3/12/14

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
Αρ.Πρωτ.Φ.7/495/123484/Γ1/
04-10-2010/
ΥΠ∆ΒΜΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ - ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

e-mail: spudonpe@ypepth.gr
Τηλ: 210- 344 2247

Θέµα : Φαρµακευτική αγωγή µαθητών εντός σχολικού ωραρίου

Με αφορµή ερωτήµατα που υποβλήθηκαν στη ∆/νση µας, σχετικά µε µαθητές που χρήζουν φαρµακευτικής αγωγής κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, στο Νηπιαγωγείο και το ∆ηµοτικό σχολείο, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

Σύµφωνα µε την µε αριθ. Φ.353.1/324/105657/∆1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β) Υπουργική Απόφαση, αρ. 36 «Καθήκοντα και αρµοδιότητες εκπαιδευτικών-διδασκόντων» έργο των εκπαιδευτικών είναι όλα εκείνα που άπτονται των εκπαιδευτικών διαδικασιών, δηλαδή η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των µαθητών, µε στόχο την ποιότητα της εκπαίδευσης, την κοινωνική πρόοδο και τη διάδοση του πολιτισµού.

Εποµένως, οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες ιατρικές ή
φαρµακευτικές γνώσεις, ώστε να συνεισφέρουν µε εξειδικευµένες πράξεις (χορήγηση φαρµάκου από το στόµα, ή σε ενέσιµη µορφή) σε ειδικού τύπου ασθένειες των µαθητών (εφηβικός ζαχαρώδης διαβήτης, επιληπτικές κρίσεις κ.ά) αλλά και σε εποχιακές ιώσεις. Αυτό δεν αποκλείει την υποχρέωση του εκπαιδευτικού να παρέχει τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στους µαθητές
του σχολείου του.

Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρµακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεµόνες των µαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια των ∆ιευθντών της σχολικής µονάδας προκειµένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν.

Σε έκτακτα σοβαρά ιατρικά περιστατικά µαθητών, οι ∆/ντές οφείλουν µόνο να καλούν το ΕΚΑΒ (166) για διακοµιδή του µαθητή, ενώ ταυτόχρονα ενηµερώνουν τους γονείς του.

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών µονάδων να ενηµερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

αρχείο σε μορφή .pdf  (εδώ)

2/12/14

Πολύκλειτος - Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & ΠολιτισμούΟ διάσημος γλύπτης της αρχαιότητας Πολύκλειτος κατέχει στην Αργεία τέχνη την ίδια θέση που κατείχε ο Φειδίας στην Αττική. Ήταν κατ” άλλους μεν Σικυώνιος, ο οποίος ζούσε και εργαζόταν κυρίως στο Άργος, κατ” άλλους δε Αργείος. Ήκμασε γύρω στο 450 – 420 π.χ. και υπήρξε μαθητής του περίφημου Αργείου γλύπτη Αγελάδα.
Βίος

Το λαμπερό αυτό αστέρι της σχολής του Άργους, κατέχει στην Αργειακή τέχνη θέση παρόμοια μ΄  αυτή του Φειδία στην Αττική. Άλλοι ισχυρίζονται ότι κατάγεται  από τη Σικυώνα, αλλά ζούσε και εργαζόταν κυρίως στο Άργος· άλλοι, ισχυρίζονται πως κατάγεται από το Άργος. Από αυτό παρορμητικά μερικοί δέχθηκαν, χωρίς να αληθεύει, ότι ο Σικυώνιος και ο Αργείος Πολύκλειτος ήταν δυο εντελώς  διαφορετικά πρόσωπα. Η γνώμη αυτή αποδεικνύεται εντελώς ανυπόστατη. Ο Overbeck ("Geschichte der Griechischen Plastik" [Ιστορία της ελληνικής γλυπτικής] τόμος 1, σελ. 386 ) πιστεύει ότι γεννήθηκε την 74η  ή 75η Ολυμπιάδα (περίπου το 482 – 478). Επομένως, ήταν σύγχρονος του Φειδία, αλλά νεότερός του  16-18 χρόνια.

Μαζί με τον Αθηναίο τεχνίτη μαθήτευσαν κοντά στον Αγελάδα. Ο πατέρας του ονομάζονταν Πάτροκλος ή Πατροκλής. Όταν μάλιστα το Άργος απόκτησε πολύ σημαντική πολιτικά θέση εξαιτίας και της σταθερής συμμαχίας του με την Αθήνα, συγκεντρώθηκε σ΄ αυτό η καλλιτεχνική δραστηριότητα του Αργειακού εργαστηρίου. Επικεφαλής του και πρώτος του τεχνίτης   αναδεικνύεται ο Πολύκλειτος. Προώθησε σε μέγιστο βαθμό την τέχνη, όπως ο Φειδίας στην Αθήνα , με τις ιδιότητες εκείνες της γλαφυρότητας και της συμμετρίας, οι οποίες απέρρεαν από το Δωρικό χαρακτήρα. Όπως και ο Φειδίας ήταν υπεύθυνος για το γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα, έτσι και ο Πολύκλειτος αντίστοιχα γι΄ αυτόν του  Ηραίου, του οποίου οι μετόπες και η ζωφόρος παρίσταναν τη γέννηση του Δία, τη Γιγαντομαχία και τον Τρωικό πόλεμο.
Έργα

Ο Ερμής στη Λυσιμάχια: πρωτοβρέθηκε στη Λυσιμάχια  στη Θρακική χερσόνησο, όπου μεταφέρθηκε την 117,3 ολυμπιάδα τη χρονιά δηλαδή που χτίστηκε η πόλη, ενώ πριν η βάση του βρισκόταν στον Αίνο ή στην Καρία. Όπως μάλιστα μπορεί κανείς να συμπεράνει από τη στάση του δεξιού χεριού, ο  Ερμής που βρίσκεται μπροστά μας είναι ο λόγιος. Η στάση γενικά, η μορφή του κεφαλού και οι αναλογίες συμφωνούν μ΄ αυτές του Δορυφόρου  και του Διαδύμενου. Πολυκλείτειες μορφές δείχνει και το ωραίο χάλκινο άγαλμα του Ερμή το οποίο δημοσίευσε ο Conze. ( Jachr. d;  arch. inst. 1887 taf. 9).

