5/9/14

Η Φυσική Αγωγή στη Γ' Λυκείου από το Σχ. Ετος 2014-15 θα διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα (έναντι 1)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄


Αθήνα,            02-09-2014
Αρ. Πρωτ.        137433/Γ2ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27-06-2005 Υ.Α. (Β΄ 921) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ενιαίου Λυκείου»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» .
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
Την με αριθμ. 94654/ΣΤ5/19-06-2014 (Β΄ 1618) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο.
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
Την με αρ. 52/25-08-2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27-06-2005 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 921) ως προς τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ως εξής:
Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαίως και το μάθημα Γενικής Παιδείας Φυσική Αγωγή διδάσκεται 2 ώρες.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27-06-2005 (Β΄ 921) Υπουργική Απόφαση.
Η  παρούσα απόφαση ισχύει για το σχολικό έτος 2014-2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                                             
                                                                                       Αθήνα, 02-09-2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

(Όλη η Υπ.Απόφαση ΕΔΩ)4/9/14

Ιταλία: Στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση προβλέπονται περισσότερες ώρες για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Ιταλία: Στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση επενδύει ο Μ. Ρέντσι


Τι περιλαμβάνει το σχέδιο «Καλό Σχολείο» που παρουσίασε ο πρωθυπουργός
Ιταλία: Στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση επενδύει ο Μ. Ρέντσι
O Ματέο Ρέντσι κατά την παρουσίαση του σχεδίου της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης

Εως και 150.000 εκπαιδευτικούς στα επόμενα τρία χρόνια σχεδιάζει να προσλάβει η κυβέρνηση του Ρέντσι στην Ιταλία, σύμφωνα με το σχέδιο για τις αλλαγές στην παιδεία, το οποίο αναρτήθηκε την Τετάρτη στον ιστότοπο της ιταλικής κυβέρνησης και αφορά στις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις.

Το «Καλό Σχολείο», η ονομασία που δόθηκε στο φιλόδοξο σχέδιο εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης από τον ιταλό πρωθυπουργό Ματέο Ρέντσι, παρουσιάστηκε την Τετάρτη από τον ίδιο, μετά από εβδομάδες καθυστέρησης και αναβολών.

Στόχος της ιταλικής κυβέρνησης είναι να καταργηθούν σταδιακά οι αναπληρωτές καθηγητές και να καλύπτονται οι πάγιες ανάγκες για προσωπικό με μόνιμες προσλήψεις.

Στο σχέδιο επίσης προβλέπεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η δημιουργία χιλίων νέων παιδικών σταθμών μέσα σε χίλιες μέρες, ψηφιοποίηση του συστήματος και Διαδίκτυο, καθώς και περισσότερες ώρες για τα μαθήματα της Μουσικής, της Ιστορίας της Τέχνης και της Γυμναστικής.

Οι στόχοι όμως δεν σταματούν εδώ. Ο Ματέο Ρέντσι μιλά επίσης για ανοιχτά σχολεία μέχρι το βράδυ, όπου θα φιλοξενούνται διάφορες δραστηριότητες, για σχολική ταυτότητα με τις επιδόσεις του σχολείου, αλλά και για εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό.

Η κίνηση του Ρέντσι, εν μέσω οικονομικής κρίσης και πολιτικής ατολμίας, θεωρείται όχι και τόσο συνηθισμένη περίπτωση. Δεν είναι ο πρώτος πολιτικός που θέλει να αλλάξει την χώρα που κυβερνά, αλλά είναι ίσως ο πρώτος που φαίνεται πως διαθέτει μια συγκεκριμένη μέθοδο.

Η μεταρρύθμιση αυτή, ωστόσο, δεν είναι και οριστική. Θα ακολουθήσει μία περίοδος δημόσιας διαβούλευσης που θα έχει διάρκεια περίπου δύο μήνες. Πάντως, ακόμα και το γεγονός ότι θα υπάρξει αυτή η δημόσια διαβούλευση είναι κάτι σπάνιο, όπως αναφέρει ο Τύπος της χώρας.

Η οριστική έγκριση της μεταρρύθμισης προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2015.

(...)

Πηγή: "ΤΑ ΝΕΑ"

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search