε και λαμβάνει αυτές». Αν δεν υπάρχουν κενά στην ίδια περιοχή μετάθεσης (πράγμα σπάνιο) τότε διατίθεται σε άλλη περιοχή μετάθεσης του ίδιου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. γ) διατίθεται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου και λαμβάνει αναλογικά «με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στις σχολικές μονάδες της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες της οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες οπότε και λαμβάνουν αυτές»


2) Να κάνει δήλωση άρσης υπεραριθμίας γιατί θέλει να φύγει από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και τον ενδιαφέρουν οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στην ίδια ομάδα σχολείων με το δικό του ή στην όμορη ομάδα Τότε: οι υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα (πριν από τις τοποθετήσεις των μετατιθέμενων-αιτούντων βελτίωση) συγκεκριμένοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης τους
α) σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και
β) όπου αυτό δεν είναι δυνατό, τότε μόνο σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Προσοχή: Αν υπάρχει κενό στην ίδια ομάδα σχολείων, δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε σχολείο της όμορης ομάδας.

3) Όποιος εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία (ίδια ομάδα-όμορη)τότε κάνει δήλωση για τοποθέτηση-βελτίωση θέσης (αν δεν έκανε τον Νοέμβριο) και συνεξετάζεται ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση λόγω μετάθεσης στη βάση των αριθμών μονάδων μετάθεσης (εδώ δε χρειάζεται να έχει υπηρετήσει την οργανική του θέση).


ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν κάποιος υπεράριθμος τοποθετήθηκε με τη διαδικασία άρσης της υπεραριθμίας μετά από αίτηση του σε οργανικό κενό σχολικής μονάδας τότε μπορεί αν θέλει εκ νέου αμέσως μετά ,εφόσον έκανε αίτηση το Νοέμβριο για βελτίωση θέσης, να διεκδικήσει νέα τοποθέτηση-βελτίωση θέσης συνεξεταζόμενος ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτησης λόγω μετάθεσης. Δηλαδή έχει «δύο» ευκαιρίες…ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

Όσοι συνάδελφοι κάνατε αίτηση βελτίωσης θέσης, όταν θα υποβάλλετε δήλωση με σειρά προτίμησης μέχρι 20 σχολικές μονάδες για τοποθέτηση, πρέπει να έχετε υπόψη:

1) Πέρα από τα κενά οργανικών θέσεων που θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη στις επιλογές σας και τα δυνητικά (ενδεχόμενα) κενά που θα προκύψουν από τις οργανικές θέσεις άλλων συναδέλφων που ζητάνε βελτίωση π.χ Δε βγαίνει οργανικό κενό Γερμανικών στο 3ο Γυμνάσιο Λαμίας, όμως ένας καθηγητής Γερμανικών από το συγκεκριμένο σχολείο ζητάει βελτίωση για άλλο σχολείο. Αν αυτός ο καθηγητής Γερμανικών πάει σε αυτό το σχολείο επιλογής του, τότε αμέσως δημιουργείται κενό καθηγητή Γερμανικών στο 3ο Γυμνάσιο Λαμίας (δυνητικό κενό).
Επομένως κάποιος-α που ενδιαφέρεται γι’ αυτό το σχολείο πρέπει να το δηλώσει έστω και αν δεν υπάρχει κενό στον πίνακα ανακοινώσεων.
(Πηγή: http://www.dlv.gr/yperarithmia)ΦΙΡΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Θήρα 6-4-2008

Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων

Της «Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας»

Γενικό Λύκειο Θήρας

Επικοινωνία: 2286022252-22933

6974488454


ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ


Συνάδελφοι

Πριν διαβάσετε τις παρακάτω διευκρινίσεις , ας είναι ξεκάθαρο ότι οι οργανικές υπεραριθμίες , στις οποίες αναφέρομαι και αφορούν αυτή την χρονική στιγμή τις διαδικασίες του ΠΥΣΔΕ, καμία σχέση δεν έχουν με τους συναδέλφους που είναι προσωρινά τοποθετημένοι, ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν έχουν οργανική θέση. ( Απαραίτητη διευκρίνιση αφού υπάρχει αυτή η σύγχυση ακόμη και σε συναδέλφους με πολλά χρόνια υπηρεσίας)

Α! ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

Τα γραφεία, μετά από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, καταγράφουν τις ώρες ανά ειδικότητα που λείπουν ή πλεονάζουν σε κάθε σχολική μονάδα για καθορισμό κενών-πλεονασμάτων.

Στις ειδικότητες που πλεονάζουν

11 ώρες και πάνω (δηλαδή η σχολική μονάδα δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεωτικές διδακτικές ώρες συγκεκριμένου κλάδου ή ειδικότητας) υφίσταται υπεραριθμία. Είναι προφανές ότι στη διαδικασία αυτή υπολογίζονται μόνο οι υπηρετούντες με οργανική θέση της συγκεκριμένης ειδικότητας στη σχολική μονάδα.