Αφροδίτη στις Αμύκλες: αυτό αποτελούσε μέρος του αναθήματος που αφιέρωσαν οι Σπαρτιάτες για τη νίκη τους στους Αιγός ποταμούς (Ολυμπ. 93,4). Ήταν χάλκινο και στηριζόταν πάνω σε τρίποδα.

Ζεύς Μειλίχιος: Μαρμάρινο άγαλμα τοποθετημένο στο Άργος. Το άγαλμα αυτό όπως και το επόμενο μερικοί το αποδίδουν  στο νεότερο Πολύκλειτο.

Απόλλων, Λητώ, Άρτεμη: Από λευκό μάρμαρο, στο ιερό της ορθίας Αρτέμιδος, πάνω στο όρος Λυκώνη.

Ήρα, η πολιούχος θεά του Άργους

Ήρα, η πολιούχος θεά του Άργους
Ήρα, η πολιούχος θεά του Άργους
Εκείνο όμως το έργο του Πολύκλειτου που ξεπερνά όλα τα άλλα εμπνευσμένα του έργα, είναι η Ήρα, η πολιούχος θεά του Άργους Όπως μάλιστα ο Φειδίας εμπνεύστηκε από τον Όμηρο την κατασκευή του αγάλματος του Ολυμπίου Διός, έτσι και ο Αργείος τεχνίτης, του ίδιου  του  Φειδία ζήλεψε τη δόξα και βάλθηκε να δημιουργήσει ένα έργο αντίστοιχο και αντάξιο σύντροφο του Παντοκράτορα Δία.
Το κολοσσιαίο τούτο χρυσελεφάντινο άγαλμα του δαιμόνιου τεχνίτη, καθόταν πάνω σε θρόνο στο Ηραίο. Το κατασκεύασε μετά την 89,2 ολυμπιάδα (423 π.χ.), δηλαδή μετά την καταστροφή του αρχαίου ναού. Αυτό ήταν το πιο τέλειο και εκλεπτυσμένο έργο που το εκτέλεσε με δημόσια παραγγελία. Ήταν η πιο άρτια παράσταση της θεάς και το πρότυπο του αρχετύπου της Ήρας. Είναι κολοσσιαίου μεγέθους, αλλά μικρότερο από το Δία και την Αθηνά του Φειδία, γιατί έπρεπε να είναι ανάλογο με το μέγεθος του ναού. Η θεά  παριστάνεται να κάθεται πάνω σε χρυσό θρόνο, ντυμένη με πλούσιο φόρεμα, που άφηνε γυμνούς μόνο το λαιμό και τους ωραίους λευκούς ώμους. Σύμφωνα μάλιστα με το επόμενο επίγραμμα τουΠαρμενίωνα που γράφτηκε για το άγαλμα της Ήρας, ο τεχνίτης έδειξε από το σώμα της θεάς μόνο ό, τι επιτρέπεται να δουν θεοί και άνθρωποι, ενώ συγκάλυψε ό,  τι μόνο το μάτι του Δία έπρεπε να βλέπει. (Ελλ. Ανθολ. 2,185.5)
Ωργείος…φυλασσόμεθα.
Το κεφάλι με τα πλούσια μαλλιά, το  έζωνε χρυσό στεφάνι, πάνω στο οποίο ήταν σμιλεμένες οι ακόλουθες της θεάς, οι Ώρες και οι Χάριτες. Στ΄ αριστερό της χέρι κρατούσε σκήπτρο, πάνω στο οποίο καθόταν ένας κούκος σύμβολο του ιερού της γάμου με τον Δία και της καλότυχης γονιμότητάς της. Στο δεξί της χέρι κρατούσε  ρόδι είτε για να συμβολίζει το θρίαμβό της ενάντια στην αντίζηλό της Δήμητρα η οποία μισούσε τον καρπό αυτό που συμβόλιζε το γάμο του Πλούτωνα με την αγαπημένη της θυγατέρα Περσεφόνη, είτε σα γενικό έμβλημα του γάμου. Υπήρχε όμοια ένα κλήμα αμπελιού και δέρμα λιονταριού, πάνω στο οποίο έβαζε τα πόδια της, για να φανερώσει το μίσος της κατά των δύο άλλων παλλακίδων του Δία,  δηλαδή της Σεμέλης και της Αλκμήνης και κατά των γιών τους,  Διόνυσου και Ηρακλή, γιατί το κλήμα και το δέρμα του λιονταριού ήταν σύμβολα αυτών των θεών. Τέλος, γνωρίζουμε ότι η Ήβη, το παιδί που έκανε με το Δία η  ίδια η θεά, χρυσελεφάντινο κι αυτό, το φιλοτέχνησε ο Ναυκύδηςμαθητής του Πολύκλειτου και ήταν τοποθετημένο δίπλα στο θρόνο της μητέρας του, πάνω στην ίδια βάση. Χρυσελεφάντινη την έκανε την Ήρα ο χαλκοπλάστης Πολύκλειτος, παρακινημένος βέβαια από τα έργα του ένδοξου συμμαθητή του, του Φειδία. Ο Μάξιμος μάλιστα ο Τύριος την περιγράφει ως εξήςΉραν έδειξεν Αργείοις…βασιλικήν (δηλαδή, καθισμένη πάνω σε χρυσό θρόνο). Και ο Μαρτιάλιος ακολούθως: «βοώπιν…μεγαλοπρέπειαν.
Αυτή, λοιπόν, τη μορφή της Ήρας δεν μπορούμε να την παραλληλίσουμε και να τη θεωρήσουμε εφάμιλλη του Ολύμπιου Δία του Φειδία, ο οποίος παράστησε έτσι το θεό όπως τον έπλασε η φαντασία όλων των Ελλήνων και ήταν ριζωμένος βαθιά στη συνείδηση ολόκληρου του Έθνους. Αυτό το πρότυπο ακολουθώντας ο Πολύκλειτος, όφειλε να παραστήσει την Ήρα σαν την ανώτατη βασίλισσα του ουρανού και έξοχη σύζυγο του παντοκράτορα Δία. Αλλά, αντί να παρακινηθεί από την ιδέα που είχε ολόκληρο το έθνος για την ιδεατή μορφή της Ήρας, βασίστηκε μόνο στη θρησκεία και τη λατρεία της Ήρας από τους Αργείους, οι οποίοι βέβαια την τιμούσαν  σα βασίλισσα του ουρανού και ευγενή σύζυγο