18/3/10

Ο Γ.Πανάρετος ψάχνει στοιχεία για τίτλους σπουδών και άλλων καθηγητών όπως της Ειδικής Γραμματέως του υπ. Παιδείας Θάλειας Δραγώνα

www.esos.gr :
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ


altΣτοιχεία για το εάν υπάρχουν και άλλοι καθηγητές με τίτλους σπουδών όπως της  Ειδικής Γραμματέως του υπ. Παιδείας Θάλειας Δραγώνα, έχει ζητήσει από τα ΑΕΙ  ο υφ. Παιδείας Γιάννης Πανάρετος.
Αυτό αποκαλύπτει ο ίδιος απαντώντας με έγγραφό του στους Βουλευτές  Άδωνι Γεωργιάδη και Αθανάσιο Πλεύρη.


ΠΡΟΣ :Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ : Βουλευτές κ.κ.
-Σπ.-Άδωνι Γεωργιάδη
-Αθανάσιο Πλεύρη
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτησημε αριθμό 6326/18-2-10 »

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 6326/18-2-10, την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης και Αθανάσιος Πλεύρης σχετικά με το «Βασικός Τίτλος Σπουδών και Ειδική Γραμματέας Υπουργείου» , σας κάνουμε γνωστό ότι η  Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπ.Παιδείας Δ.Β.Μ. Θ., με το αριθμ. Φ.120.62/_Υ/Β2 έγγραφό της, έχει ζητήσει στοιχεία από όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ                                                      Η ΕΡΩΤΗΣΗ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Βουλευτής Β΄ Αθηνών – ΛΑ.Ο.Σ.
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2010

ΠΡΟΣ: Την Αξιότιμη Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
κ. Άννα Διαμαντοπούλου

ΘΕΜΑ: "Βασικός Τίτλος Σπουδών και Ειδική Γραμματέας Υπουργείου''

Σύμφωνα με σχετικές πρόσφατες αποκαλύψεις, η διορισθείσα από εσάς, ως Ειδική Γραμματέας του Υπουργείου σας κ. Θάλεια Δραγώνα, κατάφερε να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα στην Ελλάδα βάσει των μεταπτυχιακών σπουδών της, αν και στερείτο βασικού τίτλου σπουδών, ως απόφοιτος του DEREE. Η αποκάλυψη αυτή δημιούργησε εύλογες απορίες στην Κοινή Γνώμη σε ό,τι άφορα στα
δυο μέτρα και δυο σταθμά που ισχύουν ως προς την αναγνώριση σπουδών.

Συνεπώς ερωτάται ή αρμόδια Υπουργός:
Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις καθηγητών σε Ελληνικά Πανεπιστήμια εις τούς οποίους αναγνωρίστηκαν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, αν και στερούμενοι βασικού (προπτυχιακού τίτλου), όπως λόγου χάριν η κ. Θάλεια Δραγώνα, και εάν ναι, ποιοί είναι αυτοί;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις, Β΄ Αθηνών ΛΑ.Ο.Σ.
Πλεύρης Αθανάσιος, Α΄ Αθηνών ΛΑ.Ο.Σ.

17/3/10

Καθορισμός αποζημίωσης κατά συνεδρίαση Προέδρου, Μελών, Εισηγητή και Γραμματέα των Συμβουλίων Επιλογής Στελεχών εκπαίδευσης

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε η υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου, την οποία δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα το esos.gr, η αποζημίωση κατά συνεδρίαση του  Προέδρου, Μελών, Εισηγητή και  Γραμματέα των Συμβουλίων 
α) Επιλογής Σχολικών Συμβούλων
β) Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης και 
γ) Προσωρινών Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζεται ως εξής:
α) Προέδρου, Μελών, Εισηγητή και Γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων σε 35 (τριάντα πέντε Ευρώ για το χρονικό διάστημα από 2−4−2009 έως 31−12−2009, για τον καθένα κατά συνεδρίαση και μέχρι τριάντα οκτώ (38) συνεδριάσεις ετησίως. Τα αναπληρωματικά μέλη αμείβονται μόνο για συμμετοχή σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες αναπληρώνουν τακτικά μέλη.
β) Προέδρου, Μελών, Εισηγητή και Γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής Προσωρινών Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση σε 35 (τριάντα πέντε) Ευρώ για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους πριν τη δημοσίευση της παρούσας έως 31−12−2009 για τον καθένα κατά συνεδρίαση και μέχρι τριάντα οκτώ (38) συνεδριάσεις ετησίως. Τα αναπληρωματικά μέλη αμείβονται μόνο για συμμετοχή σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες αναπληρώνουν τακτικά μέλη.
γ) Προέδρου, Μελών και Γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε τριάντα πέντε (35) Ευρώ για το χρονικό διάστημα από 2−4−2009 έως 31−12−2009, για τον καθένα κατά συνεδρίαση και μέχρι τριάντα οκτώ (38) συνεδριάσεις ετησίως. Τα αναπληρωματικά μέλη αμείβονται μόνο για συμμετοχή σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες αναπληρώνουν τακτικά μέλη.

2. Η εν λόγω αμοιβή καταβάλλεται μόνο εφόσον οι συνεδριάσεις γίνονται εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.
3. Σε περίπτωση που το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδριάζει ως πειθαρχικό όργανο, το μέλος που εκτελεί χρέη εισηγητή λαμβάνει μόνο την αποζημίωση που δικαιούται ως μέλος.
4. Οι δαπάνες  για το έτος 2010 είναι:
α) ύψους 12.000,00 Ευρώ, για την αποζημίωση Προέδρου, Μελών, Εισηγητή και Γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων,
β) ύψους 10.500,00 Ευρώ, για την αποζημίωση Προέδρου, Μελών και Γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
γ) ύψους 12.000,00 Ευρώ για την αποζημίωση Προέδρου, Μελών, Εισηγητή και Γραμματέα του Συμβουλίου Επιλογής Προσωρινών Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

12/3/10

"Η φυσική αγωγή στο Δημόσιο Σχολείο", Κώστας ΚούσιαςΚώστας Κούστας

Ο σκοπός ύπαρξης της εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών λειτουργιών του μαθητή, ώστε να εξελιχθεί σε ολοκληρωμένη προσωπικότητα για να ενταχθεί αρμονικά στο κοινωνικό σύνολο. Μια δημιουργική, χαρούμενη, ευτυχισμένη παραγωγική κοινωνική οντότητα.


Η Φυσική Αγωγή στο δημόσιο σχολείο θα έλεγε κανείς σήμερα, ότι ακολουθεί την γενική εικόνα της κρίσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος, που οδηγείται από το κακό στο χειρότερο.

Η κρίση αυτή της φυσικής αγωγής έχει να κάνει με την ανυπαρξία ενός σχεδιασμού – προγράμματος που πρέπει να απαντά στο ερώτημα, τι εκπαίδευση θέλουμε, ποιόν να υπηρετεί, πως πρέπει να δομηθεί το εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να δημιουργούνται οι καλύτερες προϋποθέσεις υλοποίησης της Φυσικής Αγωγής των παιδιών, που θα πρέπει και για βιολογικούς λόγους να αποτελεί προτεραιότητα.

Στην Α/βαθμια και Β/βαθμια εκπαίδευση και κυρίως στο Λύκειο, το μάθημα της φυσικής αγωγής, αλλά και του αθλητισμού είναι πλέον ανύπαρκτο ειδικά στις δύο τελευταίες τάξεις. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας αναδιάταξης θα έλεγα προτεραιοτήτων στην ιεράρχηση του συστήματος αξιών που κάνει η κοινωνία μας καθημερινά, λειτουργώντας εκπτωτικά. Έτσι έχουμε ανατροπή της προτεραιότητας της άσκησης σαν απόλυτης αναγκαιότητας.

Ο άνθρωπος βάζοντας ψηλότερα στην κλίμακα των αξιών την αντίληψη του οπαδού και όχι αυτή της αναγκαιότητας του ασκούμενου, αναιρεί συνεχώς την ανάγκη για φυσική δραστηριότητα και εφησυχάζει στην ταύτιση με την εικόνα του αθλητή που βλέπει στο τηλεοπτικό παράθυρο.

Αυτή την κυρίαρχη αντίληψη μεταφέρουν και καλλιεργούν τα Μ.Μ.Ε, η τηλεόραση ως ο κατ΄ εξοχήν καταλύτης της απόλυτης οπαδοποίησης και έτσι αναιρεί το ουσιαστικό, που είναι το βιολογικό όφελος που προκύπτει από την συμμετοχή του ατόμου στην άσκηση.

Η υλοποίηση του στόχου για μια σύγχρονη Φυσική Αγωγή προϋποθέτει την ύπαρξη ενός σοβαρού εκπαιδευτικού σχεδιασμού, που αποδεδειγμένα θα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την διαμόρφωση ενός υγιούς ατόμου. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητή από όλους η σημασία της Φυσικής Αγωγής για τη σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών. Έχει αυξηθεί σημαντικά η φαρμακοληψία για ψυχικά νοσήματα εξ αιτίας του περιορισμού της κίνησης, άσκησης και φυσικής δραστηριότητας.