π.χ. Αν το σύνολο των φιλολογικών ωρών α΄ ανάθεσης ενός σχολείου είναι 64 διδακτικές ώρες και υπάρχουν 4 φιλόλογοι με ωράριο 19 ώρες τότε πλεονάζει ένας φιλόλογος κατά 12 ώρες (υπάρχουν μόνο 64 ώρες ενώ χρειάζονται 76 για να καλύψουν ωράριο οι 4 φιλόλογοι 4*19=76. Επομένως υπάρχει μια υπεραριθμία, καθώς υπάρχει πλεόνασμα πάνω από 11 ώρες στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Διευκρινίζω ότι από το σύνολο των διδακτικών ωρών δεν αφαιρούνται οι ώρες που δεν διδάσκει πχ ο διευθυντής του σχολείου που έχει οργανική, ή του ΕΚΦΕ, του ΠΛΗΝΕΤ κλπ, ούτε λογίζονται σαν διδακτικές ώρες , για να προσμετρηθούν σε αυτές, οι ώρες μείωσης των υπευθύνων εργαστηρίων ή τομεαρχών. Είναι προφανές ότι οι ώρες αυτές θα υπολογιστούν στα λειτουργικά κενά, όπου και θα προηγηθούν, όπως αναφέρω και παρακάτω, οι συνάδελφοι που σήμερα χαρακτηρίζονται, πιθανά, υπεράριθμοι.

Β! ΠΩΣ ΟΡΊΖΕΤΑΙ Ο ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΌΣ

1. Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα να δηλώσουν εντός τριών (3) εργάσιμών ημερών αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι. ( Η προθεσμία από την ΔΔΕ Kυκλάδων είναι μέχρι την Τετάρτη 9/4/08 και οι συνάδελφοι τηλεφωνικά να ζητήσουν τα οργανικά κενά της ομάδας που ανήκει το σχολείο τους) Δεν υπάρχει αναγκαστική άρση υπεραριθμίας.

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους κατά σχολική μονάδα έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Αν υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις υπεράριθμος θεωρείται αυτός που έχει το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
2. Αν κανείς δεν επιθυμεί να κριθεί ως υπεράριθμος χαρακτηρίζεται ως υπεράριθμος εκείνος που τοποθετήθηκε οργανικά τελευταίος στη σχολική μονάδα.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι)Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Τότε, σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμος χαρακτηρίζεται ο εκπαιδευτικός που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

Προσοχή. Σε αυτή μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση, της ταυτόχρονης τοποθέτησης, αν υπάρχει εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε ως υπεράριθμος (με αίτηση άρσης υπεραριθμίας) το ίδιο σχολικό έτος αυτός σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζεται υπεράριθμος.

π.χ Σε σχολική μονάδα τοποθετούνται το ίδιο σχολικό έτος 3 Μαθηματικοί από τους οποίους 2 (δύο) με μετάθεση ή βελτίωση και 1(ένας) με άρση υπεραριθμίας. Αν στη σχολική μονάδα προκύψει μια υπεραριθμία στους μαθηματικούς και αυτοί οι 3 είναι οι τελευταίοι τοποθετηθέντες και δεν θέλει κανείς να κριθεί ως υπεράριθμος, τότε σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζεται υπεράριθμος αυτός που τοποθετήθηκε με άρση υπεραριθμίας αλλά αυτός από τους υπόλοιπους δύο που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. Προηγείται δηλαδή αυτός που πήρε οργανική θέση την ίδια σχολική χρονιά με άρση υπεραριθμίας .


Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι σύμφωνα με τα παραπάνω καλούνται από το ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση (αν θέλουν) τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται τα οργανικά κενά εντός 10 (δέκα) ημερών.


Γ! ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ

1) Να μην κάνει τίποτα,. Η οργανική του θέση δε χάνεται όσο υφίσταται η συγκεκριμένη σχολική μονάδα και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ίδιος. Δεν προβλέπεται βάση του υφισταμένου νομικού πλαισίου αναγκαστική άρση υπεραριθμίας. Έτσι ο υπεράριθμος το Σεπτέμβριο:

α)θα παραμείνει στην ίδια σχολική μονάδα αν προκύψουν νέα λειτουργικά κενά από αποσπάσεις, παραιτήσεις, εκπαιδευτικές άδειες, γονικές μακροχρόνιες άδειες κ.τ.λ. Για αυτά τα λειτουργικά κενά προηγούνται για τοποθέτηση οι υπεράριθμοι. Θα προηγηθούν επίσης στις τοποθετήσεις στα λειτουργικά κενά της περιοχής μετάθεσής τους, αν κάνουν δήλωση τοποθέτησης, αλλά η διάθεσή τους θα γίνει σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο μονάδων μετάθεσής τους ( μεταξύ όλων των υπεραρίθμων της περιοχής μετάθεσης τους)

β) διατίθεται ή αποσπάται χωρίς αίτηση του εξ ολοκλήρου σε άλλη σχολική μονάδα της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατ’αρχάς όποτε λαμβάνει «τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενές συνθήκες που αντιστοιχούν στη σχολική μονάδα της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες μετάθεσης για δυσμενές συνθήκες της οργανικής του θέσης είναι περισσότερες οπότε και λαμβάνει αυτές». Αν δεν υπάρχουν κενά στην ίδια περιοχή μετάθεσης (πράγμα σπάνιο) τότε διατίθεται σε άλλη περιοχή μετάθεσης του ίδιου Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