του κοσμοκράτορα Δία, αλλά τη θεωρούσαν ιδιαίτερα σαν προστάτισσα και οδηγήτρια του ιερού δεσμού του γάμου. Γι΄ αυτό και την έκανε ένθρονη, με συστολή να στέκεται, ντυμένη αναμφίβολα με φόρεμα που φτάνει ως τα πόδια, και με πανωφόρι που είχε πτυχές βαθιές,  πάνω στο οποίο έδειχναν ακόμα λευκότερα τα χέρια της, πλασμένα από ελεφαντόδοντο. Επομένως, συγχώνευσε τη μερική αυτή ιδέα με την καθολική και αναγκαστικά παράστησε τη θεά αυστηρή φύλακα του ιερού νόμου σε αντίθεση με την ελαφρότητα και την αστάθεια και την επιρρέπεια του συζύγου της να παραβιάζει το συζυγικό του καθήκον. Μαρμάρινο κεφάλι στη Νεάποληπαριστάνει τη θεά  καχύποπτη, ν΄ αρπάζεται εύκολα και να μαλώνει με  το Δία. Μόνο η συνεχής και επανειλημμένη εξέταση της προτομής της θεάς μπορεί να μας κάνει ικανούς να κατανοήσουμε αυτή την αξιοθαύμαστη εργασία, η οποία είναι η τελειότερη αναπαράσταση της ιδέας της θεάς και είναι απαράμιλλης αισθητικής αξίας. Και είναι αναγκαία η συνεχής και επανειλημμένη εξέταση ιδιαίτερα για τούτο: γιατί η θεά είναι κλεισμένη εντελώς στον εαυτό της και δεν μας προκαταλαμβάνει όπως ο Δίας μ΄ εκείνο το γλυκύ και πράο μειδίαμα, το οποίο παίζοντας πάνω στα χείλη της προτομής μας επιτρέπει να αισθανθούμε τον πατέρα των θεών και των ανθρώπων σε όλη του την κυριαρχία πάνω στον κόσμο. Αλλά εδώ κυριαρχεί η αυστηρότητα και το μεγαλείο. Η προτομή της Ήρας παρουσιάζεται φοβερή. Κι όμως. Είναι αλήθεια ότι μόνο αυτή η ομορφιά υποφέρει τη μεγαλοπρέπεια του βασιλιά των θεών. Ας δοκιμάσουμε, λοιπόν, εστιάζοντας στα μέρη της μορφής της  να αισθανθούμε αυτή την ομορφιά. Το πολύ πλατύ και ψηλό, ιδιαίτερα μάλιστα στη μέση και προς τα κάτω, ισχυρά καμαρωτό μέτωπο, προδίδει την  πολύ ισχυρή θέληση και τον αυστηρό χαρακτήρα της θεάς. Το μέτωπο το λαμπερό και νεανικό που με την ισχυρή του απόληξη ρίχνει για τα καλά  τη σκιά του στα περήφανα βαθουλωτά μάτια, αναδεικνύει το κάτω μέρος του προσώπου μέσα σε μια ουράνια καθαρότητα. Με ράχη πλατιά η ολόισια μύτη ανεβαίνει  κλιμακωτά. Το λίγο ανοιχτό στόμα προδίδει την αυστηρότητα και την τραχύτητα της θεάς. Το πηγούνι της που είναι γενικά δυνατό και προεξέχει πολύ, αλλά είναι κανονικά  στρογγυλό, φανερώνει την ανεξάντλητη ενεργητικότητά της, ενώ ο λαιμός της μας αναγκάζει να αισθανθούμε την ακατάβλητη δύναμη της θέλησης της θεάς. Το κάλλος της, λοιπόν, μοιάζει όχι με το ανοιξιάτικο μπουμπούκι, αλλά με το ρόδο που΄ ναι στην ώρα του το καλοκαίρι·όχι με την τρυφεράδα της κόρης, αλλά με την πληρότητα και της ωριμότητα της μεστωμένης γυναίκας. Αυτής όμως  που  ποτέ δεν μαραινόταν, αλλά ξανάπαιρνε πάντα πίσω τη λαμπρή της νιότη, καθώς λουζόταν  στην Κάναχο πηγή.
Αλλά παρόλο της το μεγαλείο η Ήρα  είναι η θεϊκή σύζυγος στην τελειότερή της εκδοχή. Πάνω στα λουλουδιασμένα μάγουλα περνούν οι χιλιετηρίδες χωρίς ν΄ αφήνουν τα ενοχλητικά τους ίχνη, ενώ η απαλή στρογγυλάδα της μπροστινής επιφάνειας του λαιμού, μας αφήνει το περιθώριο να μαντέψουμε τα πλούσια στήθια  της, το μαλακό μαξιλάρι που πάνω του αφήνει τις έγνοιες του ο Δίας. Με την απαλότητα της σάρκας και την περιποίηση των μαλλιών, μαλακώνει κάπως ο καλλιτέχνης την αυστηρότητα της μορφής. Πάνω απ΄ όλα η αντίθεση αυτών  των μαλλιών που πλούσια κυματίζουν ήρεμα, ενώ το φως που πέφτει χάνεται στη σκιά των αυλακιών τους κάνοντάς τα να μοιάζουν χαλαρά, με το χάλκινο λείο μέτωπο της θεάς και τον ευθυτενή λαιμό είναι απαράμιλλη. Τα  απαλά μαλλιά είναι πολύ απέριττα τραβηγμένα προς τα πάνω, αλλ΄ όμως χτενισμένα με μεγάλη επιμέλεια και το μαργαριταρένιο στεφάνι δείχνει, ότι η Ήρα είναι αντάξια σύζυγος του βασιλιά των θεών.  Απ΄ αυτή λοιπόν την ιδεατή  παράσταση της βασίλισσας του ουρανού και της θεάς του γάμου, κατανοούμε τον απέραντο σεβασμό, που έτρεφε στο πρόσωπό της ο πιστός Αργείος, και την πεποίθηση  ότι ο γάμος είναι ιερός και η ζωή μέγα αγαθό και πρώτο. Αυτή την πεποίθηση ενέπνεε η θεά στους πιστούς της δούλους.

