26/10/10

Τοποθέτηση νέων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δύο Φ.Α).

Υπουργείο Παιδείας: Τοποθέτηση νέων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
26/10/2010 - 13:44

(Πηγή: alfavita.gr)

 ======================================================
Επίσης σε κείμενο, σε ψηφιακή μορφή (από το esos.gr):


Με απόφαση της υπ. Παιδείας Αννας Διαμαντοπούλου τοποθετούνται  για το υπόλοιπο της θητείας σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής οι εξής εκπαιδευτικοί:

1. Ο κ. Καριώτογλου Αλέξανδρος τοποθετείται σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλάδου ΠΕ01- Θεολόγων με έδρα τον Πειραιά, στη θέση του κ. Ρουμπάνη _ημητρίου.
2. Η κα Μπίστα Πολυξένη τοποθετείται , από την 9-10-10, σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων με έδρα την Αθήνα, στη θέση της κ. Σπαθάρη-Μπεγλίτη Ελένης.
3. Ο κ. Μήτσου Ανδρέας τοποθετείται σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων με έδρα την Αθήνα, στη θέση της κ. Μπέλλα Ζωής.
4. Ο κ. _ερμιτζάκης Χαράλαμπος τοποθετείται, από την 2-10-10, σε θέση Σχολικού
Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων με έδρα τον Πειραιά, στη θέση του κ. _άλκου Γεωργίου.
5. Η κα Γκέκα Πολυτίμη τοποθετείται σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων με
έδρα την Αγία Παρασκευή, στη θέση του κ. Κουτελάκη Χαράλαμπου.
6. Ο κ. Καριάτογλου Ελευθέριος τοποθετείται σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ02-
Φιλολόγων με έδρα το Αιγάλεω, στη θέση της κ. Βλαχογιάννη Αιμιλίας.
7. Η κα Κατσιαμπούρα Ζωή τοποθετείται σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ02-Φιλολόγων
με έδρα την Αθήνα, στη θέση της κ. Σχολινάκη-Χελιώτη Χάριτος.
8. Η κα Παπαγεωργίου _έσποινα τοποθετείται σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ02-
Φιλολόγων με έδρα τον Πειραιά, στη θέση της κ. Σύρκου Αγγελικής.
9. Ο κ. _ούναβης Αντώνιος τοποθετείται σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ03-
Μαθηματικών με έδρα το Αιγάλεω, στη θέση της κ. Καμπάνη-Ποτουρίδου Ελισσάβετ-Ζαμπιώς.
10. Η κα Λυμπεροπούλου Ελένη τοποθετείται σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ03-
Μαθηματικών με έδρα την Ελευσίνα, στη θέση της κ. Μελέτη-Κλουβάτου Βασιλικής.
11. Ο κ. Ορεινός Θεόδωρος-_ημήτριος τοποθετείται, από την 1-10-10, σε θέση Σχολικού
Συμβούλου κλ.ΠΕ04-Φυσικών με έδρα την Αγ.Παρασκευή, στη θέση του κ. Σαλαμαστράκη Στέργου.
12. Η κα Φλετορίδου Μαρία τοποθετείται σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ05-Γαλλικών με έδρα το Αιγάλεω, στη θέση της κ. Αργυρούδη Μαρίνας.
13. Η κα Παπαϊωάννου Πολυξένη τοποθετείται σε θέση Σχολικής Συμβούλου κλ.ΠΕ06-
Αγγλικών με έδρα το Γέρακα, στη θέση της κ. Σαμανίδη Σοφίας.
14. Ο κ. Μπασχάλη Συμεών τοποθετείται σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής με έδρα τον Πειραιά, στη θέση της κ. Λεοντίτση Πετρούλας.
15. Ο κ. Καράκος Νικόλαος τοποθετείται σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής με έδρα την Αθήνα, στη θέση του κ. Πανταζή Νικολάου.
16. Ο κ. Λαγουδάκος Μιχαήλ τοποθετείται σε θέση Σχολικού Συμβούλου κλ.ΠΕ12-
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με έδρα την Αγ. Παρασκευή, στη θέση του κ. Δημητρόπουλου Βασιλείου.
17. Ο κ. Κυτίνος Ευάγγελος τοποθετείται, από την 1-10-10, σε θέση Σχολικού Συμβούλου
κλ.ΠΕ12-Μηχανολόγων με έδρα την Αθήνα, στη θέση του κ. Κακάρογλου Εμμανουήλ.
18. Ο κ. Σίμος Ιωάννης τοποθετείται, από την 29-9-10, σε θέση Σχολικού Συμβούλου
κλ.ΠΕ16-Μουσικών με έδρα τον Πειραιά, στη θέση του κ. Πατσαντζόπουλου Κωνσταντίνου.
================================================================