γ) διατίθεται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου και λαμβάνει αναλογικά «με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στις σχολικές μονάδες της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες της οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες οπότε και λαμβάνουν αυτές»2. Να κάνει δήλωση άρσης υπεραριθμίας γιατί θέλει να φύγει από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και τον ενδιαφέρουν οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στην ίδια ομάδα σχολείων με το δικό του ή στην όμορη ομάδα Τότε: οι υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα (πριν από τις τοποθετήσεις των μετατιθέμενων-αιτούντων βελτίωση) συγκεκριμένοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης τους

* ) σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και

* ) όπου αυτό δεν είναι δυνατό, τότε μόνο σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.Προσοχή: Αν υπάρχει κενό στην ίδια ομάδα σχολείων, δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε σχολείο της όμορης ομάδας.

3. Όποιος εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία (ίδια ομάδα-όμορη)τότε κάνει δήλωση για τοποθέτηση-βελτίωση θέσης (αν δεν έκανε τον Νοέμβριο) και συνεξετάζεται ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση λόγω μετάθεσης στη βάση των αριθμών μονάδων μετάθεσης (εδώ δε χρειάζεται να έχει υπηρετήσει την οργανική του θέση).


ΠΡΟΣΟΧΗ. Αν κάποιος υπεράριθμος τοποθετήθηκε με τη διαδικασία άρσης της υπεραριθμίας μετά από αίτηση του σε οργανικό κενό σχολικής μονάδας τότε μπορεί αν θέλει εκ νέου αμέσως μετά ,εφόσον έκανε αίτηση το Νοέμβριο για βελτίωση θέσης, να διεκδικήσει νέα τοποθέτηση-βελτίωση θέσης συνεξεταζόμενος ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτησης λόγω μετάθεσης.

ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν οπωσδήποτε τις ομάδες των σχολείων και τις αντίστοιχες όμορες ομάδες σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, όπως βέβαια και την περιοχή μετάθεσής τους.( π.χ. μια ομάδα σχολείων είναι τα σχολεία των Φηρών Θήρας, όμορες ομάδες της Μεσσαριάς και του Εμπορείου ενώ η περιοχή μετάθεσης είναι όλη η Β Κυκλάδων)

Συνάδελφοι, πιστεύω ότι με τα παραπάνω διευκρινιστικά, λύνονται οι όποιες απορίες έχετε στο ζήτημα των οργανικά υπεραρίθμων, και βέβαια πάντα στη διάθεσή σας αν χρειάζεται κάποια περαιτέρω διευκρίνιση.

¨Οσον αφορά στις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν( τοποθετήσεις, βελτιώσεις, αποσπάσεις κλπ) ισχύουν όσα στο προηγούμενο ενημερωτικό αναφέρω ( Διαδικασία Τοποθετήσεων μετά τις Μεταθέσεις. Η σειρά που ακολουθείται. Επισημάνσεις ) που σας στάλθηκε στις 4-4-2008

-------------------

Κλείνοντας , συνάδελφοι, δεν μπορώ να αντισταθώ και να μην αναφερθώ, στην πρόκληση συναδέλφων σε όλη τη χώρα, που ήταν ή και είναι ακόμη, τα τελευταία 10-15 χρόνια στελέχη της Διοίκησης , στελέχη της Εκπ/σης, συνδικαλιστές τέως και νύν, ακόμη και αιρετοί στα Υπηρ. Συμβούλια, και που σήμερα με περισσή υποκρισία χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για το αίσχος των υπεραριθμιών, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και της οργανικότητας , την κομματική άλωση των υπηρεσιών. Να αναφερθώ και να ρωτήσω: Ποιοι άνοιξαν 4 και 5 οργανικές θέσεις σε μια και μόνο ειδικότητα σε μικρά νησιά τοποθετώντας καθηγητές που ούτε σε φωτογραφία δεν γνώριζαν το «σχολείο τους», με συνέπεια την σημερινό χάλι των υπεραριθμιών; Ποιοι θεσμοθέτησαν το αίσχος των αποσπάσεων στα Γραφεία και τις υπηρεσίες με τα μόρια της «οργανικής» θέσης; Ποιοί και πότε καθιέρωσαν τις περίφημες «αξιοκρατικές» συνεντεύξεις των στελεχών της εκπ/σης; Ποιοι και πότε θεσμοθέτησαν το περίφημο «προοδευτικό» καθηκοντολόγιο; Ποιοι και πότε προσπάθησαν να επιβάλουν το «σύγχρονο» μοντέλο Αξιολόγησης; Ποιοι γαλούχησαν και δημιούργησαν « ευνουχισμένους» συνδικαλιστές με μόνο στόχο την διεύρυνση της εκλογικής τους πελατείας, με αποτέλεσμα την απαξίωση του συνδικαλισμού και την απογοήτευση-ιδιώτευση των εργαζομένων; Ποιοί επέβαλλαν και επιβάλουν αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων, που πέρα από τις συμπολιτευτικές ή αντιπολιτευτικές κορώνες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στην ενημέρωση των συναδέλφων και την προάσπιση των συμφερόντων τους;Συνάδελφοι