Στη σφαίρα του υπεράνθρωπου ανήκουν και τα επόμενα έργα

Hρακλής Ηγήτωρ παίρνοντας τα όπλα:  Σύμφωνα με τον Lowey (inschrifgriech.bild  σελ 321) βρέθηκε στη Ρώμη η εξής επιγραφή:  opus polycliti.  Η επιγραφή ααυτή ίσως αναφέρεται σ΄ αυτό το άγαλμα, διότι, όπως αναφέρει ο Πλίνιος  (34, 56) στη Ρώμη ένα έργο αναφερόταν στον Πολύκλειτο (  fecit Herculem qui Romaehagetera armasumentem).

Ηρακλής Υδροκτόνος, νικώντας την Ύδρα.

Δορυφόρος


Ο «Δορυφόρος», αντίγραφο του πρωτότυπου έργου. Φωτογραφία: Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών
Ο «Δορυφόρος», αντίγραφο του πρωτότυπου έργου. Φωτογραφία: Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών
Ο «Δορυφόρος», (αυτός που φέρει το δόρυ), είναι ένα μαρμάρινο Ρωμαϊκό αντίγραφο του χαμένου χάλκινου πρωτοτύπου Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της ώριμης κλασσικής  γλυπτικής (480-323 π. Χ) Βρίσκεται στο αρχαιολογικό μουσείο τηςΝάπολης. Φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Πολύκλειτο από το Άργος. Ο «Δορυφόρος» χρονολογείται γύρω στο 440 π.Χ.Απεικονίζει έναν καλογυμνασμένο αθλητή ο οποίος φέρει βαρύ δόρυ. Το γλυπτό αυτό φέρει όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά της ώριμης κλασσικής περιόδου και θεωρείται σταθμός στην γλυπτική. Ο Δορυφόρος θεωρείται εφαρμογή της αισθητικής θεωρίας του Πολύκλειτου του «κανόνα» . Ίσως ενσάρκωνε τον Αχιλλέα. Ταυτίζει την ιδέα της ανδρείας και της ομορφιάς με την ιδέα του ωραίου ήρωα. Ο Πολύκλειτος από το Άργος είχε εξειδικευτεί στην κατασκευή ανδριάντων αθλητών και απεικόνιζε στα αγάλματά του την χαλάρωση μετά τον αγώνα. Το σώμα του Δορυφόρου είναι δοσμένο με μαθηματική ακρίβεια στις αναλογίες και με στοιχεία αφαίρεσης. Επιδεικνύει το τέλος της εφηβείας. Η έμπειρη κατεργασία των μυών και το τριχωτό του ηβαίου επιτυγχάνουν την αποτύπωση της ωριμότητας του ανθρώπου (όπως και στην ώριμη κλασσική γλυπτική) της τέλειας ωριμότητας του ανθρώπου. Το ανθρώπινο ανδρικό σώμα παρουσιάζεται με ιδανικές αναλογίες χάρη σε ένα σύστημα που επινόησε ο Πολύκλειτος γνωστό ως «κανών» Ο Πολύκλειτος έγραψε και σχετική γραμματεία και κατασκεύασε το άγαλμα σύμφωνα με τον κανόνα. Φυσιοκρατία, τρισδιάστατη κάλυψη. Ιδανικό κάλλος, νηφάλιο πρόσωπο ,γυμνασμένο σώμα.
Ο νέος άνδρας παριστάνεται με το δόρυ στηριγμένο στον αριστερό του ώμο, φαίνεται σαν να στέκεται ενώ βαδίζει. Ο θεατής κοιτάζοντας το έχει την αίσθηση πως ο νέος την επόμενη στιγμή θα ξεκινήσει να κινείται πάλι. Το κορμί του είναι ρωμαλέο και αθλητικό Ζυγιάζεται πάνω στο δεξί του πόδι , ενώ το αριστερό του πόδι (χαλαρό) πατά πίσω στα ακροδάχτυλα. Το κεφάλι του είναι στραμμένο δεξιά. Χαρακτηριστικό για τα έργα του Πολύκλειτου είναι το χαμηλό ανάγλυφο των μαλλιών ,οι φαρδιοί ώμοι και το τονισμένο και ευδιάκριτο σχέδιο των μυών.

Μέτρο – συμμετρία

Το άγαλμα αυτό φανερώνει μια τέλεια δομή, με τέλειες αναλογίες (συμμετρία) οι οποίες δεν ήταν πραγματικές αλλά καθαρά θεωρητικές, υπολογισμένες με μαθηματικό τρόπο και με μεγάλη ακρίβεια με βάση ένα κοινό μέτρο αντιπροσώπευε το σύνολο των καλύτερων αναλογιών μιας σειράς αθλητών δηλ. ολυμπιονικών (ειδίκευση του Πολύκλειτου). Έχει ωραίο αθλητικό σώμα που αντανακλάται στο νηφάλιο και σεμνό του πρόσωπο με αυτό τον τρόπο εκφράζεται καλύτερα το ανθρωπιστικό ιδεώδες της καλοκαγαθίας του σωματικού και ψυχικού κάλους των πολιτών.


Διαδούμενος

Διαδούμενος. Φώτο: Υπουργείο Πολιτισμού.
Διαδούμενος. Φώτο: Υπουργείο Πολιτισμού.
Πρόκειται για αντίγραφο του 100 π.X. του φημισμένου χάλκινου αγάλματος του Διαδούμενου, που κατασκεύασε γύρω στο 450-425 π.X. ο Aργείος γλύπτης Πολύκλειτος. Tο άγαλμα ήταν περίφημο ήδη από την αρχαιότητα και αναφέρεται από το Pωμαίο ιστορικό Πλίνιο (nat. 34.55). Παριστάνεται νεαρός αθλητής να δένει στο κεφάλι του την ταινία της νίκης. Δίπλα στη μορφή υπάρχει κορμός δέντρου, που αποτελεί προσθήκη του αντιγραφέα. Σε αυτόν είναι ριγμένο το ένδυμα του νέου, και επάνω του στηρίζεται μια φαρέτρα, γεγονός που έχει οδηγήσει ορισμένους μελετητές στην ταύτιση της μορφής με τον θεό Aπόλλωνα. Tο άγαλμα ενσαρκώνει το αθλητικό ιδεώδες, αλλά και τις ιδανικές αναλογίες του γυμνού ανδρικού σώματος, όπως αυτές εκφράστηκαν στον “κανόνα” του Πολύκλειτου, ενός από τους κατ” εξοχήν γλύπτες χάλκινων αγαλμάτων αθλητών της κλασικής αρχαιότητας. Πρόσφατες έρευνες αποκάλυψαν ότι το γλυπτό έφερε επιχρύσωση.
Η Πληγωμένη Αμαζόνα