Σημειώνω, ότι η χώρα μας επίσης κατέχει τα πρωτεία στην παιδική παχυσαρκία. Τελευταία, στατιστικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν σε ιατρικά συνέδρια, μιλούν για περίπου 4 στα 10 παχύσαρκα παιδιά, κάτω των δέκα ετών. Επειδή η παχυσαρκία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της κακής διατροφής αλλά και της περιορισμένης άσκησης θα πρέπει να ωθήσουμε τα παιδιά μας να αναπτύξουν κάποια κινητική δραστηριότητα.

Στη χώρα μας, καθίσταται αναγκαία η αναβάθμιση του ρόλου του καθηγητή φυσικής αγωγής σαν κινητήρια δύναμη υλοποίησης όλων των εκπαιδευτικών σχεδιασμών σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ελεύθερος χρόνος στους μαθητές δεν υπάρχει πλέον ή ο ελάχιστος περιορίζεται συνεχώς, λόγω της καθημερινής ενασχόλησης με τα απογευματινά μαθήματα. Είναι αναγκαίο, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της προσχολικής και της σχολικής τους δραστηριότητας, να ασχοληθούν πιο συστηματικά με κάποια ήπιας μορφής φυσική δραστηριότητα.

Πρέπει λοιπόν η πολιτεία να εισάγει το μάθημα της φυσικής αγωγής και στο νηπιαγωγείο με σχεδιασμό και ενιαίο πρόγραμμα, που θα γίνεται αποκλειστικά από καθηγητές φυσικής αγωγής

Έχει πλέον ωριμάσει στη συνείδηση όλων η ανάγκη να γίνει υποχρεωτικό το μάθημα της φυσικής αγωγής σε όλα τα επίπεδα από το νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο. Να υπάρξουν προγράμματα αντίστοιχα με αυτά της Ολυμπιακής παιδείας, «Καλλιπάτειρα», αγωγής υγείας που θα εμπεριέχεται σε αυτά η φιλοσοφία του αθλητισμού, ή αναγκαιότητα της φίλαθλης αγωγής και θα οδηγούν τον μαθητή από την προσχολική ηλικία στους ασφαλείς δρόμους της άθλησης και της δια βίου άσκησης.

Αναγκαίο επίσης είναι να θεσπισθεί η διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και στα ολιγοθέσια σχολεία από καθηγητές φυσικής αγωγής, ώστε και οι μαθητές των απομακρυσμένων σχολείων να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με αυτούς των πολυθέσιων.

Πρέπει να αυξηθούν σε τρεις εβδομαδιαίως οι ώρες της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Αυτονόητο είναι, ότι αναφερόμαστε πάντα και σε όλες τις περιπτώσεις για διδασκαλία του μαθήματος, μόνο από καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

Η υποδομή και οι εγκαταστάσεις για την φυσική αγωγή στα σχολεία, βρίσκονται στο έσχατο σημείο παραπέμποντας σε τριτοκοσμική χώρα. Είναι εγκληματική πράξη πλέον η κατασκευή νέων σχολικών μονάδων χωρίς κλειστό γυμναστήριο και μάλιστα με τσιμέντο ή ασφαλτόστρωση του αύλειου χώρου. Αυτή τη στιγμή μόνο το 17% των σχολικών μονάδων έχουν κλειστούς χώρους άθλησης που χρησιμοποιούνται και σαν χώροι πολλαπλών δραστηριοτήτων.

Αναγκαίο επίσης είναι να ξεκινήσει ένας σχεδιασμός για άμεση κατασκευή προκάτ κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων σε όσα σχολεία υπάρχει η δυνατότητα χώρου.

Απαραίτητη είναι η προμήθεια αθλητικού υλικού στα σχολεία για να μπορεί να γίνεται υποτυπωδώς το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Το αθλητικό υλικό πρέπει να έχει τις ποιοτικές προδιαγραφές ώστε να μην αποθαρρύνει τους μαθητές στην χρήση του κατά την άσκηση και φυσική δραστηριότητα που αναπτύσσουν μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.

Σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση του μαθητή στο μάθημα της Φ.Α. στο σχολείο είναι η συμμετοχή του στους σχολικούς αγώνες, που έτσι όπως γίνονται σήμερα μόνο τους αθλητές - μαθητές των σωματείων ευνοεί.

Προτείνω υποχρεωτικά να διεξάγεται η Α΄ φάση (εσωτερικά πρωταθλήματα) των σχολικών αγώνων, έτσι ώστε να συμμετέχει η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, να αποτελεί δε προϋπόθεση η διεξαγωγή της Α΄ φάσης σε κάθε σχολική μονάδα για την συμμετοχή της σε αγώνες μεταξύ σχολικών μονάδων της περιοχής.

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση των Μαθητικών Ομίλων Αθλημάτων (Μ.Ο.Α.) ενός θεσμού που μπορεί να δίνει την δυνατότητα στους μαθητές για απογευματινή άσκηση με την ευθύνη του σχολείου. Ο νόμος αυτός (1566/85 Φ.Ε.Κ. α΄ 167/30 άρθρο 47) ποτέ δεν εφαρμόσθηκε, αλλά μπορεί να λειτουργήσει σαν κομμάτι της Π..Δ.Σ. (ενισχυτική διδασκαλία) προετοιμάζοντας μαθητές της Α/Βάθμιας εκπαίδευσης στα διάφορα αθλήματα που θα επιλέγουν, ώστε κάποιοι από αυτούς να ενταχθούν μετά από τα απαραίτητα διαγνωστικά τεστ στα Τ.Α.Δ. (Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης) των σχολείων.

Πρέπει η πολιτεία να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αθλητικής ανάπτυξης μέσα στα σχολεία, αναβαθμίζοντας τα Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ. Άρα λοιπόν η προσπάθεια που πρέπει να κάνει η πολιτεία είναι να εξυγιάνει, να αναβαθμίσει και να ενδυναμώσει το σχολικό αθλητισμό, γιατί το σχολείο μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την ατμομηχανή της αθλητικής ζωής του τόπου.

Κάνοντας αναφορά στο θεσμό των Τ.Α.Δ -Ε.Τ.Α.Δ όλα αυτά χρόνια λειτουργίας τους, θα έλεγα ότι τρόπος λειτουργίας των Τ.Α.Δ. έως σήμερα υπολείπεται από τους σκοπούς της ίδρυσής του.

Μετά από 19 χρόνια λειτουργίας του θεσμού των ΤΑΔ – ΕΤΑΔ, μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα γιατί η πολιτεία τον οδήγησε σε εκφυλισμό, είτε χρησιμοποιώντας τον σαν ρουσφετολογικό μηχανισμό συγκέντρωσης προϋπηρεσίας για διορισμό ημετέρων, είτε γιατί δεν ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή ο αθλητισμός μέσα στο σχολείο. Γενικά δεν υπήρξε ποτέ μακροπρόθεσμος αλλά και συνολικός σχεδιασμός για το τι θέλουμε να πετύχουμε με την λειτουργία ενός τόσο σημαντικού θεσμού, που σε άλλες χώρες αποτελεί τη βάση του αθλητικού οικοδομήματος.

Όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του θεσμού δεν υπήρξε ενιαίος σχεδιασμός, ενιαία προγράμματα ειδικευμένα κατά άθλημα.

Δεν υπήρξε υποστηριχτικός μηχανισμός από επιστημονικό και ιατρικό προσωπικό (φυσιολόγοι, εργομέτρες, διατροφολόγοι, φυσικοθεραπευτές, κλπ.) που θα βοηθούσε στην καθοδήγηση, επιλογή και τον έλεγχο των μαθητών αθλητών, δεν υπήρξε αθλητικό υλικό και προπονητικά μέσα που θα υποστήριζε την βελτίωση των αθλητών αλλά και αυτό που κατά καιρούς δόθηκε ήταν ακατάλληλο για χρήση. Σε νομούς και πόλεις που δεν υπάρχουν Τ.Α.Δ, η πολιτεία στερεί το δικαίωμα της φοίτησης στα αθλητικά τμήματα σε ταλαντούχους μαθητές αθλητές των νομών αυτών.

Αλλάζουν συνεχώς και κάθε χρόνο τα κριτήρια πρόσληψης των Κ.Φ.Α, με αποτέλεσμα στην τρίχρονη αθλητική ζωή του μαθητή στο Τ.Α.Δ να υπάρχει ασύμβατη προπονητική δραστηριότητα όσο αφορά την προπονητική ύλη αλλά και τον τρόπο διδασκαλίας της τεχνικής των αθλημάτων. Συμβαίνει αυτό γιατί η συντριπτική πλειοψηφία όσων εργάζονται στα ΤΑΔ - ΕΤΑΔ περίπου 90% είναι έκτακτο διδακτικό προσωπικό με την μορφή του αναπληρωτή και του ωρομίσθιου.

Δεν υπάρχει οργανωμένος με επιστημονικά κριτήρια τρόπος ανεύρεσης των ταλέντων, ο τρόπος οργάνωσης της επιλογής είναι πρόχειρος, η επιλογή γίνεται με κριτήρια που υπαγορεύουν οι ανάγκες των αθλητικών σωματείων της περιοχής ή αυτή η λειτουργία του τμήματος.

Δεν υπήρξε και δεν υπάρχει βάση δεδομένων στα σχολεία και στην Κ.Ε.Α.Τ. όλα αυτά τα χρόνια, γιατί απλούστατα δεν αντιμετωπίστηκε ο θεσμός με την ανάλογη σοβαρότητα.