Ολο το αρχείο σε μορφή .pdf ΕΔΩ:25/10/10

Δικαιώματα των παιδιών-μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους.


Από τον ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. και το ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. Φ.7/ 517/127893 /Γ1/13-10-2010 

υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας Μιχάλης Κοντογιάννης :

«Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στις Διευθύνσεις μας, σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών-μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους, σας γνωρίζουμε ότι ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 §9 του Συντάγματος και το Ν.3094/2003, σε έγγραφό του με αριθ. πρωτ. 124301/22966/11-8-2010 προς το γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Π.Ε. και Δ.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

α)Στις περιπτώσεις που λόγω διάστασης ή διαζυγίου των γονέων μαθητή, η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του έχει ανατεθεί στον έναν γονέα (που διαμένει μαζί του), η περιστασιακή επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα που δεν μένει μαζί του, αλλά διατηρεί τη γονική μέριμνα αυτού, δεν μπορεί να απαγορευθεί εντός του σχολικού χώρου, κατά μείζονα δε λόγο δεν μπορεί να απαγορευθεί η είσοδος του γονέα αυτού στο σχολείο. Η επικοινωνία αυτή θα γίνεται με τρόπο ώστε το σχολείο να μην μετατρέπεται σε χώρο άσκησης επικοινωνίας γονέα-μαθητή παρεμποδίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία.

β) Δεδομένου ότι η δικαστική απόφαση περί επικοινωνίας ορίζει μόνο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο γονέας που μένει με το παιδί οφείλει να έχει αυτό στη διάθεση του άλλου γονέα, η επικοινωνία πέραν της ρυθμιζόμενης στη δικαστική απόφαση δεν μπορεί να αποκλείεται παρά μόνο αν ρητά την απαγορεύει η απόφαση, με εξαίρεση της συνδρομής σπουδαίου λόγου (π.χ. παρακώλυση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, άσκηση βίας ή πρόκληση ταραχής) είναι δυνατόν να μην επιτραπεί σε γονέα η είσοδος στο χώρο του σχολείου.

Η οποιαδήποτε προφορική ή γραπτή εντολή του ενός γονέα προς το σχολείο να απαγορεύσει την είσοδο του άλλου ή την επικοινωνία με το τέκνο, εξετάζεται με προσοχή, αλλά δεν είναι υποχρεωτική αφ’ εαυτής.

γ) Η συμμετοχή του γονέα που δεν διαμένει με το παιδί σε εκδηλώσεις, όπως οι σχολικές εορτές, δεν μπορεί επίσης να απαγορευθεί, παρά μόνο για σπουδαίο λόγο (εάν ο γονέας με τις ενέργειες του προκαλεί αναστάτωση της εκδήλωσης ή η παρουσία του δημιουργεί προβλήματα στο τέκνο). Η αντίθετη επιθυμία του άλλου γονέα, από μόνη της, δεν μπορεί να συνιστά σπουδαίο λόγο.

Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση που η δικαστική απόφαση θέτει όρους για την υλοποίηση της επικοινωνίας (όπως σε περιπτώσεις που επιβάλλεται η παρουσία του άλλου γονέα ή κοινωνικού λειτουργού), η υποχρέωση συμμόρφωσης προς αυτήν επιβάλλει, προκειμένου να επιτραπεί επικοινωνία στο χώρο του σχολείου, να εξεταστεί από τους εκπαιδευτικούς εάν πληρούνται οι παραπάνω όροι.