Αμαζόνα
Αμαζόνα
Το αυθεντικό αυτού του αγάλματος επήρε το πρώτο βραβείο κατά την διάρκεια ενός διαγωνισμού στην Έφεσο, στην οποία έλαβαν μέρος ο Πολύκλειτος, ΦειδίαςΚρεσίλαςΚύδων καιΦράδμωνΟ Πλίνιος μας αναφέρει τα γεγονότα: Οι κάτοικοι της Εφέσου είχαν ζητήσει  ένα άγαλμα της Αμαζόνας για τον ναό της Αρτέμιδος. Οι πιο φημισμένοι γλύπτες της Ελλάδος της εποχής ήλθαν στην Έφεσο να λάβουν μέρος με τα έργα τους. Οι αρμόδιοι τους ζήτησαν να εκτιμήσουν οι ίδιοι τα έργα τους. Όλοι φυσικά αξιολόγησαν το έργο τους ως το καλύτερο αλλά στην θέση του δεύτερου ο Πολύκλειτος έλαβε τους περισσότερους ψήφους και αναδείχθηκε ο νικητής του διαγωνισμού.
Ο Φειδίας ήλθε δεύτερος, Κρεσίλας τρίτος, Κύδων τέταρτος και ο Φράδμων πέμπτος.  Ο Πολύκλειτος χρησιμοποιεί ξανά το κόντρα πόστο. Το άγαλμα δίνει την αίσθηση της ηρεμίας και ανάπαυσις. Το προεξέχων αριστερό πόδι, το οποίο δέχεται το βάρος του σώματος, δίνει κίνηση στο αρμονικά συμπλεγμένο σώμα.

Ο Αποξυόμενος: Το άγαλμα αυτό παριστάνει νεαρό με ζωστήρα να καθαρίζεται από τη σκόνη της παλαίστρας.

Αποπτερνίζων:  Παριστάνει παγκρατιαστή πιθανώς να χρησιμοποιεί τη φτέρνα του για να πλήξει τον αντίπαλο.

Κανηφόροι: Τα αγάλματα αυτά ,πιθανώς, ήταν προορισμένα σαν αφιερώματα στην Ήρα. Είναι μάλιστα γνωστό ότι και στη λατρεία της θεάς του Άργους υπηρετούσαν γυναίκες  (πρβλ. archzeitung  σελ. 253 του έτους 1866).

Αστραγαλίζοντες: Δυο παιδιά, ίσως ο Έρωτας κι ο Γανυμήδης παριστάνονται σε σύμπλεγμα να παίζουν με τους αστραγάλους. Σύμφωνα με τον Πλίνιο βρίσκονταν στο ανάκτορο του αυτοκράτορα Τίτου και θεωρούνταν το πιο άρτιο έργο της αρχαιότητας. (Silligcatartif.  SEL. 364).  Μερικοί θεωρούν την εικόνα η οποία έχει σωθεί στο Description ancient marbles  τόμο 2, ότι παριστάνει το ένα μόνο παιδί  να παίζει.

Αρτέμονας: Μηχανικός τον καιρό του Περικλή και ονομάσθηκε Περιφόρητος, αφού, επειδή ήταν κουτσός, τον πήγαιναν με φορείο στα έργα που ήταν κατεπείγοντα. Υπάρχουνε όμως και μερικοί, οι οποίοι πιστεύουν, ότι ο Αρτέμων Περιφόρητος αποτελεί παράσταση ανθρώπου θηλυπρεπή και έκλυτου, με σκουλαρίκια και παρασόλι, δηλαδή με εξολοκλήρου γυναικείες ιδιότητες σε αντίθεση με τον Ηρακλή τον Ηγήτορα, το πρότυπο αυτό του  άριστου άνδρα, του ικανού στον πόλεμο ανθρώπου. (Πλτ. Περ. 8,27. « Έφορος δε και μηχαναίς… Περιφόρητον).

Το άγαλμα του αθλητή Θερσίλοχου από την Κέρκυρα ο οποίος νίκησε στην Ολυμπία και πήρε στεφάνι σε ένα παιδικό αγώνισμα.

Του Αριστίωνα, γιου του Θεόφιλου από την Επίδαυρο , ο οποίος νίκησε στην πυγμαχία και πήρε στεφάνι. Στην Ολυμπία βρέθηκε βάση από λευκό μάρμαρο, πάνω στην οποία είναι χαραγμένη η ακόλουθη επιγραφή, η οποία συμφωνεί με όσα λέει ο Παυσανίας (6,13,6)  Αριστίων Θεοφίλεος../ Πολύκλειτος εποίησε. Μερικοί αποδίδουν αυτό το έργο στο νεότερο Πολύκλειτο. (inschrifgrbild.  από τον  Lowey σελ. 73),

Το άγαλμα του Κυνίσκου πυγμάχου από τη Μαντίνεια. Βρέθηκε μάλιστα στην Ολυμπία και επιγραφή που συμφωνεί με όσα λέει ο Παυσανίας. (Παυσ. 6,4,11 inschrif. Lowey σελ. 43).

Το άγαλμα του Πυθοκλή από την Ηλεία , ο οποίος νίκησε στο πένταθλο. Η βάση αυτού του αγάλματος βρέθηκε στην Ολυμπία, από μαύρο ασβεστόλιθο με εγχάρακτη επιγραφή. (Παυσ. 6,7,10 inscripgrant.  σελ. 19. 44). Και αυτό και το επόμενο αποδίδονται στο νεότερο Πολύκλειτο.

Το άγαλμα του Ξενοκλή του Μαιναλίου που νικά παιδιά παλαιστές (Παυσ. 6,9,2) Στην Ολυμπία βρέθηκε επιγραφή πάνω σε μαρμάρινη βάση (inschrifLowey σελ. 70).