Τραγική είναι επίσης και η αντιμετώπιση του θεσμού από τους εκάστοτε πολιτικούς παράγοντες του Υ.Π.Ε.Π.Θ. Όποιος γενικός ή ειδικός γραμματέας ή προϊστάμενος της Φυσικής Αγωγής του υπουργείου είχε το πάνω χέρι δημιουργούσε Τ.Α.Δ. στην περιοχή του με αποτέλεσμα αλλού να καλλιεργούνται αρκετά αθλήματα και αλλού να μην υπάρχουν καθόλου.

Σε ένα σύστημα φυσικής αγωγής για το δημόσιο σχολείο, ο θεσμός των Τ.Α.Δ. επιβάλλεται να επανασχεδιαστεί και να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την ενίσχυση κατά τόπους των αθλητικών σωματείων, αλλά και του αθλητισμού επιδόσεων της χώρας μας.

Τέλος σε αυτόν τον επανασχεδιασμό η φυσική αγωγή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν εγκύκλιο μάθημα μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολικών μονάδων αλλά σαν εργαλείο που θα εισάγει στις συνειδήσεις των μαθητών την αξία της προσωπικής άσκησης, την τοποθέτηση στόχων, την ευγενή άμιλλα και την δημιουργική σημασία του ανταγωνισμού, την συνεργασία και την αναγκαιότητα της συλλογικότητας, την αξία της προσωπικής προσπάθειας, την διαχείριση της νίκης ή της ήττας με μεγαλοψυχία, μακριά από την βία, τον χουλιγκανισμό, το κυνήγι των ρεκόρ, την χρήση ουσιών και τις αντιλήψεις που θέλουν την φυσική αγωγή και τον αθλητισμό προνομιακό πεδίο κερδοσκοπίας.


Πηγή: Η ΑΥΓΗ, http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=528408
Δημοσιεύτηκε: Μάρτιος 7, 2010

8/3/10

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ«ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ- ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)» ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5/3/2010
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ«ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ- ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)» ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 210-3393537
fax 210-3393530 210-3636429
e-mail: press¬¬_office_ypes@ypes.gov.gr


ΑΘΗΝΑ 5 Μαρτίου 2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Κατετέθη ως κατεπείγον σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια- Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)» και λοιπές διατάξεις».


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
«Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια- Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)» και λοιπές διατάξεις

?ρθρο πρώτο
«Τα άρθρα 84 έως 87 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Υ.Κ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26) αντικαθίστανται ως εξής:

?ρθρο 84
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’, εφόσον:
α. έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή
β. έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
γ. έχουν δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας και έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος.
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία και το διάστημα που υπολείπεται είναι μικρότερο των δύο (2) ετών κατά την πρώτη ημέρα συνεδρίασης του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Υ.Κ. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης που υπηρετούν κατά το χρόνο της πρώτης συνεδρίασης του ΕΙ.Σ.Ε.Π.
2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α`, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος για τρία (3) τουλάχιστον έτη. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τρία (3) έτη υπηρεσίας προϊσταμένου τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι με ένα (1) τουλάχιστον έτος υπηρεσίας προϊσταμένου τμήματος. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με ένα (1) τουλάχιστον έτος υπηρεσίας προϊσταμένου τμήματος, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α’.
3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α`. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β`, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β` τέσσερα (4) έτη. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β’.
4. Τον προϊστάμενο μη αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου μη αυτοτελούς οργανικής μονάδας ορίζει, με αιτιολογία, ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας από τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτόν και έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3, χωρίς επιλογή από το υπηρεσιακό συμβούλιο.
5. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 109.
6. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η ημερομηνία αυτή λαμβάνεται υπόψη και για τη μοριοδότηση των υποψηφίων, όπου απαιτείται. Το κώλυμα επιλογής της παρ. 5 δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.
7. Με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Οργανικές μονάδες είναι η γενική διεύθυνση, η διεύθυνση, το τμήμα, το αυτοτελές τμήμα, το αυτοτελές γραφείο, το μη αυτοτελές τμήμα, το μη αυτοτελές γραφείο, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις.


?ρθρο 85
Κριτήρια επιλογής
1. Η επιλογή των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης γίνεται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται ως ακολούθως:

α. Επαγγελματικά – Τεχνικά προσόντα
- Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 25
-Το διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας : μόρια 200
- Το διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο : μόρια 100
- Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας : μόρια 160
- Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. : μόρια 180
Εάν υπάλληλος έχει αποφοιτήσει και από τις δύο ως άνω σχολές, μοριοδοτείται μόνο για τη μια από αυτές.
Αν υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακούς τίτλους ή έχει αποφοιτήσει από την Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο, υπολογίζεται το προσόν με τα περισσότερα μόρια, καθώς και το 1/3 των μορίων του άλλου ή άλλων προσόντων.
- Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε άλλο γνωστικό αντικείμενο : μόρια 80
- Η άριστη γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 80
- Η πολύ καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50
- Η καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 30
-Η άριστη γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50
- Η πολύ καλή γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 30
Μοριοδοτούνται αθροιστικά μέχρι δύο (2) ξένες γλώσσες
-Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 30 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με ανώτατο όριο τα 30 μόρια). Στην πιστοποιημένη επιμόρφωση που μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται και τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου που έχουν αποκτηθεί μέχρι 15.05.2009 (ημερομηνία έναρξης πιστοποιημένης επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

β. Εργασιακή – Διοικητική εμπειρία
- Ο χρόνος υπηρεσίας: μέχρι 300 μόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας 10 μόρια με ανώτατο όριο τα 30 έτη). Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης: μέχρι 380 μόρια ( για κάθε συμπληρωμένο μήνα 2,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου : μέχρι 300 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,67 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου : μέχρι 200 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος υπολογίζονται με ανώτατο όριο τους 180 μήνες και δεν μπορεί να υπερβεί τα 380 μόρια.

γ. Ικανότητες – δεξιότητες
(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: μέχρι 300 μόρια
Τα κριτήρια της έκθεσης αξιολόγησης αξιολογούνται βάσει της βαθμολόγησης τους στις εκθέσεις αξιολόγησης και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος αυτής για κάθε κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 6.
(2) Οι κάτωθι ειδικές δραστηριότητες, μέχρι 80 μόρια συνολικά:
- συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα
- εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ συναφείς με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα
- εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχομένου
- μέλη Δ.Σ., Πρόεδροι, Διοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.
(3) Η ηθική αμοιβή του επαίνου ή το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων εφόσον σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας: 70 μόρια

(4) Συνέντευξη: μέχρι 350 μόρια.
Ο βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από την ορθότητα και την πληρότητα των απαντήσεων.
Σκοπός της συνέντευξης είναι να μορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία κρίνεται.
Περιεχόμενο της συνέντευξης αποτελούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:
1. Δραστηριότητες του υποψηφίου με βάση το περιεχόμενο του βιογραφικού του.
2. Η γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα.
3. Οι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Το περιεχόμενο της συνέντευξης αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του ΕΙ.Σ.Ε.Π., χωρίς την παράλειψη κρίσιμων και ουσιαστικών σημείων και η βαθμολογία για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά αιτιολογείται συνοπτικά από το κάθε μέλος. Στη συνέντευξη μπορεί να παρίστανται οι λοιποί συνυποψήφιοι.

(5) Γραπτή εξέταση: μέχρι 300 μόρια.
Η γραπτή εξέταση διενεργείται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., έχει τη μορφή ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών και η κλίμακα βαθμολόγησης είναι από 0-100. Η τελική βαθμολογία πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή 3. Η γραπτή εξέταση αποσκοπεί στη διακρίβωση των γνώσεων του υποψηφίου σε θέματα αρμοδιότητας του φορέα στον οποίο υπηρετεί και την ικανότητα συνθετικής και αναλυτικής σκέψης που του επιτρέπει να προτείνει αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν κατά το χειρισμό υποθέσεων αρμοδιότητας του φορέα που προκηρύσσει τη θέση. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ, ρυθμίζονται οι διαδικασίες, ο τρόπος διεξαγωγής και όλες οι λεπτομέρειες που διασφαλίζουν το αδιάβλητο της γραπτής αυτής εξέτασης.

2. Η επιλογή των προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας γίνεται από το Σ.Ε.Π. βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται ως ακολούθως:
α. Επαγγελματικά – Τεχνικά προσόντα
- Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών με συντελεστή βαρύτητας 25 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και 16 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ.
-Το διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας : μόρια 200
- Το διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο : μόρια 100
- Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας : μόρια 160
- Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε άλλο γνωστικό αντικείμενο : μόρια 80
- Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. : μόρια 180
Εάν υπάλληλος έχει αποφοιτήσει και από τις δύο ως άνω σχολές, μοριοδοτείται μόνο για τη μια από αυτές.
Αν υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακούς τίτλους ή έχει αποφοιτήσει από την Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο, υπολογίζεται το προσόν με τα περισσότερα μόρια, καθώς και το 1/3 των μορίων του άλλου ή άλλων προσόντων.
- Η άριστη γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 80
- Η πολύ καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50
- Η καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 30
-Η άριστη γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50
- Η πολύ καλή γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 30
Μοριοδοτούνται αθροιστικά μέχρι δύο (2) ξένες γλώσσες
-Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 30 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με ανώτατο όριο τα 30 μόρια). Στην πιστοποιημένη επιμόρφωση που μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται και τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου που έχουν αποκτηθεί μέχρι 15.05.2009 (ημερομηνία έναρξης πιστοποιημένης επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
β. Εργασιακή – Διοικητική εμπειρία
- Ο χρόνος υπηρεσίας: μέχρι 300 μόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας 10 μόρια με ανώτατο όριο τα 30 έτη). Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης: μέχρι 380 μόρια ( για κάθε συμπληρωμένο μήνα 2,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου : μέχρι 300 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,67 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου : μέχρι 200 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος υπολογίζονται με ανώτατο όριο τους 180 μήνες και δεν μπορεί να υπερβεί τα 380 μόρια.