Σε μια συγκυρία που η πολιτεία απαξιώνει παιδαγωγικά, επιστημονικά και οικονομικά τους εκπαιδευτικούς και το Δημόσιο σχολείο, η αποδοχή των λαθεμένων επιλογών και πρακτικών, η ειλικρινής και δημόσια αυτοκριτική και η απαλλαγή των σωματείων και των εργαζομένων από την κομματική χειραγώγηση, και τους τυχοδιώκτες πατερναλιστές «συνδικαλιστές», αποτελούν μονόδρομο στην προσπάθεια επανάκτησης της συλλογικότητάς μας και της δυναμικής συσπείρωσης, για να αντισταθούμε στην προσπάθεια κατάρρευσης του κοινωνικού κράτους και να αντιμετωπίσουμε μια πρωτοφανή νεοφιλελεύθερη επίθεση και λεηλάτηση όλων όσων με αγώνες κατέκτησε ο κλάδος μας.

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς

Φιρτινίδης Χρήστος

Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων

Της «Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας»
(Πηγή:http://elme-syrou.kyk.sch.gr/2008/xrisima/yper_dieykriniseis.doc )

17/2/10

Αυτεπάγγελτη δίωξη σε όποιον παρεμποδίζει, διαταράσσει ή διακόπτει την εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων σχολείων

* Π.Ν.Π. 04-12-1999 (Φ.Ε.Κ. 272 τ.Α΄/4.12.99)

Νόμος Π.Ν.Π. 1999

Όποιος καθ΄οιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζει, διαταράσσει ή διακόπτει την ομαλή λειτουργία των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή παρανόμως παραμένει στους χώρους λειτουργίας αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Η ποινική δίωξη των υπαιτίων ασκείται αυτεπαγγέλτως

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝΠερίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Α. Σχολικοί περίπατοι (άρθρο 1 της 13324/Γ2/7-2-2006/ΥΠΕΠΘ-ΦΕΚ 206 Β΄)
1. Ως σχολικός περίπατος ορίζεται η οργανωμένη από το σχολείο ομαδική μετάβαση μα-θητών σε τόπους που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τη σχολική μονάδα. Γίνεται συνήθως πεζή, εντός του διδακτικού ωραρίου και έχει στόχο κοινωνικοποιητικό, ψυ-χαγωγικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό. Σχολικούς περιπάτους είναι δυνατόν να πραγματοποιούν οι μαθητές όλων των τάξεων.
2. Οι περίπατοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των σχο-λείων, δεν υπερβαίνουν τους πέντε (5) συνολικά σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και δεν πραγματοποιούνται περισσότεροι του ενός (1) μέσα στον ίδιο μήνα.
3. Για την πραγματοποίηση περιπάτου λαμβάνεται απόφαση από το Σύλλογο των Διδα-σκόντων Καθηγητών σε συνεδρία του. Κριτήριο για την επιλογή της τοποθεσίας προ-ορισμού αποτελεί η πολιτιστική ή περιβαλλοντική αξία της και η ψυχαγωγική δυνατό-τητα που προσφέρει. Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Σύλλογο των Δι-δασκόντων Καθηγητών ενημερώνεται το οικείο Γραφείο ή η Διεύθυνση Δευτεροβάθ-μιας Εκπαίδευσης.
4. Οι διδάσκοντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύσουν τους μαθητές στον πε-ρίπατο, εκτός εάν κατά την κρίση του Συλλόγου η συμμετοχή κάποιου καθηγητή κα-θίσταται αδύνατη.
5. Σε μαθητή που απουσιάζει από το σχολικό περίπατο καταχωρίζονται απουσίες ισάριθ-μες με τις διδακτικές ώρες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας κατά την οποία πραγματοποιείται ο περίπατος. Στην περίπτωση που για την πραγμα-τοποίηση του περιπάτου χρησιμοποιείται μεταφορικό μέσο, για τη συμμετοχή του μα-θητή κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση από τον κηδεμόνα του. Αν ο κηδεμόνας δε συμ-φωνεί, δεν καταχωρίζονται απουσίες.

