21/10/11

Για την ομαλή διεξαγωγή της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου 2011, θα συμμετάσχουν σε αυτή όλα τα σχολεία ανεξαρτήτως αν τελούσαν υπό κατάληψη (αρ. 119333/Γ4/17.10.2011 έγγραφο του Υπ. Παιδείας)

Μυτιλήνη, 20 Οκτωβρίου   2011
Αρ. Πρωτ. 6125 Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου
        Έχοντας υπόψη:
το με αριθμ. 119333/Γ4/17.10.2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
        Για την ομαλή διεξαγωγή της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου 2011, θα συμμετάσχουν  σε αυτή όλα τα σχολεία  της περιοχής ευθύνης μας, ανεξαρτήτως αν τελούσαν υπό κατάληψη για περισσότερες από τέσσερις (4) ημέρες. Η αναγκαιότητα  προετοιμασίας των τμημάτων παρέλασης  θα κριθεί από το Διευθυντή κάθε Σχολικής Μονάδας. 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΤΡΙΑ
ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΟΝΤΕΛΛΗ


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:
1.  Δ/νσεις & Γραφεία Π.Ε και Δ.Ε. 
2.  Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε & Δ.Ε
3.  Γραφεία Φυσικής Αγωγής
4.  Δ/ντές Σχολικών Μονάδων Π.Ε & Δ.Ε 
 
17/10/11

Από το επιστημονικό έργο του συνάδελφου της Φυσικής Αγωγής Λαπούση Γιώργου

Ημερίδα επιμόρφωσης καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Σας παρουσιάζω, συγγυμναστές, ένα ακόμη έργο του εξαίρετου φίλου και επιστήμονα Γιώργου Λαπούση:
 

Λαπούσης Γιώργος, Λαπαρίδης Κωνσταντίνος, Πέτσιου Ελισάβετ, Τοκμακίδης Σάββας, Μούγιος Βασίλης, Μακρυγιάννης Βασίλης, & Κοντογιάννη Αγγελική. (2005). H Επίδραση της Αερόβιας Ικανότητας στην Αρτηριακή Πίεση σε Μαθητές Ηλικίας 12-16 Ετών. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, τόμος 3 (2), 113 - 122.

Laparidis Konstantinos, Lapousis George, Petsiou Elisavet, Mougios Vasilis & Tokmakidis Savas (2008). Health-related Fitness Assessment in Greek Schoolchildren 12-16 Years Old. European Psychomotricity Journal, 1, 2, 29-37.

Λαπούσης Γιώργος, Λαπαρίδης Κωνσταντίνος & Πέτσιου Ελισάβετ (2010). Αξιοπιστία των Τεστ της Αερόβιας Ικανότητας και της Δύναμης της Δέσμης Fitnessgram σε Μαθητές Ηλικίας 10-12 Ετών. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, Ημερομηνία Αποδοχής 17-6-2010.

Laparidis Konstantinos, Lapousis Georgios, Mougios Vassilis, Tokmakidis Savas & Petsiou Elisavet (2010). Α school-based intervention program for improving the risk factors for cardiovascular disease at ages 12 to 16. Journal of Physical Education and Sport, 27, 2, 101-109.

Λαπαρίδης Κωνσταντίνος, Λαπούσης Γιώργος & Πέτσιου Ελισάβετ (2010). Η αξιοπιστία των Τεστ Ευλυγισίας της Δέσμης Fitnessgram σε Μαθητές 10-12 Ετών. Άθληση και κοινωνία. Ημερομηνία Αποδοχής 7-10-2010.

Λαπούσης Γιώργος & Λαπαρίδης Κωνσταντίνος. (2010). Σχολικά Προγράμματα Παρέμβασης για την Πρόληψη των Καρδιαγγειακών Ασθενειών: Μια Συστηματική Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμού.  Ημερομηνία Αποδοχής 30-11-2010.

Lapousis X. Georgios (2010). The Relation Between Maximal Aerobic Capacity and Lipids Profile of Student Aged 12-15. Journal of Physical Education and Sport, 29, 75-80.

Λαπούσης Γιώργος, Τσόνιας Σταύρος. (2011). Η Αξιολόγηση της Ποιότητας της Διατροφής σε Μαθητές Ηλικίας 12-16 Ετών. Μέντορας, In Press. Ημερομηνία αποδοχής 14-3-2011.

Λαπούσης Γεώργιος, Τσόνιας Σταύρος (2011). Η Σχέση Μεταξύ του Δείκτη Μάζας Σώματος και των Επιπέδων των Λιπιδίων σε Μαθητές Ηλικίας 12-15 Ετών. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Ημερομηνία Υποβολής 15-12-2010, Ημερομηνία Αποδοχής 16-3-2011.