γ. Ικανότητες – δεξιότητες
(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: μέχρι 300 μόρια
Τα κριτήρια της έκθεσης αξιολόγησης αξιολογούνται βάσει της βαθμολόγησης τους στις εκθέσεις αξιολόγησης και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος αυτής για κάθε κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 6.
(2) Οι κάτωθι ειδικές δραστηριότητες, μέχρι 80 μόρια συνολικά:
- συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα
- εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ συναφείς με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα
- εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχομένου
- μέλη Δ.Σ., Πρόεδροι, Διοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.
(3) Η ηθική αμοιβή του επαίνου καθώς και μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων, εφόσον σχετίζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας: 70 μόρια .
(4) Συνέντευξη: μέχρι 350 μόρια.
Ο βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από την ορθότητα και την πληρότητα των απαντήσεων.
Σκοπός της συνέντευξης είναι να μορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία κρίνεται.
Περιεχόμενο της συνέντευξης αποτελούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:
1. Οι δραστηριότητες του υποψηφίου με βάση το περιεχόμενο του βιογραφικού του.
2. Η γνώση του αντικειμένου του φορέα και της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα.
3. Οι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Το περιεχόμενο της συνέντευξης αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του ΕΙ.Σ.Ε.Π., χωρίς την παράλειψη κρίσιμων και ουσιαστικών σημείων και η βαθμολογία για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά αιτιολογείται συνοπτικά από το κάθε μέλος. Στη συνέντευξη μπορεί να παρίστανται οι λοιποί συνυποψήφιοι.

(5) Γραπτή εξέταση: μέχρι 300 μόρια.
Η γραπτή εξέταση διενεργείται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., έχει τη μορφή ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών και η κλίμακα βαθμολόγησης είναι από 0-100. Η τελική βαθμολογία πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή 3. Η γραπτή εξέταση αποσκοπεί στη διακρίβωση των γνώσεων του υποψηφίου σε θέματα αρμοδιότητας του φορέα στον οποίο υπηρετεί και την ικανότητα συνθετικής και αναλυτικής σκέψης που του επιτρέπει να προτείνει αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν κατά το χειρισμό υποθέσεων αρμοδιότητας του φορέα που προκηρύσσει τη θέση. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ, ρυθμίζονται οι διαδικασίες, ο τρόπος διεξαγωγής και όλες οι λεπτομέρειες που διασφαλίζουν το αδιάβλητο της γραπτής αυτής εξέτασης.

3. Η επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος, Αυτοτελούς Γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159 βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται ως ακολούθως:
α. Επαγγελματικά – Τεχνικά προσόντα
- Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών με συντελεστή βαρύτητας 25 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, 16 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ και 6 για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ.
-Το διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας : μόρια 200
- Το διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο : μόρια 100
- Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας : μόρια 160
- Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε άλλο γνωστικό αντικείμενο : μόρια 80
- Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. : μόρια 180
Εάν υπάλληλος έχει αποφοιτήσει και από τις δύο ως άνω σχολές, μοριοδοτείται μόνο για τη μια από αυτές.
Αν υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο ή περισσότερα του ενός διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακούς τίτλους ή έχει αποφοιτήσει από την Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο, υπολογίζεται το προσόν με τα περισσότερα μόρια, καθώς και το 1/3 των μορίων του άλλου ή άλλων προσόντων.
- Η άριστη γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 80
- Η πολύ καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50
- Η καλή γνώση γλώσσας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 30
-Η άριστη γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 50
- Η πολύ καλή γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: μόρια 30
Μοριοδοτούνται αθροιστικά μέχρι δύο (2) ξένες γλώσσες
-Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 30 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με ανώτατο όριο τα 30 μόρια). Στην πιστοποιημένη επιμόρφωση που μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται και τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου που έχουν αποκτηθεί μέχρι 15.05.2009 (ημερομηνία έναρξης πιστοποιημένης επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

β. Εργασιακή – Διοικητική εμπειρία
- Ο χρόνος υπηρεσίας: μέχρι 300 μόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας 10 μόρια με ανώτατο όριο τα 30 έτη). Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης: μέχρι 380 μόρια ( για κάθε συμπληρωμένο μήνα 2,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου : μέχρι 300 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,67 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).
- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου : μέχρι 200 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες).
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος υπολογίζονται με ανώτατο όριο τους 180 μήνες και δεν μπορεί να υπερβεί τα 380 μόρια.

γ. Ικανότητες – δεξιότητες
(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: μέχρι 300 μόρια
Τα κριτήρια της έκθεσης αξιολόγησης αξιολογούνται βάσει της βαθμολόγησης τους στις εκθέσεις αξιολόγησης και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος αυτής για κάθε κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 6. Το κριτήριο «Διοικητικές ικανότητες» δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την κρίση για την επιλογή προϊσταμένων τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας όταν αυτό δεν υπάρχει. Στην περίπτωση αυτή τα υπόλοιπα κριτήρια αξιολογούνται και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος για κάθε κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 7,5.
(2) Οι κάτωθι ειδικές δραστηριότητες, μέχρι 80 μόρια συνολικώς:
- συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα
- εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ συναφείς με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα
- εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχομένου
- μέλη Δ.Σ., Πρόεδροι, Διοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.
(3) Η ηθική αμοιβή του επαίνου και το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων εφόσον σχετίζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας: 70 μόρια, εφόσον σχετίζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

(4) Γραπτή εξέταση: μέχρι 300 μόρια.
Η γραπτή εξέταση διενεργείται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., έχει τη μορφή ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών και η κλίμακα βαθμολόγησης είναι από 0-100. Η τελική βαθμολογία πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή 3. Η γραπτή εξέταση αποσκοπεί στη διακρίβωση των γνώσεων του υποψηφίου σε θέματα αρμοδιότητας του φορέα στον οποίο υπηρετεί και την ικανότητα συνθετικής και αναλυτικής σκέψης που του επιτρέπει να προτείνει αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν κατά το χειρισμό υποθέσεων αρμοδιότητας του φορέα που προκηρύσσει τη θέση. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ, ρυθμίζονται οι διαδικασίες, ο τρόπος διεξαγωγής και όλες οι λεπτομέρειες που διασφαλίζουν το αδιάβλητο της γραπτής αυτής εξέτασης.
4. Οι συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες και οι πειθαρχικές ποινές λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, τα οποία μειώνουν κατά την κρίση των μελών τους την βαθμολογία των υποψηφίων μέχρι 100 μόρια, ανάλογα με τον αριθμό των αναρρωτικών αδειών και τη βαρύτητα ή τον αριθμό των πειθαρχικών ποινών.
5. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων των περιπτώσεων β` και γ` των παραγράφων 1, 2 και 3 εξάγεται με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων.
6. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που προβλέπεται στην περίπτωση α` των παραγράφων 1, 2 και 3 λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση της τελευταίας εικοσαετίας.
7. Η βαθμολογία του κριτηρίου της υπηρεσιακής αξιολόγησης που προβλέπεται γ` των παραγράφων 1, 2 και 3 εξάγεται με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης που υπάρχουν στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου.
8. Την τελική βαθμολογία του κριτηρίου της συνέντευξης της περίπτωσης γ` της παρ. 1 και 2, των ειδικών δραστηριοτήτων της περίπτωσης γ` των παραγράφων 1, 2 και 3 καθώς και της παραγράφου 4 αποτελεί ο μέσος όρος του βαθμού των μελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Π. και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αντίστοιχα.
9. Όπου στα άρθρα του παρόντος Κώδικα αναφέρονται κριτήρια ή μόρια νοούνται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