Πηγές

  • Ιωάννου Κ. Κοφινιώτου, «Ιστορία του Άργους από των Αρχαιοτάτων χρόνων μέχρις ημών » Εν Αθήναις, Τυπογραφείον ο «Παλαμήδης» 1892. Επανέκδοση, εκδ. Εκ Προοιμίου 2008. 
  • Υπουργείο Πολιτισμού.
  • Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
  • ΕΑΠ: Ελληνικός Πολιτισμός.

21/11/14

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΕΠ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ        –          ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
1. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που ασκούν καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή (ή υποδιευθυντή σε Μειονοτικά Σχολεία), εξαιρούνται της διαδικασίας αξιολόγησης;

 
Δεν προβλέπεται αξιολόγηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όποια θέση και εάν έχουν τοποθετηθεί

 
2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί αξιολογούνται και από πού προκύπτει;

 
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί:
  1. Αναφέρονται ρητά στους παραλήπτες της εγκυκλίου 10940/20-10-2014
  2. Αξιολογούνται σύμφωνα με το Π.Δ.152/2013, Άρθρο 4:
«ιδ) Οι διευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων αξιολογούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο (η') του παρόντος άρθρου.»
Επίσης: Άρθρο 3:
«11. Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι ίδιοι με τους συντελεστές της προηγούμενης παραγράφου που αφορά στους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης.»

 
3. Πόσο είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που πρέπει να υπηρετεί ο αξιολογούμενος για να αξιολογηθεί; Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να εξαιρεθούν όσοι υπηρετούν μικρότερο χρονικό διάστημα στη θέση τους; Οι αξιολογητές μπορούν να αιτηθούν αναβολή της διαδικασίας αξιολόγησης «Λόγω αδυναμίας τεκμηρίωσης βαθμολογίας»; (ισχύει το τρίμηνο που ίσχυσε στην προηγούμενη φάση;)

 
(α)Στελέχη τα οποία προσφάτως τοποθετήθηκαν στη θέση που κατέχουν και δεν έχουν συμπληρώσει ικανό χρόνο στην άσκηση των καθηκόντων τους, μπορεί, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και έγκριση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, να αξιολογηθούν αργότερα, και πάντως εντός του παρόντος σχολικού έτους. (β) Το ελάχιστο χρονικό διάστημα είναι 4 μήνες, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει, εφόσον ο αξιολογητής και ο αξιολογούμενος το επιθυμούν και συμφωνούν, να προχωρήσει η διαδικασία της αξιολόγησης ενωρίτερα .

 
4. Ποιο είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που πρέπει να υπηρετεί στη θέση του αξιολογητής για να μπορεί να αξιολογήσει.

 
Το ελάχιστο χρονικό διάστημα είναι 4 μήνες (βλ. σχετικά Π.Δ.152, Άρθρο. 17, παρ. 6)

 
5. Όταν δεν έχει καλυφθεί θέση Σχολικού Συμβούλου ποιος αξιολογεί στη θέση του;

 
Εφόσον δεν έχει γίνει εγκαίρως τοποθέτηση νέου Σχολικού Συμβούλου, ή δεν έχουν ανακατανεμηθεί τα σχολεία της περιφέρειάς του, η αξιολόγηση γίνεται από αναπληρωτές των αξιολογητών, οι οποίοι ορίζονται από τους άμεσους προϊσταμένους των αξιολογητών (στη συγκεκριμένη περίπτωση από τους ΠΔΕ).

 
6. Ο προϊστάμενος ΕΠΚΑ μπορεί να αναλάβει μέρος της αξιολόγησης Δ/ντών όταν δεν υπάρχει Σχολικός Σύμβουλος;

 
Εφόσον δεν έχει γίνει εγκαίρως τοποθέτηση νέου Σχολικού Συμβούλου, ή δεν έχουν ανακατανεμηθεί τα σχολεία της περιφέρειάς του, η αξιολόγηση μπορεί να γίνει από τον ΠΕΠΚΑ της οικείας βαθμίδας, εφόσον αυτός οριστεί από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως αναπληρωτής του αξιολογητή.

 
7. Αξιολογητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία επιμόρφωσης μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στις διαδικασίες αξιολόγησης ;

 
Βλ. Π.Δ. 152/2013, Άρθρο 2:
«4. Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέση στελέχους των περιπτώσεων α έως κγ της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν μπορούν να ασκούν καθήκοντα αξιολογητή, αν δεν έχουν προηγουμένως επιμορφωθεί σχετικώς.»

 

 
8. Υπάρχουν Προϊστάμενοι νηπιαγωγείων που ανέλαβαν φέτος για πρώτη φορά και δεν έχουν υλοποιήσει την αυτοαξιολόγηση (ως άτομα). Μπορούν να εξαιρεθούν από το κριτήριο ββ) της Κατηγορίας ΙΙ (αυτοαξιολόγηση) αφού δεν έχουν εμπλακεί;

 
α) Βλ. Π. Δ. 152, άρθρο 1:
«5. Εφεξής, όπου στο παρόν γίνεται αναφορά σε σχολικές
μονάδες νοούνται και οι ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες και τα νηπιαγωγεία, καθώς και τα Σ.Ε.Κ.
β) Εφόσον οι προϊστάμενοι νομίμως δεν συμμετείχαν στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, αξιολογούνται από το Δ/ντή Δ/νσης για την κατηγορία Ι και από τον οικείο Σ.Σ. για την κατηγορία V και μπορούν να ζητήσουν αναβολή της αξιολόγησής τους για την κατηγορία ΙΙββ.

 
9. Στο άρθρο 12, στην παρ. 3 όπου αναφέρεται στο κριτήριο της κατηγορίας ΙΙΙ "Οργάνωση των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, προγραμματισμού και υλοποίησης των δράσεων και τεκμηρίωσης των αποτε- λεσμάτων..", υπάρχει δυσκολία συμπλήρω- σης. Μήπως δεν πρέπει να συμπληρωθεί;

 
Η συγκεκριμένη παράγραφος αναφέρεται στα ΕΚΦΕ. Στην περίπτωση αυτή, αξιολογείται μόνο ο προγραμματισμός και η αποτίμηση της υλοποίησης των δράσεων, αφού δεν προβλέπεται για τα ΕΚΦΕ διαδικασία αυτοαξιολόγησης.