δ) Η ενημέρωση του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου επιβάλλεται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του σχολείου. Κατ’ εξαίρεση, εάν από τον γονέα έχει αφαιρεθεί συνολικά η άσκηση της γονικής μέριμνας, υποχρέωση ενημέρωσής του για το πρόσωπο του τέκνου (επομένως και για τη Φοίτησή του) έχει ο άλλος γονέας.

ε) Η συμμετοχή του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια του τέκνου-μαθητή (αλλά το υπόλοιπο της γονικής του μέριμνας) στα συλλογικά όργανα της σχολικής κοινότητας (Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων) δεν μπορεί να αποκλειστεί λόγω της μη δικαστικής ανάθεσης της άσκησης της επιμέλειας σε αυτόν, εκτός εάν προβλέπεται η συμμετοχή του ενός μόνο γονέα, οπότε θα προτιμηθεί εκείνος που ασκεί την επιμέλεια.

στ) Η παραλαβή του τέκνου γίνεται από το πρόσωπο που ορίζει ο γονέας που ασκεί την επιμέλειά του. Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων που ασκούν από κοινού την επιμέλεια, η παραλαβή θα πρέπει να γίνεται από το πρόσωπο που είχε ορισθεί, πριν προκύψει η διαφωνία τους, έως ότου προσκομισθεί στο σχολείο δικαστική απόφαση, η οποία να επιλύει τη διαφωνία των γονέων.

Μέριμνα του εκπαιδευτικού πρέπει να αποτελεί η προστασία των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του παιδιού- μαθητή σε ανατροΦή και από τους δύο γονείς, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την άποψη του παιδιού και έχοντας ως γνώμονα το συμΦέρον του, καθώς και την απρόσκοπτη άσκηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, χωρίς να ευνοεί τυχόν ανοίκειες ιδιοκτησιακές αντιλήψεις του γονέα που ασκεί την επιμέλεια απέναντι στο παιδί-μαθητή.»

10/10/10

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους.

Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους, καθόσον ο νομοθέτης θέλησε, ενόψει του δημόσιου σκοπού που επιτελούν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, οι εγκαταστάσεις των τελευταίων να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση αυτού, έτσι ώστε αφενός να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών και αφετέρου να μην προκαλείται σύγχυση μεταξύ εμπορικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
   Τα παραπάνω ορίζει Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Περισσότερα εδώ: http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/idiot-ekpedefsis/gymnastiria-idiot-sxoleion/1b.htm

7/10/10

Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 31-8-2010
Αριθ. Πρωτ. Βαθμ. Προτερ.
Φ.17/77936/Α5
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ! ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α' ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 T.K. -
Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιοτοσελίδα: www.ypepth.gr
email: diekp@ypepth.gr
ΠληροφορΙες: Ε. Σακελλαρίου
Τηλέφωνο: 210-34,42,112
FAX: 210-34.42.765
ΘΕΜΑ: Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Απαντώντας στην από 2-7-2010 αίτηση σας σχετικά το ωράριο διδασκαλίας σε ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την § 5 του άρθρου 27 του ν. 682/1977 (Α 244) το ωράριο διδασκαλίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι το ισχύον ωράριο διδασκαλίας για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς.
Σύμφωνα με το αριθ. 369/Φ.49/1987/20-6-1988 γνωμοδοτικό έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ,: το οποίο έχει γίνει δεκτό από τον Υπουργό Παιδείας , η εκ μέρους του εργοδότη -ιδιοκτήτη μονομερής, χωρίς τη συναίνεση του ιδιωτικού εκπαιδευτικού , μείωση των ωρών διδασκαλίας για λόγους που αφορούν τον εργοδότη όπως η αναστολή τμήματος μιας τάξης, με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών δεν είναι θεμιτή. Η δε προτεινόμενη από τον ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου μείωση των ωρών διδασκαλίας εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο σχολείο του δεν είναι νόμιμη .εφόσον επιδιώκεται αντίστοιχη μείωση του νόμιμου μισθού.
Σύμφωνα δε με το αριθ. 3803/168/30-12-2008 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από καμία διάταξη νόμου δεν προκύπτει ότι ο ιδιωτικός οφείλει, προκειμένου να μην απολυθεί, να δεχθεί την...

Περισσότερα...

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search