?ρθρο 86
Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
1. Η κατάταξη γίνεται βάσει της βαθμολογίας που ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο και η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων. Αν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τα μέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. ή των Σ.Ε.Π. διαπιστώσουν ότι ο υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας, μπορούν με πλήρως αιτιολογημένη ομόφωνη απόφασή τους να τον αποκλείσουν από την επιλογή, ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξής του με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσε. Όμοια απόφαση αποκλεισμού από την επιλογή μπορεί να εκδώσουν και τα υπηρεσιακά συμβούλια, αν από προσωπική γνώση και αντίληψη των μελών τους, κρίνουν ότι ο υποψήφιος είναι ακατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας
2. α) Η επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων γίνεται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. ύστερα από κοινή απόφαση-προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού και προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργού που το εποπτεύει, με την οποία προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής.
β) Η προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και περίληψη της δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας. Εάν πρόκειται για Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει εκτός Αθηνών, η περίληψη δημοσιεύεται και σε μία εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία της έδρας του Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον εκδίδεται.
Ο οικείος φορέας καταχωρίζει την προκήρυξη στην ιστοσελίδα του. Η μη καταχώριση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα δεν επηρεάζει το κύρος της σχετικής διαδικασίας.
γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στο βαθμολογικό σύστημα του παρόντος Κώδικα ή η συμμετοχή τους προβλέπεται από ειδική διάταξη. Ειδικά για τις Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, ο υποψήφιος από άλλη υπηρεσία πρέπει να έχει τα προσόντα που περιγράφονται στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας που προκηρύσσει τη θέση ή στις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας από την οποία προέρχεται. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.
δ) Με απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. Στη συνέχεια το ΕΙ.Σ.Ε.Π. μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 85. Για τη συνέντευξη, το ΕΙ.Σ.Ε.Π καλεί κάθε υποψήφιο χωριστά.
ε) Οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων των οποίων η θητεία λήγει, εξακολουθούν να διατηρούν τη θέση τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους έως την επιλογή και τοποθέτηση νέων Προϊσταμένων.
στ) Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος ή συσταθεί νέα, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη κένωσή της ή από τη σύστασή της και επιλέγεται νέος προϊστάμενος για το υπόλοιπο της θητείας, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις.
3. α) Η επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων γίνεται από το οικείο Σ.Ε.Π. ή το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αντίστοιχα, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της θητείας τους. Για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων εκδίδεται απόφαση – προκήρυξη, με την οποία τίθεται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας. Προκειμένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές μονάδες, μπορεί να καθορίζεται αποκλειστική προθεσμία έως είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Η απόφαση-προκήρυξη τοιχοκολλάται με σχετικό αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας υπηρεσίας και κοινοποιείται και σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται. Η υποβολή αίτησης συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του αιτούντος το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.
β) Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει υπάλληλο που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και υπηρετεί στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου.
γ) Το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μοριοδοτεί τους υποψηφίους για τις θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων, αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 αντίστοιχα, του άρθρου 85.
4. Όσοι επιλέγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τοποθετούνται, με απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία πέντε (5) ετών. Αν υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. επιλεγεί ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, με την τοποθέτηση του αποσπάται αυτοδίκαια στην υπηρεσία για την οποία έχει επιλεγεί. Ο χρόνος της θητείας του αποσπασμένου υπαλλήλου ως προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι τοποθετούμενοι ως προϊστάμενοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους ως την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση του νέου προϊσταμένου.
5. Με απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Π. και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά περίπτωση, ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του πριν από τη λήξη της θητείας, για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και ιδιαίτερα για αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, για πλημμελή άσκηση ή αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, για μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία για την εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία με λοιπούς προϊσταμένους και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση. Ο προϊστάμενος μπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του με αίτηση του, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου, που συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες. Στην περίπτωση αυτή και ανεξάρτητα από τους λόγους της απαλλαγής του στερείται του δικαιώματος επιλογής του ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας για μία τριετία από την επομένη της έκδοσης της απόφασης απαλλαγής του από τα καθήκοντα προϊσταμένου.
6. Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου πριν από τη λήξη της θητείας ή συσταθεί νέα, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει νέο προϊστάμενο για το υπόλοιπο της θητείας. Η επιλογή προϊσταμένων για τις θέσεις που κενώθηκαν ή συστάθηκαν γίνεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τότε που οι θέσεις κενώθηκαν ή συστάθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 3. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αναθέτει καθήκοντα σε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής για τη θέση που προκηρύσσεται και υπηρετεί κατά προτίμηση στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου.
7. Οι διατάξεις για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που από τις οργανικές διατάξεις προβλέπονται ενδιάμεσου επιπέδου οργανικές μονάδες μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος.

?ρθρο 87
Αναπλήρωση προϊσταμένων
1. Τον προϊστάμενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Το αρμόδιο για την τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο μπορεί, τηρουμένου του προβαδίσματος των βαθμών, να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας, που απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων.
2. Αν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανικές μονάδες, τον προϊστάμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον προϊστάμενο της αμέσως υπερκείμενης μονάδας ή αρχής.
3. Το αρμόδιο για την τοποθέτηση όργανο μπορεί με απόφαση του να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας τον προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου.
4. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος, έως την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2. Ο αναπληρωτής προϊσταμένου οργανικής μονάδας κατά την παράγραφο αυτή δικαιούται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα από την έναρξη της αναπλήρωσης.

?ρθρο δεύτερο
«Τα άρθρα 157 έως 162 του Κεφαλαίου Α’ του μέρους Ζ’ του Υ.Κ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 26), αντικαθίστανται ως εξής:


?ρθρο 157
Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των ανωτάτων υπαλλήλων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με εξαίρεση την Ακαδημία Αθηνών, τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι.
3. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι πενταμελές και αποτελείται από:
α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του και τρία (3) μέλη με τους αναπληρωτές τους. Ο αναπληρωτής του Προέδρου και τα μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι μέλη του Α.Σ.Ε.Π. και προτείνονται από τον Πρόεδρό του.
β) έναν (1) Βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη που προτείνεται από το Συνήγορο του Πολίτη με τον αναπληρωτή του, επίσης βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα μέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. με τους οι αναπληρωτές τους καθώς και ο Γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, καθορίζεται η αποζημίωση του προέδρου, των μελών και του γραμματέα του ΕΙ.Σ.Ε.Π.


?ρθρο 158
Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων

1. Με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας αντίστοιχα, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται σε κάθε υπουργείο και κάθε περιφέρεια της χώρας, ένα Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύσταση περισσοτέρων συμβουλίων, όταν αυτό επιβάλλεται από ειδικότερους υπηρεσιακούς λόγους ή ειδικές συνθήκες. Με απόφαση του οικείου Υπουργού επιτρέπεται η σύσταση Σ.Ε.Π. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στα οποία, από τις οικείες οργανικές διατάξεις, προβλέπονται τουλάχιστον δυο (2) Γενικές Διευθύνσεις.
2. Τα Σ.Ε.Π. είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Τα Σ.Ε.Π. των υπουργείων είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων του οικείου υπουργείου ή άλλων αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ή Γενικών Γραμματειών που υπάγονται στο Υπουργείο καθώς και για την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο. Τα Σ.Ε.Π. των περιφερειών είναι αρμόδια τόσο για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων της οικείας περιφέρειας όσο και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν.
3. Τα Σ.Ε.Π. είναι τριμελή και αποτελούνται από δύο (2) προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του οικείου Υπουργείου ή της οικείας Περιφέρειας από τους οποίους ο ένας (1) ορίζεται πρόεδρος αυτού με τους αναπληρωτές τους και ένα (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. που λειτουργεί στην έδρα του οικείου Υπουργείου ή της οικείας Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του. Αν δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας ή του οικείου ΝΠΔΔ ή αυτοί που υπηρετούν σε υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας, ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης από υπηρεσίες όμορης Περιφέρειας ή από Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το οικείο Υπουργείο και αν δεν υπάρχουν από Ν.Π.Δ.Δ. άλλου Υπουργείου. Στα Υπουργεία, στα οποία δεν προβλέπονται από τις οργανικές διατάξεις δύο (2) τουλάχιστον Γενικές Διευθύνσεις, τα Σ.Ε.Π. συγκροτούνται από προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Τα μέλη του Σ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του οικείου υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας αντίστοιχα. Εισηγητής του Συμβουλίου ορίζεται προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης ή προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού.
5. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’ που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.?ρθρο 159
Υπηρεσιακά Συμβούλια

1. Με απόφαση του οικείου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται σε κάθε Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ. ένα υπηρεσιακό συμβούλιο. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύσταση περισσοτέρων συμβουλίων όταν αυτό επιβάλλεται από ειδικότερους υπηρεσιακούς λόγους ή ειδικές συνθήκες. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται σε κάθε περιφέρεια ένα υπηρεσιακό συμβούλιο.

2. Με απόφαση του οργάνου που ασκεί την εποπτεία στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που εδρεύουν στον ίδιο νομό, επιτρέπεται η σύσταση ενός ή περισσότερων κοινών υπηρεσιακών συμβουλίων. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται και η έδρα των κοινών υπηρεσιακών συμβουλίων.

3. Αν συσταθούν περισσότερα υπηρεσιακά συμβούλια στο ίδιο υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ., με την πράξη σύστασης τους, καθορίζεται και η αρμοδιότητα καθενός από αυτά.