Β. Διδακτικές Επισκέψεις (Φ12/752/Γ1/866/19-8-98 Κ.Υ.Α. – ΦΕΚ 954 Β΄)
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Φ12/752/Γ1/866/19-8-98 Κ.Υ.Α. «ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και εκπαί-δευσης εντός και εκτός των φυσικών συνόρων του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος σε εξωσχολικούς χώρους, με τη διοργάνωση σχετικών διδακτικών επισκέψεων».
2. Διδακτικές επισκέψεις μπορεί να γίνονται σε χώρους επιστημονικής, ιστορικής, θρη-σκευτικής και πολιτιστικής αναφοράς, σε μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κ.τ.λ.
3. Οι διδακτικές επισκέψεις εντάσσονται προγραμματισμένα στην εκπαιδευτική διαδικα-σία, με μέριμνα ώστε να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου. Ο προ-γραμματισμός τους υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος μπορεί να διατυπώ-νει τις δικές του τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις για το περιεχόμενο του σχεδια-σμού.
4. Οι διδακτικές επισκέψεις έχουν διάρκεια μιας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών και μπορούν να παραταθούν πέραν του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων σε περίπτωση που αυτό καθίσταται αναγκαίο για την ολοκλήρωσή τους.
5. Η συμμετοχή των μαθητών στις διδακτικές επισκέψεις είναι υποχρεωτική. Η απουσία μαθητή από διδακτική επίσκεψη λογίζεται ως απουσία για ισάριθμες διδακτικές ώρες.
6. Η διδακτική επίσκεψη μπορεί να γίνει και με τη χρήση μεταφορικού μέσου. Στην περί-πτωση αυτή απαιτούνται δηλώσεις των γονέων – κηδεμόνων των μαθητών για τη συμμετοχή τους στη διδακτική επίσκεψη. Αν ο κηδεμόνας δε συμφωνεί, ο μαθητής δε μετέχει και δεν του καταχωρούνται οι απουσίες.
7. Οι διδακτικές επισκέψεις δεν μπορούν να είναι περισσότερες από εννέα (9) ανά σχολι-κή τάξη για όλο το διδακτικό έτος.
Για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης απαιτούνται :
1) Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στην οποία ορίζονται απαραίτητα :
α) Ο αρχηγός της διδακτικής επίσκεψης που πρέπει να είναι ο διδάσκων καθηγητής του μαθήματος που θα διεξαχθεί σε αυτή.
β) Οι συνοδοί καθηγητές που πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαί-δευσης και σε αναλογία ένας (1) εκπαιδευτικός ανά τριάντα (30) μαθητές.
γ) Η ημερομηνία και οι ώρες πραγματοποίησης της διδακτικής επίσκεψης.
δ) Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η διδακτική επίσκεψη.
ε) Το μέσο μεταφοράς.
2) Υποβολή στο Διευθυντή του σχολείου ενυπόγραφων σημειωμάτων από τους κηδεμό-νες των μαθητών, στα οποία να φαίνεται ότι εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στη διδακτική επίσκεψη, όταν αυτή γίνεται με τη χρήση μεταφορικού μέσου. Οι ενή-λικοι μαθητές καταθέτουν σημείωμα για τη συμμετοχή τους στη διδακτική επίσκεψη υπογεγραμμένο από τους ίδιους.
3) Έγκριση από την οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν η διδακτική επίσκεψη παραταθεί πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου.
4) Έγκριση μετακίνησης των εκπαιδευτικών από τη Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατ. Αττικής, όταν η διδακτική επίσκεψη παραταθεί πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου.

Γ. Ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές (Γ2/4832/28-11-90/ΥΠΕΠΘ-ΦΕΚ 762 Β΄)
1. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιείται μία ημερή-σια εκπαιδευτική εκδρομή (χωρίς διανυκτέρευση) από τους μαθητές όλων των τάξεων των σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος.
2. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών δεν είναι υποχρεωτική.
Για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής απαιτούνται :
1) Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που πρέπει να έχει ληφθεί δεκαπέντε ημέρες (15) πριν από την πραγματοποίησή της και στην οποία ορίζονται απαραίτητα :
α) Ο αρχηγός της εκδρομής που πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός.
β) Οι συνοδοί καθηγητές που πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαί-δευσης, πλην των ωρομισθίων και σε αναλογία ένας (1) εκπαιδευτικός ανά τριάντα (30) μαθητές.
γ) Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής.
δ) Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή.
ε) Το πρόγραμμα της εκδρομής, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο ο σκοπός της που είναι κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικός και μορφωτικός όσο και η ασφαλής διακίνηση των μαθητών.
2) Συμμετοχή στην εκδρομή των ¾ των μαθητών της τάξης ή του σχολείου.
3) Υποβολή στο Διευθυντή του σχολείου ενυπόγραφων σημειωμάτων από τους κηδεμό-νες των μαθητών, στα οποία να φαίνεται ότι εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στην εκδρομή. Οι ενήλικοι μαθητές καταθέτουν σημείωμα για τη συμμετοχή τους στην εκδρομή υπογεγραμμένο από τους ίδιους.
4) Έγκριση από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.
5) Έγκριση μετακίνησης των εκπαιδευτικών από τη Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατ. Αττικής.