12/10/11

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1ης ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ
(ΑΝΩΤΕΡΟΥ Β2)
18/10/2011 13:00 - 16:00 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18/10/2011 13:00 - 16:00 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΣΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
18/10/2011 13:00 - 16:00 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
18/10/2011 13:00 - 16:00 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18/10/2011 13:00 - 16:00 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
18/10/2011 13:00 - 16:00 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18/10/2011 13:00 - 16:00 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ
20/10/2011 13:00 - 16:00 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21/10/2011 8:30 - 13:00 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21/10/2011 8:30 - 13:00 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21/10/2011 8:30 - 13:00 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΑΤΣΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
24/10/2011 13:00 - 16:00 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΛΑΤΑΝΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
24/10/2011 13:00 - 16:00 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
24/10/2011 13:00 - 16:00 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25/10/2011 8:30 - 13:00 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΠΑΧΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
26/10/2011 13:00 - 16:00 ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
26/10/2011 13:00 - 16:00 ΚΡΗΤΗΣ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΛΗΔΑ
26/10/2011 13:00 - 16:00 ΚΡΗΤΗΣ ΛΥΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26/10/2011 13:00 - 16:00 ΚΡΗΤΗΣ ΜΠΑΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
31/10/2011 8:30 - 13:00 ΚΡΗΤΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
31/10/2011 8:30 - 13:00 ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
31/10/2011 8:30 - 13:00 ΚΡΗΤΗΣ ΡΙΝΑΚΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
1/11/2011 13:00 - 16:00 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΣΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1/11/2011 13:00 - 16:00 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΧΤΣΙΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2/11/2011 8:30 - 13:00 ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΖΙΒΑ ΚΩΣΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2/11/2011 8:30 - 13:00 ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8/11/2011 8:30 - 13:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
8/11/2011 8:30 - 13:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8/11/2011 8:30 - 13:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
8/11/2011 13:00 - 16:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8/11/2011 13:00 - 16:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8/11/2011 13:00 - 16:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ
8/11/2011 13:00 - 16:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
8/11/2011 13:00 - 16:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
8/11/2011 13:00 - 16:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8/11/2011 13:00 - 16:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
14/11/2011 13:00 - 16:00 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15/11/2011 8:30 - 13:00 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15/11/2011 8:30 - 13:00 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΠΟΥΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15/11/2011 8:30 - 13:00 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΣΙΟΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15/11/2011 8:30 - 13:00 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
18/11/2011 8:30 - 13:00 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
18/11/2011 13:00 - 16:00 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
18/11/2011 13:00 - 16:00 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΥΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
18/11/2011 13:00 - 16:00 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
18/11/2011 13:00 - 16:00 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18/11/2011 13:00 - 16:00 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΙΤΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18/11/2011 13:00 - 16:00 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΗΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18/11/2011 13:00 - 16:00 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΙΑΚΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23/11/2011 8:30 - 13:00 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΔΑΜ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
23/11/2011 8:30 - 13:00 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
24/11/2011 8:30 - 13:00 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24/11/2011 8:30 - 13:00 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΑΜΙΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
7/12/2011 13:00 - 16:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7/12/2011 13:00 - 16:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ
7/12/2011 13:00 - 16:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7/12/2011 13:00 - 16:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΡΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ
8/12/2011 8:30 - 13:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΞΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
8/12/2011 8:30 - 13:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
8/12/2011 8:30 - 13:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΠΡΙΝΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
8/12/2011 8:30 - 13:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΩ ΣΩΤΗΡΗΣ
8/12/2011 8:30 - 13:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
8/12/2011 8:30 - 13:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΛΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
8/12/2011 8:30 - 13:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
8/12/2011 8:30 - 13:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
8/12/2011 8:30 - 13:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8/12/2011 8:30 - 13:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
8/12/2011 8:30 - 13:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8/12/2011 8:30 - 13:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
8/12/2011 13:00 - 16:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
8/12/2011 13:00 - 16:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΖΩΗ
8/12/2011 13:00 - 16:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
8/12/2011 13:00 - 16:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΙΠΟΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8/12/2011 13:00 - 16:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΣΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
14/12/2011 13:00 - 16:00 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΡΒΙΚΑ
14/12/2011 13:00 - 16:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΒΙΚΑ
14/12/2011 13:00 - 16:00 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΒΙΚΑ
14/12/2011 13:00 - 16:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΕΡΒΙΚΑ
14/12/2011 13:00 - 16:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΑ
14/12/2011 13:00 - 16:00 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΕΡΒΙΚΑ
15/12/2011 8:30 - 13:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ
15/12/2011 8:30 - 13:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ
15/12/2011 13:00 - 16:00 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ
16/12/2011 8:30 - 13:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ
16/12/2011 8:30 - 13:00 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ
19/12/2011 8:30 - 13:00 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
19/12/2011 8:30 - 13:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΗΔΙΚΑ
20/12/2011 13:00 - 16:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΝΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
20/12/2011 13:00 - 16:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
20/12/2011 13:00 - 16:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
21/12/2011 8:30 - 13:00 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ
21/12/2011 8:30 - 13:00 ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ
21/12/2011 8:30 - 13:00 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ
21/12/2011 8:30 - 13:00 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ
21/12/2011 8:30 - 13:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΣΙΓΓΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ
 


Περισσότερα εδώ: http://www.fa3.gr/HOME/index.htm  
...

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search