4. Στην Ακαδημία Αθηνών και σε κάθε Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι. συνιστάται, με απόφαση του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, ή του Πρύτανη Πανεπιστημίου, ή του Προέδρου Τ.Ε.Ι. αντιστοίχως, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ένα (1) ή περισσότερα υπηρεσιακά συμβούλια. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.
5. Τα Υπηρεσιακά συμβούλια είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, ορισμένου νομικού προσώπου ή πλειόνων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (κοινά). Τα υπηρεσιακά συμβούλια λειτουργούν και ως πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια για όλους τους υπαλλήλους που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.
6. Τα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., είναι πενταμελή και αποτελούνται από:
α) τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα υπηρεσιακά συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α΄.
7. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται από τον οικείο Υπουργό ή το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ή το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Ένα από τα μέλη που προβλέπονται στην περίπτωση (α) της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως Πρόεδρος και ένα αναπληρωτής του Προέδρου. Τα μέλη που προβλέπονται στην περίπτωση (β) της προηγούμενης παραγράφου εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-88 (ΦΕΚ Β’ 684) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού μέλους του συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.
9. Στα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια διοικητικού προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται ως πρόεδροι ή μέλη εκπαιδευτικοί λειτουργοί με βαθμό Α` από τους υπηρετούντες στην πόλη της έδρας του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμοι υπάλληλοι από τους αναφερόμενους στην περ. α’ της παρ. 6.
10. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων τα υπηρεσιακά συμβούλια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.ΥΠ.), της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και της Σιβιτανίδειου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, για τα οποία επιτρέπεται προσαρμογή τους προς τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού.
11. Οι ειδικές διατάξεις για τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων των ανεξάρτητων αρχών δεν θίγονται.
12. Στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. ως εισηγητές ορίζονται οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών προσωπικού.
13. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Β’, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.


?ρθρο 160
Θητεία
1. Η θητεία των μελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους από τον ορισμό τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των μελών του Συμβουλίου αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και λήγει την 31η-12-2012.
2. Η θητεία των μελών των συμβουλίων των άρθρων 158 και 159 είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους από τον ορισμό τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των μελών των συμβουλίων αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους.


?ρθρο 161
Εκπροσώπηση των φύλων
Στα συμβούλια των άρθρων 157, 158 και 159 ο αριθμός των μελών που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών που ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο τουλάχιστον με μισό της μονάδας.


?ρθρο 162
Λειτουργία
1. Κάθε συμβούλιο αποτελεί ιδιαίτερη αρχή.
2. Κατά τη διάρκεια της θητείας απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών των συμβουλίων, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι, με εξαίρεση την περίπτωση που μέλος του Σ.Ε.Π. ή του υπηρεσιακού συμβουλίου μετά τη λήξη της θητείας του δεν επιλεγεί εκ νέου προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης αντίστοιχα.
3. Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών.
4. Ο αναπληρωτής του προέδρου προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου. Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του προέδρου, συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.
5. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. και τα υπηρεσιακά συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη τους. Τα Σ.Ε.Π. για να λειτουργήσουν πρέπει να παρίστανται και τα τρία μέλη τους. Τα τμήματα του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη τους, στα οποία απαραιτήτως πρέπει να περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Τα συμβούλια αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Εάν σχηματισθούν περισσότερες από δύο γνώμες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες.
6. Οι πράξεις όλων των συμβουλίων διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν του διμήνου από την ημερομηνία της συνεδρίασης κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση. Ως την υπογραφή των πρακτικών μπορεί να χορηγείται στην οικεία υπηρεσία βεβαίωση για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο του υπηρεσιακού συμβουλίου. Βάσει της βεβαίωσης αυτής μπορεί να γίνονται από τη διοίκηση οι απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση των πράξεων των συμβουλίων. Όμοια βεβαίωση μπορεί να χορηγείται και στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, ύστερα από αίτηση τους. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και η γνώμη όσων μειοψήφησαν.
7. Η ψηφοφορία των μελών των συμβουλίων γίνεται κατά σειρά αντίστροφη από εκείνη της απόφασης ορισμού τους. Δεν επιτρέπεται η αποχή από την ψηφοφορία ή η λευκή ψήφος.
8. Ο υπάλληλος μπορεί να παρίσταται ενώπιον του συμβουλίου που κρίνει πειθαρχική του υπόθεση αυτοπροσώπως ή με συμπαράσταση δικηγόρου ή μόνο δια δικηγόρου.
9. Κατά την εξέταση πειθαρχικών υποθέσεων, ως εισηγητής του υπηρεσιακού συμβουλίου, με δικαίωμα ψήφου, ορίζεται, σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 133, ένα (1) από τα μέλη αυτού. Η ιδιότητα του εισηγητή του συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους αυτού.
10. Στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ως εισηγητές ορίζονται, με πράξη του προέδρου, μόνο μέλη αυτού.
11. Η λειτουργία όλων των συμβουλίων διέπεται συμπληρωματικά από τις γενικές διατάξεις για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης.?ρθρο τρίτο

Στο τέλος του άρθρου 163 του Υ.Κ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄/9-2-2007) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

11. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί αποκλειστικά ως πειθαρχικό με την επιφύλαξη του άρθρου 95. Κρίνει σε δεύτερο βαθμό, κατά το νόμο και την ουσία και κατ’ εξαίρεση σε πρώτο βαθμό όταν αυτό προβλέπεται. Το συμβούλιο αυτό λειτουργεί και ως πειθαρχικό των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, το οποίο κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
?ρθρο Τέταρτο
Τελικές διατάξεις
1. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος. Προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης.
2. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος βάσει ειδικών διατάξεων που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος, λαμβάνεται υπόψη μόνο για την εφαρμογή του άρθρου 84 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου.
3. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας με νόμιμη αναπλήρωση, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου.
4. Με τους οργανισμούς των υπηρεσιών μπορεί να προβλέπεται, όπου κρίνεται αναγκαίο, ως τυπικό προσόν για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων η άριστη ή πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας.
5. Τα Συμβούλια που προβλέπονται στα άρθρα 157, 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόμου παρόντος Κώδικα συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις στις οποίες αναφέρεται η αποτελεσματικότητα τόσο της λειτουργίας τους όσο και του εφαρμοζόμενου συστήματος επιλογής προϊσταμένων καθώς και η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης των διαδικασιών που ακολουθούνται.?ρθρο Πέμπτο
Μεταβατικές διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέλη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως ίσχυαν πριν να αντικατασταθούν με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του παρόντος νόμου. Εξαιρούνται τα μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και τα αιρετά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων, τα οποία εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους, καθώς επίσης και τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
2. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει αυτοδικαίως η θητεία των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου είτε αυτοί επιλέγονται με βάση τις διατάξεις του Υ.Κ. είτε με βάση ειδικές διατάξεις. Εξαιρούνται οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Λήγει επίσης η θητεία των μονομελών οργάνων διοίκησης που εξομοιώνονται με Γενικό Διευθυντή ή Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή έχουν οποιαδήποτε άλλη ονομασία. Έως την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προϊστάμενοι ή οι αναπληρωτές τους.
3. Έως τη συγκρότηση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που έχει συσταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Υ.Κ., όπως ίσχυε πριν να αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του νόμου αυτού, αποτελείται από πέντε (5) μέλη συνταξιούχους Ανώτατους Δικαστικούς Λειτουργούς της Διοικητικής Δικαιοσύνης, ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συνταξιούχους Προέδρους, Αντιπροέδρους ή Νομικούς Συμβούλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται τα μέλη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, καθώς και ο Γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του.
4. Έως τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο παρόντος νόμου, σε κάθε δημόσια υπηρεσία, Περιφέρεια και Ν.Π.Δ.Δ., συγκροτούνται υπηρεσιακά συμβούλια μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, τα οποία είναι πενταμελή και αποτελούνται από:
α) τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’, οι οποίοι λαμβάνονται μεταξύ των πέντε (5) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα υπηρεσιακά συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις. Τα τρία ως άνω μέλη προκύπτουν ύστερα από δημόσια κλήρωση, την ευθύνη της οποίας έχει ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και όπου δεν υπάρχει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού και οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α’.
Τα υπό στοιχείο α’ μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. και τοποθετούνται ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π. με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Τα συμβούλια αυτά λειτουργούν με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπληρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων, οπότε ορίζονται και τα αναπληρωματικά τους μέλη. Οι επιλογές των προϊσταμένων διευθύνσεων, τμημάτων, αυτοτελών γραφείων και αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων γίνονται από αυτά τα υπηρεσιακά συμβούλια.
5.Η κατά τα ανωτέρω επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, γίνεται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 με εξαίρεση τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.1 και των διατάξεων της παρ.1, των περιπτώσεων δ, ε, στ της παρ. 2, της περίπτωσης β της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου. Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 85 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τα κριτήρια που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις (1), (4) και (5) της περίπτωσης γ’ των παρ. 1,2 και 3. Δεν επιλέγεται ως προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης υπάλληλος του οποίου το υπολειπόμενο διάστημα, μέχρι την αυτοδίκαιη αποχώρηση από την υπηρεσία είναι μικρότερο του ενός (1) έτους κατά την ημερομηνία συνεδρίασης του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με εξαίρεση τους ήδη υπηρετούντες προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης.
Αν οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης δεν επιλεγούν εκ νέου, καταλαμβάνουν κενή θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης και αν δεν υπάρχει καταλαμβάνουν την πρώτη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης που θα κενωθεί. Ως τότε θεωρούνται προϊστάμενοι Διεύθυνσης και τα καθήκοντά τους προσδιορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ., ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
6. Για την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων εκδίδεται απόφαση – προκήρυξη, με την οποία τίθεται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας. Προκειμένου για υπηρεσίες που έχουν περιφερειακές μονάδες, μπορεί να καθορίζεται αποκλειστική προθεσμία έως είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Η απόφαση-προκήρυξη τοιχοκολλάται με σχετικό αποδεικτικό στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας υπηρεσίας και κοινοποιείται και σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται. Η υποβολή αίτησης συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του αιτούντος το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.
7. Όσοι επιλέγονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τοποθετούνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες και υπηρετούν έως την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων, που θα επιλεγούν από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια κατά περίπτωση, με τις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου.

8. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, λήγει η θητεία των μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, άρθρο 21 Ν. 1566/1985, ΦΕΚ Α’ 167), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ, άρθρο 21 Ν. 1566/1985, ΦΕΚ Α’ 167), των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ, άρθρο 14 παρ. 29 Ν. 2817/2000, ΦΕΚ Α’ 78) και των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ, άρθρο 14 παρ. 29 Ν. 2817/2000, ΦΕΚ Α’ 78). Εξαιρούνται τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων αυτών, που εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους ως τη λήξη της θητείας τους.
?ρθρο Έκτο
Λοιπές Διατάξεις
1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α’ 28), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 1 του ν.2349/1995 (ΦΕΚ Α’ 224), αντικαταστάθηκε αρχικά με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν.2738/1999 (ΦΕΚ Α’ 180) και κατόπιν με το άρθρο 16 του ν.3146/2003 (ΦΕΚ Α’ 125), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Α.Σ.Ε.Π. συγκροτείται από είκοσι οκτώ (28) μέλη με την ακόλουθη διαβάθμιση:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδροι (θέσεις τρεις)
Σύμβουλοι (θέσεις είκοσι τέσσερις)»

2. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α) τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάμενο γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας.
β) Δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βαθμό Α’, με τους αναπληρωματικούς τους, που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΠΕ, οι οποίοι επιλέγονται με κριτήριο τη μεγαλύτερη προηγούμενη διοικητική εμπειρία σε θέση στελεχών εκπαίδευσης. Σε περίπτωση ίσης διοικητικής εμπειρίας επιλέγεται ο εκπαιδευτικός με τη μεγαλύτερη πραγματική δημόσια υπηρεσία. Ως διοικητική εμπειρία, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται η υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή σχολείου, προϊσταμένου γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένου διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.
3. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α) τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάμενο γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή φυσικής αγωγής ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή φυσικής αγωγής ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας.
β) δύο εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βαθμό Α’, με τους αναπληρωματικούς τους, που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΔΕ, οι οποίοι επιλέγονται με κριτήριο τη μεγαλύτερη προηγούμενη διοικητική εμπειρία σε θέση στελεχών εκπαίδευσης. Σε περίπτωση ίσης διοικητικής εμπειρίας επιλέγεται ο εκπαιδευτικός με τη μεγαλύτερη πραγματική δημόσια υπηρεσία. Ως διοικητική εμπειρία, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται η υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή σχολείου, προϊσταμένου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένου διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

4. α. Στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας συνιστάται Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων, η οποία συγκροτείται από το Τμήμα Εποπτείας και Διακίνησης Τύπου και από το Τμήμα Επαγγελματικών Ενώσεων και Πρακτορείων Ειδήσεων. Μέχρι τη συγκρότηση των αρμοδίων υπηρεσιακών συμβουλίων, ανατίθεται η άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης και προϊσταμένων Τμημάτων, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.
β. Από τη Διεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταφέρονται στη Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων, καθώς και οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
βα. Η εφαρμογή της νομοθεσίας περί Πρακτορείων Ειδήσεων και η εποπτεία της λειτουργίας τους.
ββ. Η μελέτη, εισήγηση και λήψη μέτρων που αφορούν την κρατική πολιτική στα θέματα Πρακτορείων Ειδήσεων.
γ. Η αρμοδιότητα της εποπτείας του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε.) από τη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας.
δ. Το Τμήμα Θεαμάτων και Ακροαμάτων της Διεύθυνσης Εποπτείας ΜΜΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
ε. Το Γραφείο Προωθήσεως Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΜΕDΙΑ Αθηνών (MEDIA Desk Hellas) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
στ. Η Διεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (άρθρο 1 του π.δ. 172/1994 - ΦΕΚ Α’ 108, άρθρο 1 ν. 1730/1987 – ΦΕΚ Α’ 145), εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ζ. Το προσωπικό που υπηρετούσε στη Διεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄), αποσπάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, με εξαίρεση το προσωπικό του Τμήματος Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων, το οποίο παραμένει στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, και το προσωπικό του Τμήματος Θεαμάτων και Ακροαμάτων, το οποίο αποσπάται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού επίσης κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Για τις ανωτέρω αποσπάσεις εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού κατά περίπτωση. Η μισθοδοσία του προσωπικού που αποσπάται βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα υποδοχής.
η. Στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου δεν υπάγονται οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι παραμένουν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.

5. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου του 40 του ν. 3734/2009 [ΦΕΚ Α 8], παρατείνεται μετά τη λήξη της την 31.12.2009, μέχρι την 31.12.2010. Μέχρι την ίδια ημερομηνία εφαρμόζεται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 3419/2005.
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μπορεί να παραταθεί η ισχύς της παραπάνω διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 3734/2009 για ένα επιπλέον έτος από της λήξεως του χρόνου που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της διάταξης αυτής.

7/3/10

Επιστολή "αγανάκτησης" των Ελλήνων ομογενών της Γερμανίας

 
2010-03-05
Ανοιχτή επιστολή της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ) Γερμανίας προς Μέρκελ και Βέστερβελλε

Με αφορμή τις δηλώσεις του μέλους του Προεδρείου του κυβερνώντος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της καγκελαρίου Άνγκελας Μέρκελ, Γιόζεφ Σλάρμανν, και του υψηλόβαθμου στελέχους των συγκυβερνώντων Ελευθέρων Δημοκρατών, του υπουργού εξωτερικών Γκίντο Βέστερβελλε, Φρανκ Σαίφλερ, που εν όψει της επισκέψεως Παπανδρέου στο Βερολίνο αύριο Παρασκευή έδωσαν στον κίτρινο τύπο της Γερμανίας αφορμή να ζητήσει «Η Ελλάδα στο σφυρί» και να εκτιμήσει την αξία του Παρθενώνα σε 100 δισεκ. ευρώ, η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας απηύθυνε προς τους αρχηγούς των δύο κομμάτων, Μέρκελ και Βέστερβελλε, έκκληση προς παρέμβασή τους με την ανοικτή επιστολή, την οποία και απέστειλε παράλληλα προς τα γερμανικά ΜΜΕ. Μεταφέρουμε την επιστολή σε ακριβή μετάφραση:

Αξιότιμη κυρία Δρ. Μέρκελ!
Αξιότιμε κύριε Δρ. Βέστερβελλε!

Αποκρούομε με αγανάκτηση και αποτροπιασμό τις πρόσφατες δηλώσεις αναφορικά με την Ελλάδα, στις οποίες προέβησαν οι κύριοι Γιόζεφ Σλάρμανν, εκπρόσωπος της συντηρητικής πτέρυγας στο προεδρείο του CDU, και Φρανκ Σαίφλερ, ειδικός περί τα οικονομικά, σημαίνον στέλεχος του FDP και μέλος του εποπτικού συμβουλίου της ομοσπονδιακής υπηρεσίας εποπτείας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Για όσους είχαν ακόμη αμφιβολίες καταφάνηκε ποιοί είναι οι υποβολείς μερικών κονδυλοφόρων που ασχολήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες ανοίκεια με την Ελλάδα: Κερδοσκόποι και διαδρομιστές της βουλής.

Πριν λίγες μέρες σας απευθύναμε ευγενικά την παράκληση να καθησυχάσετε την γερμανική κοινή γνώμη με κατάλληλες δηλώσεις και να μην απαντήσετε σε τυχόν οξείες αντιδράσεις από την Ελλάδα στις απρόκλητες επιθέσεις από μερίδα του γερμανικού τύπου.

Οι γεμάτες δηλητήριο όμως δηλώσεις των κομματικών σας στελεχών που αποβλέπουν σε βλάβη των καλών σχέσεων μεταξύ των δύο λαών μας, προσέλαβαν πολιτικές διαστάσεις, οι οποίες μας αναγκάζουν να σας απευθύνομε δημοσίως έκκληση να ανακαλέσετε στην τάξη και να απομονώσετε αυτούς τους εμπρηστές που βρίσκονται στους κόλπους των κομμάτων σας.

Είναι προφανές ότι πρόκειται για κερδοσκόπους, οι οποίοι έχουν στοιχηματίσει ότι θα κηρύξει πτώχευση η Ελλάδα και θα καταρρεύσει το ευρώ και τώρα φοβούνται ότι θα χάσουν όσα έπαιξαν. Στα γραφεία μας έχουν καταφθάσει αμέτρητα μηνύματα συμπάθειας από Έλληνες και προπάντων Γερμανούς που ζούν στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν θυμώσει και αηδιάσει με το περισσό θράσος και την ανικανότητα εξαγωγής διδαγμάτων από την ιστορία της Γερμανίας.