Δ. Πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές (13324/Γ2/7-2-2006/ΥΠΕΠΘ-ΦΕΚ 206 Β΄)
1. Κατά το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου και από 1η Μαρτί-ου μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων, είναι δυνατό να πραγματοποιείται μία πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή, διάρκειας μέχρι πέντε (5) συνολικά ημερών, στο εσωτερικό της χώρας ή την Κύπρο ή σε άλλες χώρες του εξω-τερικού από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων και του Β΄ κύ-κλου των Τ.Ε.Ε.
2. Για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του Α΄ κύκλου των Τ.Ε.Ε. η διάρκεια της πο-λυήμερης εκδρομής περιορίζεται στις τρεις (3) ημέρες.
3. Για εκδρομή στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού η διάρκειά της είναι δυνα-τό να παραταθεί μέχρι και δύο (2) ημέρες με απόφαση του αρμόδιου εγκριτικού οργά-νου.
4. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών δεν είναι υποχρεωτική.
Για την πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής απαιτούνται :
1) Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που πρέπει να έχει ληφθεί τουλάχιστον σαρά-ντα (40) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της και στην οποία ορίζονται απαραί-τητα :
α) Ο αρχηγός της εκδρομής που πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός.
β) Οι συνοδοί καθηγητές που πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαί-δευσης, πλην των ωρομισθίων και σε αναλογία ένας (1) εκπαιδευτικός ανά τριάντα (30) μαθητές. Για τις εκδρομές με προορισμό το εξωτερικό η αναλογία ορίζεται σε έ-ναν (1) εκπαιδευτικό ανά είκοσι (20) μαθητές.
γ) Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής.
δ) Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή.
ε) Το πρόγραμμα της εκδρομής, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο ο σκοπός της που είναι κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικός και μορφωτικός όσο και η ασφαλής διακίνηση των μαθητών.
2) Συμμετοχή στην εκδρομή των ¾ των μαθητών της τάξης του σχολείου. Ειδικά για τα Τ.Ε.Ε. απαιτείται η συμμετοχή των ¾ των μαθητών του τμήματος ή του τομέα ή της ειδικότητας, αντίστοιχα.
3) Υποβολή στο Διευθυντή του σχολείου ενυπόγραφων σημειωμάτων από τους κηδεμό-νες των μαθητών, στα οποία να φαίνεται ότι εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στην εκδρομή. Οι ενήλικοι μαθητές καταθέτουν σημείωμα για τη συμμετοχή τους στην εκδρομή υπογεγραμμένο από τους ίδιους.
4) Έγκριση από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.
5) Έγκριση μετακίνησης των εκπαιδευτικών από τη Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατ. Αττικής.