 
10. Σχετικά με τους Προϊσταμένους ολιγοθέσιων Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων τι γίνεται στην περίπτωση που Προϊστάμενος ήταν σε άλλη σχολική μονάδα το προηγούμενο σχολικό έτος και είναι σε άλλη κατά το τρέχον σχολικό έτος. Ποιος θα αξιολογήσει τον Προϊστάμενο, ο ΣΣ της περιφέρειας της τωρινής του θέσης ή της προηγούμενης;

 
Οι Δ/ντές Σχολικών Μονάδων, Προϊστάμενοι κ.λπ., αξιολογούνται από τον Σχολικό Σύμβουλο της περιφέρειας στην οποία υπηρετούν κατά την αξιολογική περίοδο.

 
11. Αναπληρωτής Διευθυντής Εκπαίδευσης είναι συγχρόνως και Διευθυντής σχολείου. Δεν προβλέπεται τοποθέτηση σε αυτήν τη θέση νέου Διευθυντή σχολικής μονάδας. Τι γίνεται, μένει κενό το πεδίο που αναφέρεται στο Διευθυντή σχολείου ή ο Διευθυντής Εκπαίδευσης αξιολογεί διοικητικά τους εκπαιδευτικούς της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας;

 
(α) Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει τη θέση ευθύνης που θέλει να εξακολουθήσει να κατέχει και να αντικατασταθεί στην άλλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
(β) Γενικά, εφόσον στέλεχος αναπληρώνει χηρεύουσα θέση κι όχι προσωρινά λόγω απουσίας του προσώπου που την κατέχει, αξιολογείται στη θέση που κατέχει ως αναπληρωτής.

 
12. Ποια είναι η αξιολογητέα περίοδος κατά την

 
Βλ. Π.Δ. 152, Άρθρο 1:
οποία αξιολογείται ο κάθε εκπαιδευτικός είτε
είναι με θητεία, είτε με προσωρινή τοποθέτηση για το τρέχον σχολικό έτος;
Η χρονική περίοδος για την οποία ο εκπαιδευτικός αξιολογείται ονομάζεται αξιολογητέα περίοδος.
Για το τρέχον, όμως, σχολικό έτος αξιολογητέα περίοδος
είναι αυτή που ορίζεται από την εγκύκλιο 10940/20-10-
2014 (για τα συγκεκριμένα κριτήρια).
Για την προσωρινή τοποθέτηση ισχύουν όσα αναφέρονται
στην προηγούμενη απάντηση.

 
Σχετικά με την αξιολόγηση των δομών, στο άρθρο 12 παρ. 3, στο κριτήριο της κατηγορίας ΙΙΙ αναφέρεται “Οργάνωση Διαδικασιών Αυταξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας……..”. Παρακαλούμε ενημερώστε μας σχετικά.
Το ζήτημα της αυτοαξιολόγησης προσαρμόζεται στα δεδομένα της αντίστοιχής δομής.
Όπως αναφέρεται και παραπάνω για τα ΕΚΦΕ αξιολογείται προγραμματισμός και απολογισμός
   

 
1. Στην περίπτωση που υπάρχει δικαστική ή πειθαρχική εμπλοκή μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου, η αξιολόγηση πραγματοποιείται ή ανατίθεται σε κάποιον άλλο; Με ποια διαδικασία;

 
Σε περίπτωση εμπλοκής αξιολογητή και αξιολογούμενου σε δικαστικές διενέξεις μπορεί να ορίζεται μετά από αίτηση οποιουδήποτε από τους εμπλεκόμενους στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση έτερος αξιολογητής.

 
2. Αξιολογούμενοι με καθήκοντα διευθυντή (ή υποδιευθυντή σε Μειονοτικά Σχολεία), που βρίσκονται σε αργία, αξιολογούνται κανονικά;

 
Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε αργία δεν αξιολογούνται. Σε περίπτωση που εκκρεμεί ΕΔΕ ή παραπομπή σε Πειθαρχικό Συμβούλιο για το αξιολογούμενο στέλεχος, είναι δυνατή η αναβολή της αξιολόγησης του στελέχους μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης μετά από αίτηση του αξιολογούμενου ή του αξιολογητή και πράξη του ΠΔΕ.
 

 
1. Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου βρίσκεται σε 3μηνη άδεια ανατροφής από την 1/9/2014. Συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης και προχωρά στην καταχώριση των σχετικών στοιχείων στην πλατφόρμα του ΙΕΠ;

 
Η Δ/ντρια αξιολογείται κανονικά

 
2. Προϊσταμένη νηπιαγωγείου βρίσκεται στον 1ο μήνα επαπειλούμενης άδειας κυήσεως (δεν έχει παρέλθει το δίμηνο). Έχει καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στην πλατφόρμα του ΙΕΠ. Συμμετέχει στα επόμενα στάδια αξιολόγησης (προαξιολογικές συναντήσεις);

 
Εφόσον δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε σε εξ αποστάσεως αξιολογική συνάντηση θα πρέπει με αίτησή της να ζητήσει αναβολή της αξιολόγησης, η οποία πάντως θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος σχολικού έτους.

 
3. Αν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ο αξιολογητής για εξαιρετικούς λόγους πάρει αναρρωτική άδεια, τι θα γίνει με τη συνέχιση της αξιολόγησης;

 
Εφόσον δεν υπάρξει αντικατάσταση του αξιολογητή ή ανακατανομή των σχολικών μονάδων ευθύνης του, ο ΠΔΕ μπορεί να αναθέσει σε άλλο Σ.Σ. τη διεκπεραίωση της αξιολόγησης

 

 
1. Διευθυντής σχολικής μονάδας κατέθεσε δήλωση συμμετοχής στην απεργία-αποχή που κήρυξε η ΔΟΕ. Δεδομένου ότι αναμένονται παρόμοιες δηλώσεις, σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούμε; Το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

 
1. Κατά τη συνάντηση της προαξιολογικής διαδικασίας με τους αξιολογητές, οι αξιολο- γούμενοι υπογράφουν το «Δελτίο Έκθεσης Διοικητικής Αξιολόγησης…» που μας είχατε αποστείλει από την προηγούμενη φάση αξιολόγησης, ή θα αποσταλούν νέου τύπου δελτία;

 
Αρκεί να αποδεικνύεται με οποιονδήποτε τρόπο η κλήση και η συμμετοχή στη δια ζώσης ή εξ αποστάσεως προαξιολογική «συνάντηση».