Σεις ως πρόεδροι του CDU και του FDP αντιστοίχως, μπορείτε να είστε υπερήφανοι για τέτοιες τοποθετήσεις ή μήπως πρέπει μάλλον να ντρέπεστε γι’ αυτές;

Δεν χρειάζεται κανείς πολλή φαντασία για να προβλέψει ότι οι κύριοι αυτοί που ξέρουν τάχα τόσο καλά το πτωχευτικό δίκαιο θα δεχθούν από τον ελληνικό τύπο φροντιστηριακά μαθήματα πάνω στο κεφάλαιο της νομικής επιστήμης περί συμψηφιστικών αποσβέσεων ενοχών. Και η εξέλιξη αυτή εμάς ειλικρινά μας λυπεί.

Κατά τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο απέτυχε η προσπάθεια της δια των όπλων προσαρτήσεως της Ελλάδας στο Γ΄ Ράϊχ. Γι αυτό φρόντισαν οι πατεράδες μας. Εμείς οι σημερινοί Έλληνες, μαζί και η Ελληνική Διασπορά, θα φροντίσουμε ώστε οι γύπες αυτοί που κάνουν τις γύρες τους πάνω από τη χώρα μας να μην επιτύχουν τον στόχο τους – αυτή τη φορά μέσω ενός οικονομικού πολέμου.

Με τέτοιες δηλώσεις οι πολιτιστικά πτωχευμένοι αυτοί ψιλικατζήδες μόνο το λιλιπούτειο πολιτισμικό τους ανάστημα επιδεικνύουν. Όφειλαν αυτοί και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται να γνωρίζουν ότι η παγκόσμια ιστορία του πολιτισμού πάνω σε κάθε ένα από τα ελληνικά νησιά, και ιδιαίτερα πάνω στην Ακρόπολη, έχει αφήσει ανεξίτηλη την σφραγίδα της: Υπόδειγμα – δεν διατίθεται!

Με την έκφραση της εξαίρετης τιμής και τις καλύτερες ευχές μας για την προσωπική σας ευημερία, διατελούμε

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πρόεδρος

Μανώλης Ανέστης
γραμματέας

 
http://www.oekg.de/themes/default/img/logo.gif


(Πηγή:   http://www.oekg.de/news/?nid=1940 )


Ελληνική Κοινότητα Nυρεμβέργης
Adam-Klein-Str. 6
90429 Nürnberg

Ελληνική Κοινότητα Μόναχο
Rüdesheimer Str. 4
80686 München

Ελληνική Κοινότητα Schwabach
Glockengieber Str. 6
91126 Schwabach

Ελληνική Κοινότητα Aschaffenburg
Ludwigstr. 7
63739 Aschaffenburg

Ελληνική Κοινότητα Erlenbach
Postfach 1148
63906 Erlenbach am Main

Ελληνική Κοινότητα Fürth
Hirschen Str. 40
90762 Fürth

Ελληνική Κοινότητα Karlsfeld
Adalbert Stifter Str. 3
85757 Karlsfeld

Ελληνική Κοινότητα Erlangen
Raumer Str. 2
91054 Erlangen

Ελληνική Κοινότητα Geretsried
Robert Schumannweg 1
82538 Geretsried

Ελληνική Κοινότητα Ingolstadt
Heidbachstr 11
93413 Cham

Ελληνική Κοινότητα Lindau
Paradiesplatz 1
88131 Lindau

Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου

Ελληνική Κοινότητα Αννοβέρου
Allerweg 7
30449 Hannover

Ελληνική Κοινότητα Göttingen
Pommerneck 14
37083 Göttingen

Ελληνική Κοινότητα Quakenbrück
Griechenweg 1
49635 Badbergen

Ελληνική Κοινότητα Herzberg/Harz
Wiesenweg 38
37412 Herzberg am Harz

Ελληνική Κοινότητα Wolfsburg
Klötzerstr. 3
38442 Wolfsburg

Ελληνική Κοινότητα Einbeck
Olenburg 10
37574 Einbeck

Ελληνική Κοινότητα Badberger/Landen
Griechenweg 7
49635 Badberger

Ελληνική Κοινότητα Braunschweig
Hamburgerstr. 267
38114 Braunschweig

Ελληνική Κοινότητα Gifhorn
Knickwall 6
38518 Gifhorn

Ελληνική Κοινότητα Ντάρμστατ

Ελληνική Κοινότητα Φραγκφούρτης

Νέο Ελληνική Κοινότητα Όφφενμπαχ
Speyerstraße 7
63065 Offenbach am Main

Νέο Ελληνική Κοινότητα Neu Isenburg

Νέο Ελληνική Κοινότητα Μερφέλντεν-Βαλλντόρφ

Ελληνική Κοινότητα Bad Homburg
Köppernerstr. 65a
63065 Friedrichsdorf

Ελληνική Κοινότητα Breuberg
Haus Athen 3
64747 Breuberg

Ελληνική Κοινότητα Rüsselsheim
Graben Str. 17
65428 Rüsselsheim

Ελληνική Κοινότητα Kelsterbach
Frankenallee 111
60326 Kelsterbach

Ελληνική Κοινότητα Wiesbaden
Rathaus Str. 64
65203 Wiesbaden

Ελληνική Κοινότητα Saarland

Ελληνική Κοινότητα Δρέσδη

Ελληνική Κοινότητα Κολωνίας

Νέο Ελληνική Κοινότητα Düsseldorf
Postfach 10 26 18
40017 Düsseldorf

Ελληνική Κοινότητα Gütersloh

Ελληνική Κοινότητα Mönchengladbach και περιχώρων
Hindenburgstr. 288a
41061 Mönchengladbach

Ελληνική Κοινότητα Castrop-Rauxel

Νέο Ελληνική Κοινότητα Wuppertal

Νέο Ελληνική Κοινότητα Rhein-Sieg-Kreis

Ελληνική Κοινότητα Hilden
Ellerrstraße 1a
40721 Hilden

Ελληνική Κοινότητα Velbert
Ost Str. 85/87
42551 Velbert

Ελληνική Κοινότητα Viersen
Bahnhof Str. 21
41747 Viersen

Ελληνική Κοινότητα Herten

Ελληνική Κοινότητα Hilchenbach
Postfach 4027
57263 Hilchenbach

Ελληνική Κοινότητα Lippstadt
Lichtensbergstraße 1
50555 Lippstadt

Ελληνική Κοινότητα Bonn
Josef Str. 19
53111 Bonn

Ελληνική Κοινότητα Aachen
Rudolfstr. 18
52070 Aachen

Ελληνική Κοινότητα Iserlohn
Konrad Adenauer Ring
58636 Iserlohn

Ελληνική Κοινότητα Werdohl-Neuenrade
Hohestr. 5
58791 Werdohl

Ελληνική Κοινότητα Ratingen
Hauser Ring 1
40878 Ratingen

Ελληνική Κοινότητα Leverkusen
Kaiserstraße 16
51373 Leverkusen

Ελληνική Κοινότητα Bochum
Nordring Str. 54
44787 Bochum


Ελληνική Κοινότητα Altena
1236 Postfach
58762 Altena

Ελληνική Κοινότητα Oberhausen και περιχώρων
Wilhelm-Haumann-Weg 13
46049 Oberhausen

Ελληνική Κοινότητα Hagen
Bergischer Ring 109
58097 Hagen

Ελληνική Κοινότητα Witten
Johannisstr. 45
58452 Witten

Ελληνική Κοινότητα Siegburg
Heinrich Str. 4
53721 Siegburg

Ελληνική Κοινότητα Menden
Hochstr. 10
58706 Menden

Ελληνική Κοινότητα Lüdenscheid
Weberger Str. 34
58507 Lüdenscheid

Ελληνική Κοινότητα Mülheim a.d. Ruhr
Bollerts Hofe 6
45479 Mülheim a.d. Ruhr

Ελληνική Κοινότητα Meschede
Kolpingstraße 35
59872 Meschede

Ελληνική Κοινότητα Olpe
Kimickeweg 2
57462 Olpe

Ελληνική Κοινότητα Neuss
Am Kothausenweg 8
41462 Neuss

Ελληνική Κοινότητα Grevenbroich
Postfach 100331 d
41487 Grevenbroich

Ελληνική Κοινότητα Duisburg
Paulusstr. 27
47053 Duisburg

Ελληνική Κοινότητα Bergisch Gladbach
Hauptstrasse 256a
51465 Bergisch Gladbach

Ελληνική Κοινότητα Heinsberg
Aloysiusplatz 14
52525 Heinsberg

Έλληνο - Γερμανικό Πολιτιστικό Κέντρο PORZ
Mühlenstraße 40
51143 Köln

Ελληνική Κοινότητα Essen
Kocher Str. 24
45219 Essen

Ελληνική Κοινότητα Brühl
Gartenstraße 6
50321 Brühl

Ελληνική Κοινότητα Minden
Immen Str. 1
32427 Minden

Ελληνική Κοινότητα Krefeld
Mühle Str. 42
47798 Krefeld

Ελληνική Κοινότητα Bielefeld
Meisenstr. 65
33607 Bielefeld

Ελληνική Κοινότητα - Πολιτιστικό Κέντρο Solingen
Van-Meenen-Str. 1
42651 Solingen

Ελληνική Κοινότητα Plettenberg
Am Beiese 11
58840 Plettenberg

Ελληνική Κοινότητα Münster
Heerderstr. 19
48149 Münster

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search