Περισσότερα ΕΔΩ

13/2/10

Δημήτρης Γληνός

Γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1882, από φτωχή οικογένεια με καταγωγή από το Κόρθι της Άνδρου. Σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα. To 1908 παντρεύτηκε την Άννα Χρόνη και με την οικονομική στήριξη του πεθερού του ο Γληνός έφυγε με τη σύζυγό του για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιένα και κατόπιν στη Λειψία. Στη Γερμανία, η γνωριμία του με τον Γ. Σκληρό τον εξοικείωσε με τις σοσιαλιστικές ιδέες και είχε αποφασιστική επίδραση στη μετέπειτα πορεία του. Το 1911, πίσω στην Αθήνα, δραστηριοποιήθηκε στον Εκπαιδευτικό Όμιλο όπου, μεταξύ άλλων, είχε και το συντονισμό της έκδοσης του περιοδικού του. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Εκπαιδευτικού Συνδέσμου των Λειτουργών της Μέσης Εκπαιδεύσεως (Φεβρ. 1915). Τοποθετημένος πολιτικά στην αριστερά του βενιζελισμού ο Γληνός, συνήθως σε συνεργασία με τους Αλ. Δελμούζο και Μ. Τριανταφυλλίδη, έδρασε από διοικητικές και μη θέσεις για την επίλυση του γλωσσικού ζητήματος και την αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες: σύνταξη εκπαιδευτικών νομοσχεδίων του 1913, διάταγμα Προσωρινής Κυβέρνησης (1917) για την εισαγωγή της δημοτικής στα σχολεία, οργάνωση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1924-26).
Το 1926 εκτίμησε πως η δυνατότητα προώθησης και στερέωσης μιας ουσιαστικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης μέσω των κρατικών μηχανισμών ήταν μηδαμινή και αποφάσισε να απομακρυνθεί οριστικά από τα δημόσια αξιώματα. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε την έκδοση του περιοδικού Αναγέννηση, με το οποίο συνεργάστηκαν τακτικά σημαντικοί διανοούμενοι, όπως οι Καζαντζάκης, Βάρναλης, Κορδάτος, Στρ. Σωμερίτης, η Ρόζα Ιμβριώτη κ.άλ.
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 ο Γληνός στράφηκε καθαρότερα προς το μαρξισμό, προσεγγίζοντας σταδιακά το ΚΚΕ. Συνεργάστηκε με το περιοδικό Νέοι Πρωτοπόροι, καθώς και με την εφημερίδα του κόμματος, τον Ριζοσπάστη. Το καλοκαίρι του 1934, μαζί με τον Κώστα Βάρναλη, επισκέφτηκε τη Σοβιετική Ένωση, μετά από πρόσκληση της ένωσης των Σοβιετικών συγγραφέων. Οι εντυπώσεις του από το ταξίδι δημοσιεύτηκαν σε πολλές συνέχειες στην εφημερίδα Νέος Κόσμος. Το 1936 εκλέχτηκε βουλευτής. Στη διάρκεια της 4ης Αυγούστου γνώρισε τη φυλακή και τις εκτοπίσεις αλλά και την πιο γόνιμη, από συγγραφική άποψη, περίοδο της ζωής του. Το 1940 δημοσιεύθηκε η μετάφραση του πλατωνικού Σοφιστή από τον Γληνό. Η εισαγωγή του σε αυτήν την έκδοση θεωρείται από τα σπουδαιότερα μνημεία της νεοελληνικής γραμματείας.
Στη διάρκεια της Κατοχής ο Γληνός πρωταγωνίστησε στις διεργασίες για την ίδρυση του ΕΑΜ και συνέταξε το ιδεολογικο-πολιτικό μανιφέστο Τί είναι και τί θέλει το ΕΑΜ. Ο θάνατος τον βρήκε τα Χριστούγεννα του 1943, έπειτα από μια εγχείρηση και ενώ ετοιμαζόταν να μεταβεί στην Ελεύθερη Ελλάδα, προκειμένου να ηγηθεί της κυβέρνησής της.
Το πολύπλευρο έργο του Δημήτρη Γληνού είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας όχι μόνο αν κριθεί με τα μέτρα της Ελληνικής κοινωνίας: το International Bureau of Education της UNESCO συμπεριέλαβε τον Γληνό μεταξύ των 100 πιο σημαντικών διανoουμένων, πολιτικών, δημοσιολόγων κ.λπ. όλου του κόσμου, που με το στοχασμό και τη δράση τους είχαν σημαντική συμβολή στην υπόθεση της εκπαίδευσης από την εποχή της αυγής του ανθρώπινου πολιτισμού έως τις μέρες μας. 
ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΓΛΗΝΟΥ
[Δ. Γληνός;], «Γληνός (Δημήτριος)», Κοινωνιολογικόν και Πολιτικόν Λεξικόν (Ανεξαρτήτου), Αθήνα 1933-35. Τάσος Βουρνάς, Δημήτρης Γληνός: ο Δάσκαλος του Γένους [1960], Αθήνα 1975. Φούλα Χατζιδάκη, «Δημήτρης Γληνός», Νέα Εστία 1187 (Χριστούγεννα 1976). Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών, Δημήτρης Γληνός: 100 χρόνια από τη γέννησή του, Αθήνα 1983. Φιλοσοφική Σχολή Παν/μίου Ιωαννίνων, Δημήτρης Γληνός: παιδαγωγός και φιλόσοφος, Αθήνα 1983. Φίλιππος Ηλιού, «Εισαγωγικό σημείωμα», στο: Δημ. Γληνού, Άπαντα, τ. Α’, Αθήνα 1983. Ι. Αυδή-Καλκάνη, «Ο Δημήτρης Γληνός και ο αγώνας της γυναίκας», Ο Αγώνας της Γυναίκας 17 (Ιαν.-Μάρτ. 1983). Ανδρέας Γληνός, «Από τον Μυστριώτη στον Λένιν: μερικοί προβληματισμοί του νεαρού Δημήτρη Γληνού», Ριζοσπάστης, 12 Οκτ. 1986. Ευαγγελία Κοκκίνη, Δημήτρης Γληνός, 1882-1943, Αθήνα 1989. Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών, Δημήτρης Γληνός: ο πνευματικός ταγός, Αθήνα 1997. Φίλιππος Ηλιού, «Δημήτρης Γληνός: από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην κοινωνική επανάσταση», Τα Νέα, 8 Φεβρ. 2000. Marie Eliou, «Dimitri Glinos (1882-1943)», Prospects XXIII:3-4, στο: www.ibe.unesco.org (2000). Κωνσταντίνος Μαυρέας - Γιώργος Δ. Μπουμπούς (επιμ.), Στη μνήμη Δημήτρη Α. Γληνού [1946], Αθήνα 2003. Γιώργος Δ. Μπουμπούς, «Στη ζωή της σιωπής και του στοχασμού: o Δημ. Γληνός στη Σαντορίνη», στο: Δημ. Γληνού, Η τριλογία του πολέμου [1945], Αθήνα 2003. Ελένη Ζούζουλα - Κώστας Θεριανός, «Δημήτρης Γληνός: ο αγωνιστής δάσκαλος, ο ριζοσπάστης παιδαγωγός», Αντιτετράδια της εκπαίδευσης 68-69 (Δεκ. 2003-Φεβρ. 2004). Αφιερώματα περιοδικών: Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Ιαν. 1944. Ελεύθερα Γράμματα 32-33 (21 Δεκ. 1945). Επιθεώρηση Τέχνης 119-120 (Νοέμβρ.–Δεκ. 1964). Διαβάζω 61 (26 Ιαν. 1983). Νέα Κοινωνιολογία 36 (Άνοιξη 2003). Θέματα Παιδείας 15-16 (Σεπτ. 2003-Φεβρ. 2004).

(Πηγή: Ιδρυμα Γληνός, www.glinos.gr)

6/2/10

Συμμετοχή εκπαιδευτικού στις σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες με ανάθεση μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων

ΥΠΕΠΘ Γ1/1133/9-10-97ΘΕΜΑ: Συμμετοχή εκπαιδευτικού στις σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
1. Η ανάθεση των καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς γίνεται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, αφού ληφθούν υπόψη η ειδικότητά τους και οι ιδιαίτερες γνώσεις τους, ώστε η υπηρεσία που τους ανατίθεται να έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Με αυτό το δεδομένο η συνοδεία των μαθητών σε ξενόγλωσση βιβλιοθήκη ανατίθεται στον εκπ/κό της αγγλικής γλώσσας, σε θέατρο στο δάσκαλο της τάξης που διδάσκει τη θεατρική αγωγή, στις παρελάσεις και σε αθλητικούς αγώνες στον εκπ/κό φυσικής αγωγής, κλπ.
2. Όταν οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται ημέρα επίσημης αργίας (π.χ. παρέλαση ανήμερα εθνικής εορτής) οι εκπ/κοί ειδικοτήτων προσφέρουν σε ένα σχολείο υπηρεσία, που είναι αυτό της οργανικής τους θέσης. Εξαίρεση αποτελούν οι εκπ/κοί Φυσικ. Αγωγής που συνοδεύουν μαθητές σε παρελάσεις και διδάσκουν περίπου τον ίδιο αριθμό ωρών σε δύο σχολεία, οπότε στις 28 Οκτωβρίου συνοδεύουν τους μαθητές του ενός και στις 25 Μαρτίου του άλλου σχολείου. Σε περίπτωση όμως, που διδάσκουν πάνω από τα 2/3 των ωρών τους σε ένα σχολείο, τότε στις παρελάσεις συνοδεύουν και στις δύο εθνικές εορτές τους μαθητές του σχολείου αυτού. Τα αναφερόμενα στους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής ισχύουν και για τους εκπ/κούς μουσικής, οι οποίοι παρουσιάζουν τα τραγούδια στις σχολικές γιορτές.
3. Όταν οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ημέρα που δεν είναι επίσημη αργία (π.χ. σχολική εορτή την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου ή Χριστουγεννιάτικη εορτή στις 23 Δεκεμβρίου) οι εκπ/κοί ειδικοτήτων παρευρίσκονται και παίρνουν μέρος στο σχολείο που διδάσκουν τις περισσότερες ώρες την ημέρα αυτή. Σε περίπτωση που την ημέρα αυτή διδάσκουν τον ίδιο αριθμό ωρών σε δύο σχολεία, τότε παρευρίσκονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης. Ειδικά όμως για τους εκπ/κούς φυσ. αγωγής και μουσικής εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες παράγραφοι.
4. Από την αρχή του σχολικού έτους τα όργανα διοίκησης των εμπλεκομένων σχολείων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, ρυθμίζουν τον τρόπο συμμετοχής των εκπ/κών αυτών σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις. Επομένως τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζονται στις σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες παρουσιάζονται διαφωνίες.
5. Για τους αποσπασμένους ή τους αναπληρωτές εκπ/κούς ως σχολείο οργανικής θέσης λογίζεται αυτό της αρχικής τους τοποθέτησης.

Αθλητική και πολιτιστική ημέρα

ΥΠΕΠΘ - Γ4/353/2.8.90


 Αθλητική και πολιτιστική ημέρα.

            1. 'Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 47 του Νόμου 1566/85 (ΦΕΚ 1671 ).
           2. Την απόφαση ΜΕ 1969/24.9.75 "Αθλητική Εορτή Σχολείων Μ.Ε."
Α  π   ο  φ  α   σ   ί   ζ  ο   υ   μ   ε
            1. Θεσμοθετούμε την αθλητική και πολιτιστική ημέρα, μέσα στο τελευταίο   δεκαήμερο (10/ήμερο ) πριν από την ημέρα λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων κάθε διδακτικού έτους, για όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2.        Την ημέρα αυτή κάθε σχολείο θα διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις διεξαγωγή αγώνων, απονομή επάθλων κ.λ.π. ) και πολιτιστικές ( εκθέσεις ζωγραφικής , χειροτεχνίας, παραστάσεις Θεατρικές, χορωδίες, διαγωνισμούς κ.λ.π.) που θα πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου ή στον πλησιέστερο αθλητικό χώρο της περιοχής.
3.        Ο Διευθυντής κάθε σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων , τις μαθητικές κοινότητες και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων ορίζει την ημέρα, κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις αυτές.
            Υπεύθυνος για την οργάνωση των εκδηλώσεων ορίζεται ο Υποδιευθυντής του κάθε σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος σε συνεργασία με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής όσον αφορά τις αθλητικές εκδηλώσεις και τους  Καθηγητές Καλλιτεχνικών ή Μουσικών μαθημάτων, κατά κύριο ρόλο ( όπου υπηρετούν ), ή ένα δάσκαλο ή καθηγητή άλλης ειδικότητας έχουν την ευθύνη της επιτυχούς οργάνωσης των εκδηλώσεων.
            4. Στις εκδηλώσεις αυτές θα καταβάλλεται προσπάθεια συμμετοχής  όλων των μαθητών σε μια τουλάχιστον αθλητική ή πολιτιστική εκδήλωση.
            Οι εκδηλώσεις αυτές θα μπορούσαν να γίνουν και κατά ομάδες σχολείων εφόσον το αποφασίσουν οι οικείοι Σύλλογοι.
            5. Η είσοδος θεατών στις παραπάνω σχολικές γιορτές θα είναι ελεύθερη και   ως εκ τούτου απαγορεύεται η έκδοση εισιτηρίων.
            Τυχόν έξοδα διοργάνωσης και τέλεσης των εκδηλώσεων αυτών θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τη Σχολική Εφορεία κάθε Σχολείου.
            Για την καλύτερη προετοιμασία των εκδηλώσεων αυτών μπορεί να γίνει χρήση μέχρι 6 διδακτικών ωρών, κατόπιν αποφάσεων των συλλόγων διδασκόντων.
            Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι Δ/νσεων και Γραφείων, ως και οι Σχολικοί Σύμβουλοι να παρέχουν αμέριστη τη συμβολή τους.
                                                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search