 
2. Η συνάντηση του Άρθρου 17/152 των αξιολογητών με τους αξιολογούμενους έχει καταληκτική ημερομηνία; Συμπίπτει με την καταληκτική ημερομηνία 27/12/2014 που αναφέρεται στις οδηγίες του εγγράφου με αρ. πρωτ. 10940/20-10-2014 του ΥΠΑΙΘ στο 6δ του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης;

 
Η αξιολόγηση σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να έχει συνταχθεί σχετική έκθεση μέχρι 31-12-2014. Επομένως, εάν η προαξιολογική συνάντηση αξιολογητή και αξιολογούμενου για κάποιους λόγους δεν έχει γίνει ενωρίτερα, μπορεί αυτή να πραγματοποιηθεί μέχρι και 27-12-2014.

 
3. Θα υπάρχει έγγραφο υπογραφής των αξιολογούμενων και αξιολογητών στη συνάντηση συζήτησης για την επικείμενη αξιολόγηση σύμφωνα με το ΠΔ 152/2013;

 
Όπως απαντήθηκε ανωτέρω

 
4. Οι συναντήσεις εξ αποστάσεως που αναφέρονται στις οδηγίες (στο έγγραφο με αριθμ. 10940/20- 10-2014) ταυτίζονται με τις συναντήσεις που προβλέπονται στο Π.Δ. 152, άρθρο 17, παρ. 1,α και 2γγ;

 
Ναι, όσον αφορά τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην εγκύκλιο 10940/20-10-2014.

 

  
1. Σας παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εάν η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης η οποία με το ΦΕΚ 193/Α΄τεύχος/17-09-2013/άρθρο 35/παρ.8 χαρακτηρίζεται ως ξένο σχολείο, υποχρεούται να συμμετάσχει στις διαδικασίες εφαρμογής της αξιολόγησης. Πρόκειται για ξένο σχολείο και δεν υπόκειται σε αξιολόγηση.

 
1. Οι Δ/ντές ΠΕ19 που λόγω ειδικότητας δεν έχουν πιστοποίηση επιπέδου 1, ή έχουν πιστοποιητικό ECDL πληρούν την αντίστοιχη προϋπόθεση που θέτει η κατηγορία των τυπικών προσόντων και της επαγγελματικής ανάπτυξης του ΠΔ 152/2013;

 
Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19/20 εξαιρούνται από την προϋπόθεση της πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ.

 
1. Ποια διπλώματα τέχνης αποτελούν τυπικό προσόν; Υπάρχει κατάλογος;

 
Βλ. Π.Δ. 152, άρθρο 10, παρ. 5, ββ), περίπτωση: iii) έχουν δίπλωμα σπουδών από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα σε αντικείμενα που αφορούν στην τέχνη, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την επιστήμη ή την τεχνολογία.

 
2. Στους προϊσταμένους ΚΕΔΔΥ υπάγονται και κλάδοι ΠΕ23. Από ποιον προϊστάμενο ΕΠΚΑ θα αξιολογηθούν;

 
Αξιολογούνται από τον ΠΕΠΚΑ της βαθμίδας στην οποία έχουν διορισθεί..

 


3. Ποιος θα αξιολογήσει τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής;

Βλ. Π.Δ.152, Άρθρο 4:
«3β. Οι εκπαιδευτικοί των ειδικών σχολείων της ειδικής αγωγής, των τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης αξιολογούνται από τους οικείους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής.»

 
4. Οι Δ/ντες των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής καλούνται να δηλώσουν στην πλατφόρμα της αξιολόγησης Σχολικό Σύμβουλο ειδικότητας. Ποιον Σύμβουλο θα δηλώσουν στο πεδίο αυτό, τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επιστημονική καθοδήγησή τους, ή τον Σχολικό Σύμβουλο της ειδικότητάς τους;

 
Ως άνω

 
5. Οι Διευθυντές των ΕΕΕΕΚ και των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, εκτός από τον Σχ. Σύμβουλο Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης, αξιολογούνται (στην κατηγορία IV) από Σχολικό Σύμβουλο της Ειδικότητας τους ή από Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής; (Οι διευθυντές προέρχονται από διάφορες ειδικότητες, αλλά τα μαθήματα της ειδικότητάς τους δεν περιλαμβάνονται κατ’ ανάγκη στα προγράμματα σπουδών των Σχολείων Ειδικής Αγωγής).

 
Ως άνω

 
Ποιος θα αξιολογήσει το αποσπασμένο εκπαιδευτικό προσωπικό των αποκεντρωμένων υπηρεσιών ΕΚΦΕ που υπάγονται στις αντίστοιχες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης, εφόσον οι υπεύθυνοι των ΕΚΦΕ δεν έχουν επιμορφωθεί;

 
Σε αυτή τη φάση εφαρμόζεται το άρθρο 4 του Π.Δ. 152/ 2013:

 
«Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, οι υπεύθυνοι Σ.Ε.Π. στα ΚΕ.ΣΥ.Π., οι υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν., οι υπεύθυνοι και τεχνικοί υπεύθυνοι ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και οι υπεύθυνοι των Ε.Κ.Φ.Ε. αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τους οικείους διευθυντές εκπαίδευσης και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από σχολικό σύμβουλο που ορίζεται, για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις φορέων, από τον περιφερειακό διευθυντή.»

 
Η αναφορά στην εγκύκλιο 10940/20-10-2014 ότι σε πρώτη φάση η αξιολόγηση θα γίνει στην Κατηγορία I, II και V, σημαίνει ότι σε επόμενη φάση θα γίνει η αξιολόγηση στις λοιπές κατηγορίες;

 
Όταν γίνεται αναφορά ότι «σε πρώτη φάση» αξιολογούνται ορισμένα κριτήρια, αυτό προϊδεάζει ότι έπεται και δεύτερη για τα υπόλοιπα κριτήρια.

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search